Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

1 1948


Uimhir 1 de 1948.


ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE BHREISE AGUS FHEABHSA MAIDIR LE TITHE, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHT NA dTITHE (FORÁLA AIRGID AGUS FORÁLA ILGHNÉITHEACHA), 1932 GO 1946, ACHT TITHE AN LUCHT OIBRE, 1890 GO 1931, ACHT NA SCLÁBHAITHE, 1883 GO 1941, AGUS NA nACHT UM THITHE BEAGA CÓNAITHE d'FHÁIL, 1899 GO 1931, DO DHÉANAMH SOCRUITHE BHREISE CHUN CÚNAMH AIRGID A THABHAIRT d'ÚDARÁIS ÁITIÚLA MAIDIR LE TITHE A SHOLÁTHAR, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [13ú Eanáir, 1948.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—