An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (BAILE ÁTHA CLIATH) (SEALADACH), 1948) Ar Aghaidh (CUID II. Feidhmeanna Feidhmiuchain Bhord Cunaimh Bhaile Atha Cliath D'Fheidhmiu, agus Srianta le Buan Cheapachain D'Oifigi Airithe.)

15 1948

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (BAILE ÁTHA CLIATH) (SEALADACH), 1948

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Atha Cliath) (Sealadach), 1948 , a ghairm den Acht seo.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

an Bord.

ciallaíonn an abairt “an Bord” Bord Cúnaimh Bhaile Atha Cliath;

feidhmeanna feidhmiúcháin.

ciallaíonn an abairt “feidhmeanna feidhmiúcháin” feidhmeanna feidhmiúcháin chun críocha na nAcht um Bainistí Contae, 1940 agus 1942;

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil.

Ré feidhme Coda II.

3. —(1) Tiocfaidh Cuid II den Acht seo i ngníomh ar an dáta, is túisce tar éis dáta an Achta seo a rith, a thiocfas comhaltaí an Bhoird a bheas tofa ag an toghchán do chomhaltaí an Bhoird arna chomóradh de bhun fho-ailt (2) d'alt 6 den Acht Rialtais Áitiúil (Baile Atha Cliath), 1945 ( Uimh. 8 de 1945 ), i seilbh oifige, agus leanfaidh sé i bhfeidhm go dtí meán oíche an 30ú lá de Mheitheamh, 1949, agus raghaidh in éag ansin mura gcoimeádtar i bhfeidhm níos sia é le hordú arna dhéanamh faoi fho-alt (2) den alt seo.

(2)  (a)  Féadfaidh an tAire le hordú arna dhéanamh roimh an 30ú lá de Mheitheamh, 1949, Cuid II den Acht seo a choimeád i bhfeidhm go ceann sé mhí ón lú lá d'Iúil, 1949, agus féadfaidh sé ó am go ham ina dhiaidh sin le hordú arna dhéanamh roimh dhul in éag don Chuid sin II faoin ordú deiridh roimhe sin a rinneadh faoin bhfo-alt seo, an Chuid sin II a choimeád i bhfeidhm go ceann sé mhí ón dáta a raghadh an Chuid sin II in éag faoin ordú deiridh sin roimhe sin.

(b)   Gach ordú a déanfar faoin bhfo-alt seo is le toiliú an Aire Shláinte a déanfar é.

(c)   Má dhéanann an tAire ordú faoin bhfo-alt seo leanfaidh Cuid II den Acht seo i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse dá gcoimeádfar i bhfeidhm é leis an ordú sin, nó, má déantar níos mó ná aon ordú amháin den tsórt sin, leis an ordú deiridh acu sin, agus ansin raghaidh sé in éag.

(d)   Gach ordú a déanfar faoin bhfo-alt seo, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas laistigh den lá is fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an t-ordú a leagadh faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an orduithe, beidh an t-ordú arna neamhniú dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.