An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil V. Forálacha eile maidir le hIascaigh Mhara.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Ceadúnais Leaba Oisrí.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

CUID XIV.

Oisrí.

Caibidil I.

Mínithe.

Mínithe chun críocha Chuid XIV.

244. —Sa Chuid seo—

ceadúnaí.

ciallaíonn an focal “ceadúnaí”, maidir le haon cheadúnas leaba oisrí, an duine atá de thuras na huaire i dteideal an cheadúnais sin;

leaba oisrí cheadúnaithe.

ciallaíonn an abairt “leaba oisrí cheadúnaithe” leaba oisrí a bhfuil ceadúnas leaba oisrí i bhfeidhm ina leith;

úinéir.

ciallaíonn an focal “úinéir”, maidir le haon talamh, aon duine atá i dteideal na cíosanna agus na brabúis as talamh a shealbhú nó a fháil le haghaidh eastáit ar feadh a shaoil féin, nó ar feadh blianta is infhoirceanta ar a shaol féin, nó le haghaidh aon eastáit is mó ná sin, gan aon duine a áireamh atá i dteideal na talún sin de bhua aon léasa ar feadh saolta nó blianta ar cíos forlán;

ceadúnas leaba oisrí.

ciallaíonn an abairt “ceadúnas leaba oisrí” ceadúnas arb é atá ann—

(a) ceadúnas leaba oisrí (Acht 1845), nó

(b) ceadúnas leaba oisrí (Acht 1850), nó

(c) ceadúnas leaba oisrí (Acht 1866), nó

(d) ceadúnas leaba oisrí (Acht 1869), nó

(e) ceadúnas leaba oisrí (Acht 1959);

ceadúnas leaba oisrí (Acht 1845).

ciallaíonn an abairt “ceadúnas leaba oisrí (Acht 1845)” ceadúnas arna dheonú faoi alt 17 den Fisheries (Ireland) Act, 1845;

ceadúnas leaba oisrí (Acht 1850).

ciallaíonn an abairt “ceadúnas leaba oisrí (Acht 1850)” ceadúnas arna dheonú faoi alt 41 den Fisheries (Ireland) Act, 1850;

ceadúnas leaba oisrí (Acht 1866).

ciallaíonn an abairt “ceadúnas leaba oisrí (Acht 1866)” ceadúnas arna dheonú faoi alt 4 den Oyster Fishery (Ireland) Amendment Act, 1866;

ceadúnas leaba oisrí (Acht 1869).

ciallaíonn an abairt “ceadúnas leaba oisrí (Acht 1869)” ceadúnas arna dheonú faoi alt 14 den Fisheries (Ireland) Act, 1869;

ceadúnas leaba oisrí (Acht 1959).

ciallaíonn an abairt “ceadúnas leaba oisrí (Acht 1959)” ceadúnas arna dheonú faoi alt 245;

ordú um iascach oisrí.

ciallaíonn an abairt “ordú um iascach oisrí” ordú arb é atá ann—

(a) ordú um iascach oisrí (Acht 1884), nó

(b) ordú um iascach oisrí (Acht 1959);

ordú um iascach oisrí (Acht 1884).

ciallaíonn an abairt “ordú um iascach oisrí (Acht 1884)” ordú arna dhéanamh faoin Oyster Cultivation (Ireland) Act, 1884;

ordú um iascach oisrí (Acht 1959).

ciallaíonn an abairt “ordú um iascach oisrí (Acht 1959)” ordú arna dhéanamh faoi Chaibidil III den Chuid seo.