Ar Aghaidh (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.)

21 1947


Uimhir 21 de 1947.


AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO BHUNÚ SCÉIME CHUN AOISLIÚNTAIS A SHOLÁTHAR LE hAGHAIDH NO I LEITH FOSTAITHE ÁIRITHE LE SEAN-CHUIDEACHTA MHOR- BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT AR COMHALTAÍ CUID ACU, NÓ A bhFUIL TEIDEAL AG CUID ACU TEACHT CHUN BHEITH INA gCOMHALTAÍ, DE CHISTE CHORPARÁID CHISTE AOISLIÚNTAIS CHÓRAIS IMRÉITIGH NA nIARNRÓD, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [19ú Iúil, 1947.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—