14 1958


Uimhir 14 de 1958.


ACHT AN GHARDA SHÍOCHÁNA, 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN MNÁ A GHLACADH INA gCOMHALTAÍ DEN GHARDA SÍOCHÁNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE EILE A LEANAS AS AN nGLACADH SIN. [10 Meitheamh, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Mná a glacadh ina gcomhaltaí den Gharda Síochána.

1. —(1) Féadfaidh Coimisinéir an Gharda Shíochána mná a ghlacadh agus a cheapadh ina gcomhaltaí den Gharda Síochána.

(2) Measfar, chun críocha Acht Cónasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925 (Uimh. 7 de 1925) , arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, gur comhaltaí den fhórsa cónasctha dá dtagartar san Acht sin na mná a glacfar agus a ceapfar faoin alt seo.

(3) Féadfar socrú speisialta do mhná a glacfar agus a ceapfar faoin alt seo a dhéanamh in aon orduithe faoi alt 12 (a bhaineas le páigh agus liúntais) nó faoi alt 13 (a bhaineas le pinsin, liúntais agus aiscí) d'Acht Cónasctha na bhFórsaí Póilíneachta, 1925, adúradh, agus in aon rialacháin faoi alt 14 (a bhaineas le bainistí inmheánach an fhórsa chónasctha) den Acht sin.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2. —(1) Féadfar Acht an Gharda Shíochána, 1958 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Achta an Gharda Shíochána, 1923 go 1945, agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar Achta an Gharda Shíochána, 1923 go 1958, a ghairm díobh le chéile.