An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1953) Ar Aghaidh (CUID II. Bord Mhór-Iarnród an Tuaiscirt.)

17 1953

ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1953

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar Acht Mhór-Iarnród an Tuaiscirt, 1953 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo—

An Bord.

ciallaíonn “an Bord” an Bord a bunaítear le halt 6;

An Chuideachta.

ciallaíonn “an Chuideachta” an Great Northern Railway Company (Ireland);

achtachán.

folaíonn “achtachán” aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán;

an dáta bunuithe.

ciallaíonn “an dáta bunuithe” and dáta a ceapfar faoi alt 6;

talamh.

folaíonn “talamh” talamh faoi uisce agus aon éasúint, brabús nó ceart i dtalamh nó thar thalamh nó i dtalamh faoi uisce nó thar talamh faoi uisce;

an tAire.

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

An tAire. Tráchtála.

ciallaíonn “an tAire Tráchtála” Aire Tráchtála Thuaisceart Éireann;

an Aireacht.

ciallaíonn “an Aireacht” Aireacht Tráchtála Thuaisceart Éireann;

líne iarnróid.

folaíonn “líne iarnróid” cuid de líne iarnróid;

an Binse Iompair.

ciallaíonn “an Binse Iompair” an Binse Iompair a bunaíodh le halt 54 den Acht Iompair, 1950 ( Uimh. 12 de 1950 ).

(2) Forléireofar tagairtí san Acht seo d'aon achtachán mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán ina dhiaidh sin.

(3) San Acht seo aon tagairt a déantar do réir uimhreach do Chuid, d'alt nó do Sceideal is tagairt í don Chuid, don alt nó don Sceideal den Acht seo ar a bhfuil an uimhir sin mura léirítear gur tagairt d'Acht éigin eile í.

Cumhacht don Aire comhaontú a dhéanamh.

3. —Údaraítear leis seo don Aire comhaontú a dhéanamh leis an Aireacht do réir téarmaí an dréachta atá leagtha amach sa Chéad Sceideal.

Díolúine ó dhleachta stampa.

4. —(1) Ní oibreoidh alt 12 den Finance Act, 1895, chun a cheangal ar an mBord cóip den Acht seo a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim ná aon dleacht stampa d'íoc faoin alt sin ar aon chóip den Acht seo.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon ionstraim a déanfar chun críche ailt 20.

(3) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirir ar aon chomhaontú, banna, mionnscríbhinn, dearbhú reachtúil, dámhachtain eadrána ná ionstraim eile a déanfar chun críche ailt 38.

Caiteachais.

5. —Da caiteachais faoina raghaidh an tAire ag cur an Achta seo i ngníomh, déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad d'íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.