Ar Aghaidh (Sceideal (A). DEONTAIS.)

27 1945


Uimhir 27 de 1945.


AN tACHT LEITHREASA, 1945.

[An tionntó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A CEATHAIR CEATHRACHAD AGUS NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A SÉ CEATHRACHAD AGUS DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA A DEONADH LEIS AN ACHT PRÍOMH-CHISTE, 1945 , AGUS LEIS AN ACHT SO CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUIBHE. [2ú Lúnasa, 1945.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPríomh-Chiste.

£2,650 16s. 9d. do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1943-44.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim dhá mhíle, sé chéad agus caoga punt, sé scillinge deag agus naoi bpingne do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste agus í chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a ceathair ceathrachad.

£33,998,902 do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste i gcóir na bliana 1945-46.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim trí mhilleon tríochad, naoi gcéad agus ocht míle nóchad, naoi gcéad agus dhá phunt do thabhairt amach as an bPríomh-Chiste agus í chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a sé ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £34,001,552 16s. 9d. do thógaint ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná ceithre mhilleon tríochad, míle, cúig céad agus dhá phunt chaogad, sé scillinge déag agus naoi bpingne do thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do réamhíoc leis an Aire Airgeadais, agus chun an céanna do thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith do bhunú agus do thabhairt amach agus iad faoi pé ráta-úis, agus fós faoi réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear bun-airgid agus úis urrús ar bith do bhéarfar amach faoin Acht so agus muirear na gcostas faoina raghfar i dtaobh na n-urrús san do thabhairt amach.

(3) Aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna dtabhairt amach faoin Acht so, cuirfear i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Deontais do Leithreasu.

Suimeanna a vótaladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £51,339,812 7s. 2d. do leithreasú.

4. —(1) Na suimeanna uile a deontar as an bPríomh-Chiste, leis an Acht so agus leis an Acht eile a luaitear i Sceideal (A) a ghabhas leis an Acht so, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim aon mhilleon caogad, trí chéad agus naoi míle tríochad, ocht gcéad agus dhá phunt déag, seacht scillinge agus dhá phingin, déantar iad do leithreasú agus is tuigthe iad do bheith leithreasaithe amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal san (A) do rith chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear i Sceideal (B) a ghabhas leis sin. An achomaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhas léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhas leis na sceidil sin, is tuigthe gur cuid den Acht so iad díreach fé is dá mbeidís i gcorp an Achta so.

(2) I dteannta na suimeanna a deontar as an bPríomh-Chiste, agus dá dtagartar sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, feadfar na suimeanna ataspántar faoi seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhas leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim dhá mhilleon, ceithre chéad agus seacht míle seascad, naoi gcéad agus ochtó punt, trí scillinge agus deich bpingne, do chur chun úsáide amach as aon airgead a hordaítear faoi alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, a chur chun úsáide mar leithreasa i gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear sa Sceideal san.

Gearr-theideal.

5. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1945 , do ghairm den Acht so.

An Achomaireacht ar Sceidil (A) agus (B) da dtagartar san Acht so.