27 1955


Uimhir 27 de 1955.


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLA SEALADACHA), 1955.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE LE hAGHAIDH MÉADÚ I gCÁSANNA ÁIRITHE, I LEITH SEACHTAINE AMHÁIN I MÍ NA NOLLAG, 1955, AR PHINSIN FAOI ACHTA NA bPINSEAN SEAN-AOISE, 1908 GO 1955, AR PHINSIN FAOI NA hACHTA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAÍ, 1935 GO 1955, AGUS AR SHOCHAR MÍCHUMAIS FAOIN ACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952. [6 Nollaig, 1955.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Méadú—pinsin faoi Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1903 go 1955.

1. —Má bhíonn duine i dteideal pinsin faoi Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1955, i leith na seachtaine dar tosach na 23ú lá de Nollaig, 1955, méadófar aon tsuim is iníoctha leis i leith an phinsin sin don tseachtain sin de mhéid is ionann agus an tsuim sin.

Méadú—pinsin faoi na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1955.

2. —Má bhíonn duine i dteideal pinsin (neamhranníocach) bhaintrí faoi na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1955 (ar pinsean é is liúntas (neamhranníocach) baintrí nó ina n-áirítear sin), i leith na seachtaine dar tosach an 23ú lá de Nollaig, 1955, méadófar aon tsuim is iníoctha i leith an phinsin sin don tseachtain sin de mhéid is ionann agus—

(a) an tsuim sin, mura bhfuil sa tsuim sin ach liúntas (neamhranníocach) baintrí, agus

(b) an méid den tsuim sin is ionann agus liúntas (neamhranníocach) baintrí, in aon chás eile.

Méadú—sochar michumais faoin Acht Leasa Shóisialaigh, 1952.

3. —Más rud é—

(a) go mbeidh duine i dteideal sochair mhíchumais faoin Acht Leasa Shóisialaigh, 1952 (Uimh. 11 de 1952) i leith na seachtaine dar tosach an 19ú lá de Nollaig, 1955, nó i leith aon choda den tseachtain sin, agus

(b) go raibh sé i dteideal an tsochair sin go leanúnach ar feadh na tréimhse d'aon tseachtain chaogad díreach roimh an seachtain sin;

méadófar aon tsuim is iníoctha leis i leith an tsochair sin don tseachtain sin de mhéid is ionann agus—

(i) an tsuim sin, mura bhfuil sa tsuim sin cuid is ionann agus méadú do leanbh cáilithe nó do leanaí cáilithe, agus

(ii) an tsuim sin lúide an chuid di is ionann agus méadú do leanbh cáilithe nó do leanaí cáilithe in aon chás eile.

Srian ginearálta.

4. —D'ainneoin na n-alt sin roimhe seo den Acht seo—

(a) más rud é go dtarlódh, mura mbeadh an mhír seo, méadú de bhuaidh aon cheann de na hailt sin i gcás duine ar a mbeidh cónaí, an lá a bheas sé i dteideal na suime a méadófaí, lasmuigh den Stát, ní déanfar an méadú sin, agus

(b) más rud é go dtarlódh, mura mbeadh an mhír seo, níos mó ná méadú amháin de bhuaidh na n-alt sin i gcás aon duine áirithe, ní déanfar ach ceann amháin de na méaduithe sin.

Gearrtheideal.

5. —Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forála Sealadacha). 1955, a ghairm den Acht seo.