Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

5 1952


Uimhir 5 de 1952.


ACHT IASCAIGH AN FHEABHAIL, 1952.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DÁ ÚDARÚ COMHAONTÚ ÁIRITHE A DHÉANAMH I LEITH CEARTA IASCAIGH IN UISCÍ TAOIDE LOCHA AGUS ABHANN AN FHEABHAIL AGUS A SHUAINMHEACHÁN, DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN AN tIASCACH I LÍOMATÁISTE AN FHEABHAIL A BHAINISTÍ, A CHAOMHAINT, A CHOSAINT AGUS D'FHEABHSÚ, DO BHUNÚ COIMISIÚN IASCAIGH AN FHEABHAIL AGUS DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA, DO DHÍSCAOILEADH AN BHOIRD CHOIMEÁDAITHE DO CHEANTAR MHAGH BHILE, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I gCÓIR NITHE EILE (LENA nÁIRÍTEAR TÁILLÍ D'ÉILEAMH AR CHEADÚNAIS IASCAIGH ÁIRITHE) A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [25ú Márta, 1952.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—