An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Forala Ilghneitheacha Maidir leis an gCuirt Chuarda.) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Achtachain a hAthghairmtear.)

20 1947

AN tACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1947

CUID V.

Pinsin Bhreithiun den Chuirt Duiche.

Pinsin Bhreithiún áirithe den Chúirt Dúiche.

18. —(1) Faoi réir fo-ailt (3) den alt seo, bainfidh na forála seo a leanas le gach Breitheamh 1936 láithreach:—

(a) mura ndéana agus go dtí go ndéanfaidh sé an roghnú dá bhforáltar i mír (b) den fho-alt seo, ní bhainfidh fo-alt (1) nó (2) (pé acu é) d'alt 48 d'Acht 1936 leis agus, ina ionad sin, bainfidh alt 75 (a hathghairmeadh le hAcht 1936) den Phríomh-Acht leis, amhail is ná beadh sé arna athghairm agus amhail is ná beadh alt 48 d'Acht 1936 arna achtú,

(b) féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a cuirfear chun an Aire Airgeadais tráth ar bith sar a scoirfidh sé de bheith i seilbh oifige, a roghnú glacadh leis na téarmaí pinsin a foráltar le fo-alt (1) nó (2) (pé acu é) d'alt 48 d'Acht 1936 agus, sa chás sin, ní bhainfidh an fo-alt sin (1) nó (2) leis.

(2) Bainfidh fo-alt (5) d'alt 48 d'Acht 1936 le haon phinsean arna dheonadh, de bhuaidh míre (a) d'fho-alt (1) den alt seo, faoi alt 75 den Phríomh-Acht.

(3) Aon Bhreitheamh 1936 láithreach a rinne an roghnú a luaitear i bhfo-alt (3) d'alt 48 d'Acht 1936, féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a cuirfear chun an Aire Airgeadais laistigh de thrí mhí tar éis dáta an Achta seo a rith, an roghnú sin a dhaingniú agus, sa chás sin, ní bhainfidh fo-alt (1) den alt seo leis.

(4) San alt seo ciallaíonn an abairt “Breitheamh 1936 láithreach” Breitheamh den Chúirt Dúiche a bhí i seilbh oifige ar dháta Achta 1936 a rith agus a bheas i seilbh oifige ar dháta an Achta seo a rith.

Pinsin, etc., Breithiún den Chúirt Dúiche ina muirear ar an bPríomh-Chiste.

19. —(1) Gach pinsean arna dheonadh faoi na hAchta do Bhreitheamh den Chúirt Dúiche agus gach dámhachtain faoi na hAchta Aoisliúntais, 1834 go 1946, arna deonadh de bhuaidh na nAcht, do Bhreitheamh den Chúirt Dúiche nó ina leith, beidh a mhuirear agus a íoc ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis.

(2) San alt seo, ciallaíonn an abairt “na hAchta” na h Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1924 go 1946, agus an tAcht seo.

Aiscí i leith Breithiún marbha áirithe den Chúirt Dúiche.

20. —(1) I gcás—

(a) ná dearna Breitheamh (lena n-áirítear Breitheamh Cúnta) den Chúirt Dúiche, a bhí i seilbh oifige ar dháta Achta 1936 a rith, an roghnú dá bhforáltar le fo-alt (3) d'alt 48 d'Acht 1936, agus

(b) go bhfuair an Breitheamh sin bás roimh an Acht seo a rith agus le linn dó bheith i seilbh oifige,

féadfaidh an tAire Airgeadais aisce a íoc le hionadaithe pearsanta dlíthiúla an Bhreithimh sin is comhionann le méid a thuarastail bhliantúil ar dháta a bháis.

(2) Gach aisce is iníoctha faoin alt seo beidh a mhuirear agus a íoc ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis.