27 1946


Uimh. 27 de 1946.


AN tACHT CAIPITIL THELEFÓNA, 1946.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO SHOLÁTHAR TUILLEADH AIRGID CHUN AN CÓRAS TELEFÓNA POIBLÍ A FHORBAIRT AGUS CHUN CRÍOCHA EILE A BHAINEAS LEIS SIN.

[19ú Samhain, 1946.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Eisiúint bhreise chun au córas telefóna a fhorbairt.

1. —I dteannta an airgid a húdaraítear leis na hAchta Caipitil Thelefóna, 1924 go 1938, féadfaidh an tAire Airgeadais pé suimeanna, nach mó san iomlán ná sé mhilliún punt, a eisiúint as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis, is suimeanna a bhí nó a bheas ag teastáil ón Aire Poist agus Telegrafa chun an córas telefóna poiblí a fhorbairt do réir meastachán arna gceadú ag an Aire Airgeadais.

Féadfaidh an tAire Airgeadais iasacht a fhail chun críocha an Achta seo.

2. —(1) Chun airgead a sholáthar i gcóir na suimeanna a n-údaraítear leis an Acht seo iad a eisiúint as an bPríomh-Chiste nó chun airgead a sholáthar chun gach suim nó aon tsuim, a heiseofar as an bPríomh-Chiste faoi údarás an Achta seo, a aisíoc leis an gCiste sin, féadfaidh an tAire Airgeadais iasacht a fháil trí bhlianachta infhorceannta a rithfeas ar feadh tréimhse nach sia ná fiche bliain.

(2) Íocfar isteach sa Stát-Chiste an t-airgead uile a gheobhfar ar iasacht faoin alt seo.

(3) Na blianachta infhorceannta uile a cruthnófar faoin alt seo, íocfar iad as airgead a sholáthrós an tOireachtas agus, mura leor an t-airgead sin, déanfar, sa mhéid nach leor é, iad a airleacan as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis, agus aisíocfar gach airleacan den tsórt sin leis an bPríomh-Chiste as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

Ailt 3 agus 4 den Acht Caipitil Thelefóna, 1927, a chorprú.

3. —Corpraítear leis an Acht seo ailt 3 agus 4 den Acht Caipitil Thelefóna, 1927 (Uimh. 8 de 1927) .

Gearr-theideal agus comhluadh.

4. —(1) Féadfar an tAcht Caipitil Thelefóna, 1946 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchta Caipitil Thelefóna, 1924 go 1946, a ghairm de na hAchta Caipitil Thelefóna, 1924 go 1938, agus den Acht seo le chéile.