Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL. Achtachain a hAthghairmtear.)

38 1946


Uimhir 38 de 1946.


AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1946.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN ROINN SLÁINTE AGUS ROINN LEASA SHÓISIALAIGH A BHUNÚ, AGUS CHUIGE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ NA n ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924 GO 1939. [24ú Nollaig, 1946.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Mínithe.

1. —San Acht seo—

Acht 1925.

ciallaíonn an abairt “Acht 1925” an t Acht um Fhianaise Scríbhinne, 1925 (Uimh. 24 de 1925) ;

Acht Leasúcháin 1939.

ciallaíonn an abairt “Acht Leasúcháin 1939” an t Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1939 (Uimh. 36 de 1939) ;

An Príomh-Acht.

ciallaíonn an abairt “an Príomh-Acht” an tAcht Airí agus Rúnaithe, 1924 (Uimh. 16 de 1924) .

An Roinn Sláinte.

2. —(1) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá ceaptha chun críocha an ailt seo, agus san alt seo ciallaíonn an abairt “an lá ceaptha” an lá a ceapfar amhlaidh.

(2) Ar an lá ceaptha beidh Roinn Stáit arna bunú ar a dtabharfar mar theideal agus mar ainm An Roinn Sláinte nó (i mBéarla) the Department of Health.

(3) An tAire a bheas i gcúram na Roinne Sláinte bhéarfar an tAire Sláinte nó (i mBéarlá) the Minister for Health mar theideal air.

(4) Bainfidh na hachtacháin seo leanas, is é sin le rá, na h Achta Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1939, agus Acht 1925, leis an Roinn Sláinte agus leis an Aire a bheas i gcúram na Roinne sin amhail is dá mba le halt 1 den Phríomh-Acht a bunaíodh an Roinn sin.

(5) Chun críocha fo-ailt (1) d'alt 6 d'Acht Leasúcháin 1939, is tuigthe an Roinn Sláinte agus oifig an Aire Shláinte a bheith arna mbunú díreach ar an Acht seo a rith, ach aon ordú a déanfar, maidir leis an Roinn sin nó an Aire sin, faoin bhfo-alt sin (1) roimh an lá ceaptha, ní abróidh sé é a bheith le teacht i ngníomh ar dháta is luaithe ná an lá ceaptha.

An Roinn Leasa Shóisialaigh.

3. —(1) Féadfaidh an Rialtas, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá ceaptha chun críocha an ailt seo, agus san alt seo ciallaíonn an abairt “an lá ceaptha” an lá a ceapfar amhlaidh.

(2) Ar an lá ceaptha beidh Roinn Stáit arna bunú ar a dtabharfar mar theideal agus mar ainm An Roinn Leasa Shóisialaigh nó (i mBéarla) the Department of Social Welfare.

(3) An tAire a bheas i gcúram na Roinne Leasa Shóisialaigh bhéarfar an tAire Leasa Shóisialaigh nó (i mBéarla) the Minister for Social Welfare mar theideal air.

(4) Bainfidh na hachtacháin seo leanas, is é sin le rá, na h Achta Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1939, agus Acht 1925, leis an Roinn Leasa Shóisialaigh agus leis an Aire a bheas i gcúram na Roinne sin amhail is dá mba le halt 1 den Phríomh-Acht a bunaíodh an Roinn sin.

(5) Chun críocha fo-ailt (1) d'alt 6 d'Acht Leasúcháin 1939, is tuigthe an Roinn Leasa Shóisialaigh agus oifig an Aire Leasa Shóisialaigh a bheith arna mbunú díreach ar an Acht seo a rith, ach aon ordú a déanfar, maidir leis an Roinn sin nó an Aire sin, faoin bhfo-alt sin (1) roimh an lá ceaptha, ní abróidh sé é a bheith le teacht i ngníomh ar dháta is luaithe ná an lá ceaptha.

Ranna Stáit a shannadh do Chomhaltaí den Rialtas agus críoch a chur le sannadh den tsórt sin.

4. —(1) Féadfaidh an Taoiseach ó am go ham Roinn Stáit áirithe a shannadh do chomhalta den Rialtas agus féadfaidh níos mó ná aon Roinn Stáit amháin a shannadh don aon duine amháin.

(2) Féadfaidh an Taoiseach tráth ar bith críoch a chur le sannadh Roinne Stáit áirithe don chomhalta den Rialtas a mbeidh an Roinn Stáit sin sannta dhó an tráth sin.

Athghairm.

5. —Déantar leis seo na hachtacháin atá leagtha amach sa dara colún den Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a athghairm a mhéid a sonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.

Gearr-theideal, léiriú agus luadh.

6. —(1) Féadfar an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1946 , a ghairm den Acht seo.

(2) Léireofar mar éinní amháin an tAcht seo agus na h Achta Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1939, agus féadfar na h Achta Airí agus Rúnaithe, 1924 go 1946, a ghairm den Acht seo agus de na hAchta sin le chéile.