An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT IOMPAIR, 1958) Ar Aghaidh (CUID II. Cumhachtaí agus Dualgais Ghinearálta an Bhoird.)

19 1958

AN tACHT IOMPAIR, 1958

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Iompair, 1958 , a ghairm den Acht seo.

Mínithe.

1950, Uimh. 12 .

1955, Uimh. 25 .

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1950” an tAcht Iompair, 1950 ;

ciallaíonn “Acht 1955” an tAcht Iompair, 1955 ;

ciallaíonn “an Bord” Córas Iompair Éireann;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála.

Cosaint do chearta an Aire Poist agus Teileagrafa.

3. —Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo difir do chearta an Aire Poist agus Teileagrafa faoi aon achtachán a bhaineann le litir-phost nó beart-phost a iompar d'iarnród.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

4. —Gach ordú a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú sin.

Caiteachais.

5. —Déanfar na caiteachais faoina rachaidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Athghairm.

6. —Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa Chéad Sceideal a athghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún.