Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

16 1954


Uimhir 16 de 1954.


ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1954.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE BHREISE AGUS FHEABHSAITHE MAIDIR LE TITHE, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA dTITHE (FORÁLA AIRGEADAIS AGUS FORÁLA ILGHNÉITHEACHA), 1932 GO 1952, ACHT TITHE AN LUCHT OIBRE, 1890 GO 1952, ACHT NA SCLÁBHAITHE, 1883 GO 1952, AGUS NA nACHT UM THITHE BEAGA CÓNAITHE d'FHÁIL, 1899 GO 1952, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [27ú Aibreán, 1954.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—