An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Seirbhisi Slainte.)

26 1953

AN tACHT SLÁINTE, 1953

CUID III.

Forais.

Brí an fhocail “foras” a leathnú.

6. —Déantar leis seo an míniú ar an bhfocal “foras” atá i bhfo-alt (1) d'alt 2 den Phríomh-Acht a leasú trí “teaghlach contae, teaghlach do dhaoine faoi mhíchumas coirp nó meabhrach” a chur isteach roimh “teaghlach máithreachais”.

Forais agus íclanna ceantair.

7. —(1) Gach foras ceantair nó íclann cheantair a bhí, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, á chothabháil ag comharile chontae nó bardas contae-bhuirge i gcáil údaráis chúnaimh phoiblí, measfar, i dtosach feidhme an ailt seo agus dá éis sin, é a bheith curtha ar fáil ag an gcomhairle nó ag an mbardas sin faoi alt 10 den Phríomh-Acht.

(2) I gcás alt 10 den Phríomh-Acht do bhaint le bord cúnaimh nó le bord cúnaimh phoiblí de bhuaidh orduithe faoi alt 45 nó alt 46 den Acht seo a thiocfas i bhfeidhm i dtosach feidhme an ailt seo, measfar i dtosach feidhme an ailt seo agus dá éis sin, gach foras ceantair nó íclann cheantair a bhí, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, á chothabháil ag an mbord sin a bheith curtha ar fáil ag an mbord sin faoi alt 10 den Phríomh-Acht.

(3) I gcás foras ceantair nó íclann cheantair a bheith i gcúrsa a thógála ag údarás cúnaimh phoiblí díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, críochnófar an foras nó an íclann sin amhail is nár ritheadh an tAcht seo, agus, ar é a bheith críochnaithe, beidh feidhm ina leith ag fo-alt (1) nó ag fo-alt (2) den alt seo (pé acu is iomchuí).

Stiúradh agus bainistí forais sláinte.

8. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh a bhainfeas le gach foras sláinte, le gach foras sláinte de chineál áirithe nó le foras sláinte áirithe, i dtaobh stiúradh agus bainistí na bhforas nó an fhorais sin.

(2) Féadfaidh údarás sláinte, le toiliú an Aire, rialacha a dhéanamh i dtaobh stiúradh agus bainistí forais sláinte atá á chothabháil aige, i dtaobh rialú na ndaoine a glacfar sa bhforas nó a bheas ag freastal air agus chun glacadh daoine sa bhforas a rialú (lena n-áirítear daoine a ghlacadh ar théarmaí speisialta maidir le híocaíocht agus cóiríocht).

(3) Na rialacháin a rinneadh faoi alt 34 den Acht um Chúnamh Phoiblí, 1939) ( Uimh. 27 de 1939 ), agus a bhí bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, measfar gur rialacháin a rinneadh faoin alt seo iad.

(4) Na rialacha a rinneadh nó a meastar a rinneadh faoi alt 18 den Phríomh-Acht agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, measfar gur rialacha a rinneadh faoin alt seo iad.

Treorú maidir le seirbhísí forais.

9. —Féadfaidh an tAire, le hordú a dhéanfas sé i leith forais sláinte shonraithe, a threorú—

(a) go dtabharfar seirbhísí forais sa bhforas do dhaoine d'aicme a sonrófar do réir staid a sláinte, nó

(b) nach dtabharfar seirbhísí forais sa bhforas do dhaoine d'aicme a sonrófar do réir staid a sláinte,

agus déanfaidh an t-údarás sláinte a bheas ag cothabháil an fhorais do réir an treoruithe sin.

Forais seachtracha.

10. —(1) Féadfaidh údarás sláinte, le toiliú an Aire, comhshocraíocht a dhéanamh agus a chur i gcrích chun seirbhísí forais a thabhairt d'aon duine nó do dhaoine d'aon aicme, is duine nó daoine atá i dteideal seirbhísí forais d'fháil ón údarás sin seachas faoi alt 26 den Acht seo, i bhforas nach bhfuil á bhainistí ag an údarás sin ná ag údarás sláinte eile.

(2) Íocfaidh an t-údarás sláinte as seirbhísí forais a bhéarfar de bhun comhshocraíochta faoi fho-alt (1) den alt seo agus beidh na híocaíochtaí do réir pé scála a cheadós nó a threorós an tAire.

(3) Féadfaidh dhá údarás sláinte comhshocraíocht ar bith a dhéanamh agus a chur i gcrích chun go dtabharfaidh údarás amháin acu seirbhísí forais thar ceann agus ar chostas an údaráis eile.

(4) Aon chomhshocraíocht a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo agus d fhéadfaí a dhéanamh faoin alt seo i dtosach feidhme an ailt seo, measfar gur comhshocraíocht a rinneadh faoin alt seo í.

Oifigigh d'aístriú ar fhoras sláinte a scor.

11. —(1) Má scoirtear foras sláinte faoi fho-alt (1) nó le hordú faoi fho-alt (2) d'alt 11 den Phríomh-Acht agus—

(a) go dtairgfear do dhuine a bhí i seilbh oifige faoi údarás sláinte sa bhforas scortha oifig den tsórt céanna i bhforas sláinte eile faoi bhainistí an údaráis sláinte sin nó faoi bhainistí comhbhoird a gceapann an t-údarás sláinte sin cuid dá chomhaltaí, nó

(b) go dtairgfear do dhuine a bhí i seilbh oifige faoi chomhbhord sa bhforas scortha oifig den tsórt céanna i bhforas sláinte eile faoi bhainistí an chomhbhoird sin nó faoi bhainistí cheann de na húdaráis sláinte a cheap comhaltaí an chomhbhoird sin,

measfar, chun críocha aon achtacháin a bhaineas le haoisliúntais, nár cuireadh deireadh leis an oifig a bhí ag an duine sin sa bhforas scortha.

(2) Má bhíonn oifigeach míshásta le tairiscint faoi fho-alt (1) den alt seo féadfaidh sé achomharc i scríbhinn a dhéanamh chun an Aire agus féadfaidh an tAire diúltú don achomharc nó pé treorú a thabhairt is dóigh leis is cóir (agus déanfaidh an t-údarás sláinte nó an comhbhord do réir an treoruithe sin).

Seirbhísí creidimh.

12. —(1) Déanfaidh údarás sláinte comhshocraíochtaí leis na hudaráis chuí chun seirbhísí creidimh a thabhairt go cuí i ngach ospidéal, sanatorium, teaghlach contae, teaghlach do dhaoine faoi mhíchumas coirp nó meabhrach, teaghlach máithreachais, teaghlach eadarshláinte agus urchosclann atá á chothabháil aige.

(2) Ní foláir méid aon íocaíochta a dhéanfas údarás sláinte le duine de bhun an ailt seo a bheith ceadaithe ag an Aire.

Diolúíne ó fhiosrúchán áítlúil.

13. —Ní bheidh gá le fiosrúchán áitiúil i gcás orduithe faoi fho-alt (2) d'alt 10 nó faoi fho-alt (2) d'alt 11 den Phríomh-Acht más le híclann, clinic, slánlann, stáisiún céad-chabhrach nó aon fhoras den tsórt sin a bhaineas an t-ordú,