An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1958) Ar Aghaidh (CUID II. Faoiseamh Sealadach ó Chánachas.)

28 1958

AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1958

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1958 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

1947, Uimh. 5 .

1920 c. 18.

2. —(1) San Acht seo—

tá le “an t-aerfort” an bhrí chéanna atá leis san Acht Aerfoirt Neamhchustam, 1947;

ciallaíonn “cuideachta” aon chomhlacht corpraithe a dhéanann trádáil;

ciallaíonn “na hAchtanna Brabús Corparáide” Cuid V den Finance Act, 1920, agus na hachtacháin a leasaíonn nó a leathnaíonn an Chuid sin;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais.

(2) Aon tagairt atá san Acht seo d'aon achtachán eile déanfar, ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, í a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú le nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le cáin ioncaim, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus, a mhéid a bhaineann sí le cáin bhrabús corparáide, forléireofar í i dteannta na nAchtanna Cánach Brabús Corparáide

(4) Déanfar Cuid III den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le dleachta custam, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam, agus, a mhéid a bhaineann sí le dleachta máil, forléireofar í i dteannta na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.