Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

15 1958


Uimhir 15 de 1958.


AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHT IASCAIGH, 1842 GO 1956, I LEITH NITHE ÁIRITHE, LENA nÁIRÍTEAR CEART VÓTÁLA I dTOGHCHÁIN CHOIMEÁDAITHE DO THOGHRANNA, CEADÚNAIS IASCAIREACHTA (LENA nÁIRÍTEAR CEADÚNAIS CHUN OISRÍ A THÓGÁIL AS IASCAIGH OISRÍ) AGUS NA DLEACHTA CEADÚNAIS IS INÍOCTHA ORTHU, DO DHÉANAMH ATH-ACHTUITHE, LE MODHNUITHE, AR AN ACHT UM CHISTE CAOMHAONTA BRADÁN, 1954, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE SIN. [1 Iúil, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—