26 1955


Uimhir 26 de 1955.


AN tACHT IONSTRAIMÍ REACHTÚLA (LEASÚ), 1955.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AILT 3 DEN ACHT IONSTRAIMÍ REACHTÚLA, 1947 . [6 Nollaig, 1955.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Leasú ar alt 3 d'Acht 1947.

1. —Déantar leis seo alt 3 den Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947 ( Uimh. 44 de 1947 ), a leasú tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-ailt (1):

“(1) Beidh feidhm ag na forála seo a leanas maidir le gach ionstraim reachtúil lena mbaineann an tAcht seo go príomha—

(a) déanfar, laistigh de sheacht lá tar éis í a dhéanamh, cóip di a chur go dtí gach ceann acu seo a leanas, eadhon, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, an Leabharlann Dlí, na Ceithre Cúirteanna. Baile Átha Cliath, Leabharlann Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath, Dlí-Chumann Corpraithe na hÉireann, Comhlachas Tráchtála Bhaile Atha Cliath. Comhlachas Tráchtála Chorcaighe, Comhlachas Tráchtála Luimnigh, Comhlachas Tráchtála Phort Láirge, Comhlachas Tráchtála na Gaillimhe agus Dlí-Chuallacht an Deiscirt, Corcaigh,

(b) a luaithe is féidir tar éis í a dhéanamh, foilseofar san Iris Oifigiúil fógra á rá go ndearnadh í agus ag insint na háite a bhféadfar cóipeanna di d'fháil,

(c) amhail ar dháta agus ó dháta na heisiúna den Iris Oifigiúil ina mbeidh an fógra, coimeádfar cóipeanna den ionstraim reachtúil san áit a bheas sonraithe sa bhfógra agus féadfar iad d'fháil ann,

(d) a luaithe is féidir tar éis í a dhéanamh clóbhuailfear í, d'ainneoin í a bheith i gcaoi a neamhnithe, faoi mhaoirseacht Oifig an tSoláthair.”

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht Ionstraimí Reachtúla (Leasú), 1955 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na h Achta Ionstraimí Reachtúla, 1947 agus 1955, a ghairm den Acht Ionstraimí Reachtúla, 1947 , agus den Acht seo le chéile.