Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

16 1952


Uimhir 16 de 1952.


ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE BHREISE AGUS FEABHSAITHE MAIDIR LE TITHE, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA dTITHE (FORÁLA AIRGEADAIS AGUS FORÁLA ILGHNÉITHEACHA), 1932 GO 1950, ACHT TITHE AN LUCHT OIBRE, 1890 GO 1950, ACHT NA SCLÁBHAITHE, 1883 GO 1950, AGUS NA nACHT UM THITHE BEAGA CÓNAITHE d'FHÁIL, 1899 GO 1950, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.    [22ú Iúil, 1952.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS :—