An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1958)

7 1958

AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1958

AN SCEIDEAL.

Cuid I.

Alt 1.

Uimhir agus Bliain na hIonstraime Reachtúla.

Teideal.

Abhar Ginearálta

(1)

(2)

(3)

Uimh. 28 de 1957 .

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 393) (Cruithneacht-Bheathaí Bricfeasta), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar chruithneacht-bheathaí bricfeasta réamh-ullmhaithe.

Uimh. 68 de 1957.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 395) (Púdair ina bhfuil Eastóscán Bracha), 1957.

An dleacht ar ullmhóidí nó cumaisc áirithe i bhfoirm phúdair ina bhfuil eastóscán bracha a leasú.

Uimh. 69 de 1957.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 396) (Barraí, Slata agus Teascáin Iarainn agus Cruach), 1957.

An dleacht ar bharraí, slata agus teascáin iarainn agus cruach a leasú.

Uimh. 89 de 1957.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 399) (Léinte), 1957.

Réim na dleachta ar léinte a leathnú.

Uimh. 91 de 1957.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 400) (Tarraingteáin agus Pící), 1957.

An dleacht ar uirlísí feirme áirithe a mhéadú agus réimna dleachta a leathnú.

Uimh. 108 de 1957.

An tOrdú chun Dleachta d'Fhorchur go Práinneach (Uimh. 401) (Innill Thalmhaíochta), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar innill thalmhaíochta áirithe.

Cuid II.

Uimhir agus Bhain na hIonstraime Reachtúla.

Teideal.

Abhar Ginearálta

(1)

(2)

(3)

Uimh. 130 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 1) (Píopaí Breochré Glónraithe agus Naisc), 1957.

An dleacht ar phíopaí breochré glónraithe agus naisc a mhéadú.

Uimh. 131 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 2) Leatháin Iarainn agus Cruach), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar leatháin iarainn agus cruach áirithe.

Uimh. 148 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 3) (Abhras Snáithrigh de Dhéantús Duine), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar abhras snáithrigh áirithe de dhéantús duine.

Uimh. 149 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 4) (Earraí Stroighne), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar bhíomaí coincréide agus réim na dleachta ar earraí coincréide áirithe eile a leathnú.

Uimh. 172 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 6) (Bláth-Photaí Páipéir agus Feilte), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar photaí, planda atá déanta d'fheilt de pháipéar nó de laíon páipéir.

Uimh. 182 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 7) (Iarntsreang, Cáblaí agus Téadracha Iarainn agus Cruach), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar cháblaí, téadracha agus sreangán dualach iarainn agus cruach.

Uimh. 185 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 8) (Eastóscán Bracha), 1957.

An dleacht ar ullmhóidí áirithe eastóscáin bhracha a mhéadú agus dleacht íosta d'fhorchur ar eastóscán bracha agus gach ullmhóid de.

Uimh. 187 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 9) (Corntuailmí), 1957.

Dleacht d'fhorchur ar chorntuailmí áirithe.

Uimh. 238 de 1957.

An tOrdú d'Fhorchur Dleacht (Uimh. 10) (Páipéar Greamaitheach) 1957.

An dleacht ar pháipéar greamaitheach áirithe a mhéadú.