An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil III. Orduithe um Iascach Oisrí.) Ar Aghaidh (Caibidil V. Iascaigh Oisrí a Chosaint.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

Caibidil IV.

An Séasúr Coiscthe d'Oisrí.

An séasúr coiscthe d'oisrí.

271. —(1) San Acht seo ciallaíonn an abairt—

“an séasúr coiscthe d'oisrí”, maidir le haon áit,—

(a) i gcás fodhlí faoin Acht seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag socrú na tréimhse ina mbeidh sé neamhdhleathach aon oisrí a dhreideáil, a thógáil, a ghabháil nó a dhíothú, an tréimhse a bheidh socraithe amhlaidh,

(b) in aon chás eile, an tréimhse dar tosach an 1ú lá de Bhealtaine aon bhliain agus dar críoch an 31ú lá de Lúnasa an bhliain sin.

(2) Bainfidh na forálacha atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo le fodhlíthe a athróidh an séasúr coiscthe d'oisrí.

Fodhlíthe á thoirmeasc oisrí a dhreideáil, etc., le linn tréimhse áirithe.

272. —(1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas aon duine a bhfuil leas aige in iascach oisrí in áit áirithe, fodhlí a dhéanamh, faoi réir an Achta seo, á thoirmeasc, le linn cibé tréimhse (nach faide ná trí bliana) is cuí leis, oisrí nó álmhach oisrí a dhreideáil, a thógáil, a ghabháil nó a dhíothú san áit sin.

(2) Bainfidh na forálacha atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo le fodhlíthe a dhéanamh faoin alt seo.

Pionós mar gheall ar oisrí a dhreideáil, etc., le linn an tséasúir choiscthe d'oisrí nó le linn tréimhse arna sonrú i bhfodhlí faoi alt 272.

273. —(1) Duine ar bith in aon áit a dhreideálfaidh, a thógfaidh, a ghabhfaidh, nó a dhíothóidh nó a mbeidh faoina urláimh aige, nó a dhíolfaidh nó a cheannóidh aon oisrí nó álmhach oisrí le linn na tréimhse arb é an séasúr coiscthe d'oisrí é i gcás áite ar bith nó le linn aon tréimhse a bheidh sonraithe i bhfodhlí arna dhéanamh faoi alt 272 maidir leis an áit sin, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach lú ná deich scilling agus nach mó ná cúig phunt a chur air.

(2) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo, beidh aon oisrí nó álmhach oisrí a ndearnadh an cion ina leith ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

(3) Ní fhorléireofar aon ní i bhfo-alt (1) den alt seo mar ní a thugann go bhfuil sé neamhdhleathach—

(a) do dhílseánach aon leaba oisrí nó d'aon duine a ghabhann údarás faoi álmhach oisrí a aistriú as an leaba sin le linn an tséasúir choiscthe d'oisrí, nó

(b) do dhílseánach aon leaba oisrí nó d'aon duine a ghabhann údarás faoi álmhach oisrí a chur sa leaba sin le linn an tséasúir choiscthe d'oisrí.

Údarás chun oisrí a dhreideáil le linn an tséasúir choiscthe d'oisrí.

274. —(1) Féadfaidh an tAire, chun aon leaba oisrí is maoin eisiatach le duine ar bith a athlíonadh agus soláthar a dheanamh di, a údarú oisrí a dhreideáil agus a thógáil as aon leaba aiceanta phoiblí faoi chothrom an diathrá is ísle le linn rabhartaí i rith cibé cuid den séasúr coiscthe d'oisrí is cuí leis an Aire agus a shonróidh sé san údarú.

(2) Aon duine a thabharfaidh i dtír aon oisrí a dreideáladh nó a tógadh i rith aon chuid, a bheidh sonraithe in aon údarú faoi fho-alt (1) den alt seo, den séasúr coiscthe d'oisrí, nó aon duine a dhíolfaidh nó a thairgfidh lena ndíol oisrí den sórt sin nó aon duine a bhfaighfear oisrí den sórt sin ina sheilbh ar tír, nó aon duine a úsáidfidh oisrí den sórt sin chun aon chríche seachas mar athlíonadh nó soláthar d'aon leaba shaorga nó leaba eile dá luaitear san fho-alt sin (1), beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig phunt a chur air.

(3) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo beidh aon oisrí a ndearnadh an cion ina leith ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

Ordú á cheadú oisrí coigríche a thógáil, etc., le linn cuid den séasúr coiscthe d'oisrí.

275. —(1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas ó aon duine a mbeidh aon iascach oisrí ina sheilbh nó leas aige ann, ordú a dhéanamh á cheadú aon oisrí coigríche a thógáil nó a bheith ar seilbh i rith cibé cuid den séasúr coiscthe d'oisrí is cuí leis an Aire a cheapadh chun na críche sin in aon cheantar nó áit.

(2) I gcás ina ndéanfar iarratas ar ordú faoin alt seo—

(a) cuirfidh an tAire faoi deara fiosrúchán poiblí a dhéanamh faoin iarratas sin,

(b) cuirfidh an tAire faoi deara go dtabharfar, de réir alt 322, fógra i dtaobh am agus áit an fhiosrúcháin sin,

(c) ceapfaidh an tAire oifigeach chun an fiosrúchán sin a dhéanamh,

(d) ní dhéanfaidh an tAire cinneadh ar bith i dtaobh an iarratais go dtí go mbeidh breithniú déanta aige ar thuarascáil an oifigigh sin.