An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Al Chuirt Oibreachais.) Ar Aghaidh (CUID IV. An Chuirt do Rialu Luach Saothair agus Coinniollacha Fostaiochta Oibrithe Airithe.)

26 1946

AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946

CUID III.

Comhaontuithe maidir le Paigh agus Coinniollacha Fostaiochta.

Mínithe chun críocha Coda III.

25. —Sa Chuid seo—

comhaontú fostaíochta.

ciallaíonn an abairt “comhaontú fostaíochta” comhaontú, i dtaobh luach saothair nó coinníollacha fostaíochta oibrithe d'aon aicme nó cineál nó grúpa, arna dhéanamh idir ceardchumann oibrithe agus fostóir nó ceardchumann fostóirí nó arna dhéanamh, ag cruinniú de chomhchomhairle thionscail chláraithe, idir chomhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'oibrithe agus comhaltaí den chomhairle a bheas ionadaitheach d'fhostóirí;

an clár.

ciallaíonn an abairt “an clár” an Clár de Chomhaontuithe Fostaíochta;

cláraithe.

ciallaíonn an focal “cláraithe”, maidir le comhaontú fostaíochta, cláraithe de thuras na huaire sa chlár;

comhaontú fostaíochta cláraithe.

ciallaíonn an abairt “comhaontú fostaíochta cláraithe” comhaontú fostaíochta a bheas cláraithe de thuras na huaire sa chlár.

An Clár de Chomhaontuithe Fostaíochta.

26. —Coimeádfaidh an Chúirt clár dá ngairmtear an Clár de Chomhaontuithe Fostaíochta.

Comhaontuithe fostaíochta a chlárú.

27. —(1) Féadfaidh aon pháirtí i gcomhaontú fostaíochta a iarraidh ar an gCúirt an comhaontú a chlárú sa chlár.

(2) Beidh cóip den chomhaontú ag gabháil le gach iarratas á iarraidh comhaontú fostaíochta a chlárú.

(3) Ar iarratas a dhéanamh go cuibhe chun na Cúirte á iarraidh comhaontú fostaíochta a chlárú, déanfaidh an Chúirt, faoi réir forál an ailt seo, an comhaontú a chlárú sa chlár más deimhin léi—

(a) i gcás comhaontuithe ná beidh ann ach dhá pháirtí, go dtoilíonn an dá pháirtí é a chlárú agus, i gcás comhaontuithe a mbeidh níos mó ná dhá pháirtí ann, go bhfuil comhaontú substainteach imeasc na bpáirtithe atá ionadaitheach do leasa oibrithe agus leasa fostóirí, faoi seach, go gclárófaí é,

(b) go n-abartar sa chomhaontú go mbaineann sé le gach oibrí d'aicme nó cineál nó grúpa áirithe agus lena bhfostóirí i gcás inar deimhin leis an gCúirt gur gnáth-chleacht inmhianuithe é nó go bhfuil sé fóirstineach comhaontú ar leith a bheith ann don aicme nó don chineál nó don ghrúpa sin,

(c) go bhfuil na páirtithe sa chomhaontú ionadaitheach go substainteach do na hoibrithe agus na fostóirí sin,

(d) ná fuil ar intinn sa chomhaontú srian neamhchuibhe a chur le fostaíocht i gcoitinne nó le fostaíocht oibrithe d'aicme nó cineál nó grúpa áirithe ná a áirithiú go gcoimeádfar in úsáid sásra nó modhanna oibre atá neamhéifeachtach nó ró-chostasach nó go gcosnófar sin,

(e) go bhforáltar sa chomhaontú, má tharlaíonn aighneas ceirde idir oibrithe lena mbaineann an comhaontú agus a bhfostóirí, ná déanfar stailc ná frithdhúnadh go dtí go mbeidh an t-aighneas arna chur dá réiteach trí mhargántaíocht sa tslí a bheas sonraithe sa chomhaontú, agus.

(f) go bhfuil an comhaontú i bhfoirm atá oiriúnach chun a chláruithe.

(4) I gcás iarratas a dhéanamh chun na Cúirte á iarraidh comhaontú fostaíochta a chlárú, ordóidh an Chúirt do na páirtithe sin ann a shonrós an Chúirt sonraí áirithe i dtaobh an chomhaontuithe a fhoilsiú sa tslí is dóigh leis an gCúirt is fearr a chuirfeadh an t-iarratas in iúl do gach duine lena mbaineann.

(5) (a) Ní chláróidh an Chúirt comhaontú fostaíochta go ceann ceithre lá déag tar éis sonraí i dtaobh an chomhaontuithe a fhoilsiú do réir fo-ailt (4) den alt seo.

(b) Má gheibheann an Chúirt, laistigh den tréimhse sin, fógra i dtaobh agóide i gcoinne an comhaontú a chlárú, déanfaidh an Chúirt, mura measa sí an agóid a bheith suaibhreosach, an agóid a bhreithniú agus bhéarfaidh éisteacht do gach páirtí a bhfeicfear don Chúirt leas a bheith acu ann agus ar mian leo éisteacht a fháil, agus más deimhin leis an gCúirt, tar éis an bhreithnithe sin, ná fuil an comhaontú do réir na gceanglas a sonraítear i bhfo-alt (3) den alt seo, diúltóidh an Chúirt an comhaontú a chlárú.

(6) Ní dhéanfaidh comhaontú fostaíochta cláraithe dochar d'aon chearta, maidir le rátaí luach saothair nó coinníollacha fostaíochta, a bheirtear d'aon oibrí le Cuid eile den Acht seo nó le haon Acht eile.

Comhaontú fostaíochta cláraithe a athrú.

28. —(1) Má foráltar i gcomhaontú fostaíochta cláraithe go bhféadfar an comhaontú a athrú do réir an ailt seo, féadfaidh aon pháirtí sa chomhaontú a iarraidh ar an gCúirt é a athrú maidir lena bhaint le haon oibrí nó oibrithe lena mbaineann sé.

(2) I gcás iarratas a dhéanamh faoin alt seo á iarraidh comhaontú a athrú, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:—

(a) breithneoidh an Chúirt an t-iarratas agus bhéarfaidh éisteacht do gach duine a bhfeicfear don Chúirt leas a bheith aige ann agus ar mian leis éisteacht a fháil;

(b) tar éis an bhreithnithe sin, féadfaidh an Chúirt, mar is oiriúnach léi, diúltú don iarratas nó ordú a dhéanamh ag athrú an chomhaontuithe i pé slí is cuibhe léi;

(c) má dhéanann an Chúirt ordú ag athrú an chomhaontuithe, beidh éifeacht, amhail ó pé dáta, nach luaithe ná dáta an orduithe, a shonrós an Chúirt san ordú, ag an gcomhaontú arna athrú amhlaidh.

Clárú a chealú.

29. —(1) Féadfaidh an Chúirt clárú comhaontuithe fhostaíochta a chealú ar chomhiarratas a fháil ó na páirtithe uile ann más deimhin leis an gCúirt gur aontaigh na páirtithe sin uile go toildheonach lena chealú.

(2) Féadfaidh an Chúirt clárú comhaontuithe fhostaíochta a chealú más deimhin léi go bhfuil athrú chomh mór sin tagtha, ó cláraíodh an comhaontú, ar chúrsaí na ceirde nó an ghnótha lena mbaineann sé nach inmhianuithe é a choimeád cláraithe.

(3) Mura mbíonn i gcomhaontú fostaíochta cláraithe foráil i dtaobh a ré feidhme nó i dtaobh a fhorceannta, féadfaidh an Chúirt, ar dhá mhí dhéag a bheith caite ó dháta an chláruithe, an clárú a chealú ar gach páirtí ann a bheas ionadaitheach d'oibrithe nó d'fhostóirí dá iarraidh sin tar éis fógra sé mhí a thabhairt don Chúirt.

(4) (a) Má deirtear i gcomhaontú fostaíochta cláraithe gur comhaontú go ceann tréimhse sonraithe é, leanfaidh sé, má bhíonn sé i bhfeidhm i gceann na tréimhse sin agus d'ainneoin aon fhorála go scoirfidh sé d'éifeacht a bheith aige ar an tréimhse sin a bheith caite, de bheith i bhfeidhm go dtí go gcealófar a chlárú do réir na Coda seo.

(b) Féadfaidh an Chúirt clárú comhaontuithe fhostaíochta, a coimeádfar i bhfeidhm faoi mhír (a) den fho-alt seo, a chealú ar aon pháirtí ann dá iarraidh sin, tar éis fógra trí mhí a thabhairt don Chúirt, agus toiliú chuige sin a bheith aige ó gach páirtí ann a bheas ionadaitheach d'oibrithe nó d'fhostóirí.

(5) I gcás comhaontú fostaíochta cláraithe a fhorceannadh ag aon pháirtí ann do réir a théarmaí, déanfaidh an Chúirt, ar fhógra a fháil i dtaobh an fhorceannta, an clárú a chealú.

Conartha seirbhíse a oiriúnú de dhroim comhaontú fostaíochta a chlárú.

30. —(1) Faid a leanfas comhaontú fostaíochta cláraithe de bheith cláraithe, beidh feidhm aige, chun críocha an ailt seo, i gcás gach oibrí den aicme nó den chineál nó den ghrúpa a ndéarfar ann feidhm a bheith aige maidir leis, agus i gcás a fhostóra, d'ainneoin nach páirtí sa chomhaontú an t-oibrí nó an fostóir sin nó ná beadh sé, mura mbeadh an fo-alt seo, faoi cheangal aige.

(2) Má foráltar i gconradh idir oibrí d'aicme nó cineál nó grúpa lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir go n-íocfar luach saothair ar ráta (dá ngairmtear ráta an chonartha sa bhfo-alt seo) is ísle ná an ráta (dá ngairmtear ráta an chomhaontuithe sa bhfo-alt seo) a foráltar leis an gcomhaontú sin agus a bhaineas leis an oibrí sin, beidh éifeacht ag an gconradh, i leith aon tréimhse a mbeidh an comhaontú cláraithe ar a feadh, amhail is dá gcuirtí ráta an chomhaontuithe in ionad ráta an chonartha.

(3) Má foráltar, i gconradh idir oibrí d'aicme nó cineál nó grúpa lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir, coinníollacha fostaíochta (dá ngairmtear coinníollacha an chonartha sa bhfo-alt seo) ná fuil chomh fábharach leis na coinníollacha (dá ngairmtear coinníollacha an chomhaontuithe sa bhfo-alt seo) a socraítear leis an gcomhaontú agus a bhaineas leis an oibrí sin, beidh éifeacht ag an gconradh, i leith aon tréimhse a mbeidh an comhaontú cláraithe ar a feadh, amháil is dá gcuirtí coinníollacha an chomhaontuithe in ionad coinníollacha an chonartha.

Sonraí i dtaobh comhaontuithe fostaíochta a fhoilsiú agus ceart chun cóipeanna dhíobh a fháil.

31. —(1) Nuair a clárófar comhaontú fostaíochta, foilseoidh an Chúirt, i pé slí is oiriúnach léi, fógra i dtaobh an chláruithe maraon le pé sonraí i dtaobh an chomhaontuithe a mheasfas an Chúirt is gá.

(2) Nuair a hathrófar comhaontú fostaíochta cláraithe, foilseoidh an Chúirt, i pé slí is oiriúnach léi, fógra i dtaobh an athruithe maraon le pé sonraí i dtaobh an athruithe a mheasfas an Chúirt is gá.

(3) Nuair a cealófar clárú comhaontuithe fhostaíochta, foilseoidh an Chúirt, i pé slí is oiriúnach léi, fógra i dtaobh an chealuithe.

(4) Féadfaidh an Chúirt ó am go ham liostaí de chomhaontuithe fostaíochta cláraithe a fhoilsiú, i pé slí is oiriúnach léi, maraon le pé sonraí i dtaobh na gcomhaontuithe a mheasfas an Chúirt is gá.

(5) Bhéarfaidh an Chúirt go dtabharfar cóip de chomhaontú fostaíochta cláraithe d'aon duine a iarrfas sin agus a íocfas an táille ordaithe.

Comhaontuithe fostaíochta cláraithe a shárú.

32. —(1) Má dhéanann ceardchumann atá ionadaitheach d'oibrithe lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe gearán leis an gCúirt go ndearna aon fhostóir d'aon aicme lena mbaineann an comhaontú faillí nó mainneachtain sa chomhaontú a chomhlíonadh, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:—

(a) breithneoidh an Chúirt an gearán agus bhéarfaidh éisteacht do gach duine a bhfeicfear don Chúirt leas a bheith aige ann agus ar mian leis éisteacht a fháil;

(b) más deimhin leis an gCúirt, tar éis an bhreithnithe sin, go bhfuil bunús maith leis an ngearán, féadfaidh an Chúirt, le hordú, a ordú don fhostóir sin pé nithe a dhéanamh (lena n-áirítear aon tsuim a íoc a bheas ag dul d'oibrí mar luach saothair do réir an chomhaontuithe) is dóigh leis an gCúirt a bhéarfas go gcomhlíonfaidh an fostóir sin an comhaontú sin.

(2) Má dhéanann fostóir, nó ceardchumann atá ionadaitheach d'fhostóirí, lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe, gearán leis an gCúirt go bhfuil ceardchumann atá ionadaitheach d'oibrithe lena mbaineann an comhaontú ag cur stailce chun cinn, nó ag cabhrú as a chistí le cothabháil stailce, is eol d'ard-choiste bainistí an cheardchumainn oibrithe a bheith contrártha don chomhaontú agus arb é is cuspóir di a thabhairt ar fhostóir géilleadh d'éileamh go ndeonfaí d'oibrí luach saothar nó coinníollacha seachas mar a socraíodh leis an gcomhaontú, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) breithneoidh an Chúirt an gearán agus bhéarfaidh éisteacht do gach duine a bhfeicfear don Chúirt leas a bheith aige ann agus ar mian leis éisteacht a fháil;

(b) más deimhin leis an gCúirt, tar éis an bhreithnithe sin, go bhfuil bunús maith leis an ngearán—

(i) féadfaidh an Chúirt, le hordú, a ordú don cheardchumann oibrithe sin gan cabhrú as a chistí le cothabháil na stailce sin;

(ii) féadfaidh an Chúirt clárú an chomhaontuithe a chealú.

(3) Más rud é—

(a) go leanfaidh stailc tar éis don Chúirt ordú a dhéanamh faoi fho-alt (2) den alt seo maidir leis an stailc, agus

(b) ná féadfaidh nó go ndiúltóidh comhaltaí de cheardchumann oibrithe, nach é a rátaí luach saothair ná a gcoinníollacha fostaíochta is abhar don stailc, obair a dhéanamh faid a leanfas an stailc,

ansin, má híoctar sochar stailce leis na comhaltaí sin do réir rialacha an cheardchumainn, ní tuigthe, chun críocha an ailt seo, gurb ionann sin agus cabhrú le cothabhail na stailce.

(4) Más rud é, i gcás an Chúirt do dhéanamh orduithe faoi mhír (b) d'fho-alt (1) den alt seo nó faoi fho-mhír (i) de mhír (b) d'fho-alt (2) den alt seo, ná comhlíonfar an t-ordachán a bheas san ordú, beidh an duine dar tugadh an t-ordachán ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air, agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná deich bpuint in aghaidh gach lae a leanfar den chion.

Comhaontuithe fostaíochta cláraithe a léiriú.

33. —(1) Féadfaidh an Chúirt tráth ar bith, ar dhuine ar bith dá iarraidh sin, a breith a thabhairt ar aon cheist i dtaobh léiriú comhaontuithe fhostaíochta chláraithe nó i dtaobh a fheidhme maidir le haon duine áirithe.

(2) Déanfaidh cúirt dlí, le linn di aon cheist a chinneadh a éireos in imeachta ina láthair i dtaobh léiriú comhaontuithe fhostaíochta chláraithe nó i dtaobh a fheidhme maidir le haon duine áirithe, aird a thabhairt ar aon bhreith a thug an Chúirt ar an gcomhaontú sin agus a cuirfear faoina bráid i gcúrsa na n-imeacht.

(3) Má éiríonn aon cheist in imeachta i láthair cúirte dlí i dtaobh léiriú comhaontuithe fhostaíochta chláraithe nó i dtaobh a fheidhme maidir le haon duine áirithe, féadfaidh an chúirt dlí, más cuibhe léi, an cheist a chur faoi bhráid na Cúirte chun a breith a thabhairt uirthi, agus beidh breith na Cúirte ar an gceist sin ina breith chríochnaitheach.