An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VII. Forála Foirlíontacha.) Ar Aghaidh (CUID VI. Línte Iarnróid do Thréigean.)

21 1944

AN tACHT IOMPAIR, 1944

CUID V.

An Binse Iarnróid do Dhíochur agus Dlínsí áirithe leo d'Aistriú chun na hárd-Chúirte.

An Binse Iarnróid do dhíochur.

105. —(1) Beidh an Binse Iarnróid arna dhíochur ar dháta an bhunuithe.

Dlínsí áirithe leis an mbinse iarnróid d'-aistriú chun na hÁrd-Chúirte.

106. —(1) Beidh arna n-aistriú chun na hÁrd-Chúirte agus arna ndílsiú inti ar dháta an bhunuithe na dlínsí uile agus fá seach a bheas, díreach roimh dháta an bhunuithe, dílsithe sa bhínse iarnróid nó infheidhmithe acu—

(a) de bhuaidh ailt 23 d'Acht na mBóthar Iarainn, 1924 (Uimh. 29 de 1924) , nó

(b) de bhuaidh ailt 58 d'Acht na mBóthar Iarainn, 1924 (Uimh. 29 de 1924) , nó

(c) de bhuaidh ailt 30 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 (Uimh. 2 de 1932) .

(2) Aon imeachta bheas ar feitheamh os comhair an bhinse iarnróid díreach roimh dháta an bhunuithe agus a bhainfeas le nithe a mbeidh dlínse le feidhmiú ag an Árd-Chúirt ar dháta an bhunuithe nó dá éis ina dtaobh de bhuaidh fó-ailt (1) den alt so, féadfar, ar cheachtar páirtí do dhéanamh iarratais chun na hÁrd-Chúirte, iad d'aistriú chun na hÁrd-Chúirte agus air sin féadfar leanúin díobh agus iad do chríochnú i ngach slí fé is dá mba os comhair na hÁrd-Chúirte bunófaí na himeachta san i gcéadóir.

(3) Gach luadh nó tagairt atá, de bhuaidh an oiriúnuithe déantar le fó-alt (2) d'alt 23 d'Acht na mBóthar Iarainn, 1924 , in aon reacht Breatanach don bhinse iarnróid, déanfar, a mhéid a bhainfeas sé leis an dlínse dílsítear sa bhinse iarnróid leis an alt san 23 agus a haistrítear chun na hÁrd-Chúirte leis an alt so, é do léiriú agus beidh éifeacht aige, ar dháta an bhunuithe agus dá éis, mar luadh nó mar thagairt don Árd-Chúirt.

(4) An tagairt atá i bhfó-alt (5) d'alt 58 d'Acht na mBóthar Iarainn, 1924 , agus in alt 30 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , don bhinse iarnróid léireofar í agus beidh éifeacht aici, ar dháta an bhunuithe agus dá éis, mar thagairt don Árd-Chúirt.

Dlínse na hÁrd-Chúirte d'fheidhmiú.

107. —(1) Breitheamh den Árd-Chúirt, arna ainmniú ag Uachtarán na hÁrd-Chúirte chuige sin, a fheidhmeos an dlínse is infheidhmithe ag an Árd-Chúirt de bhuaidh an Achta so.

(2) Go dtí go ndéanfar rialacha cúirte ag rialú cleachtadh agus nós imeachta na hÁrd-Chúirte maidir leis an dlínse is infheidhmithe aici de bhuaidh an Achta so, déanfar an cleachtadh agus an nós imeachta san do rialú, chomh fada agus is féidir, leis na rialacha a rialaíos cleachtadh agus nós imeachta an bhinse iarnróid maidir lena leithéid chéanna de dhlínse is infheidhmithe ag an mbinse iarnróid díreach roimh dháta an bhunuithe.

Meastóirí chun cabhrú leis an Árd-Chúirt.

108. —(1) Chun críoch an ailt seo cothabhálfaidh an tAire—

(a) painéal (dá ngairmtear san alt so an painéal “A” de mheastóirí) a bheas comhdhéanta de pé uimhir daoine (is daoine ar dóigh leis an Aire taithí do bheith acu ar ghnóthaí tráchtála agus tionnscail) is oiriúnach leis an Aire, agus

(b) painéal (dá ngairmtear san alt so an painéal “B” de mheastóirí) a bheas comhdhéanta de pé uimhir daoine (is daoine ar dóigh leis an Aire taithí do bheith acu ar ghnóthaí iompair) is oiriúnach leis an Aire.

(2) Is é an tAire a cheapfas gach comhalta den phainéal “A” de mheastóirí agus den phainéal “B” de mheastóirí agus beidh gach comhalta dhíobh i seilbh oifige go ceann téarma trí mblian ó dháta a cheaptha agus beidh sé in-athcheaptha ar bheith caite d'aon téarma oifige den tsórt san.

(3) Aon uair a iarrfas an Árd-Chúirt ar an Aire, maidir le cúrsa ar bith a mbeidh dlínse aici ina thaobh fán Acht so, dhá mheastóir d'ainmniú chun cabhrú leis an Árd-Chúirt sa chúrsa, ainmneoidh an tAire beirt (agus roghnófar duine acu as an bpainéal “A” de mheastóirí agus an duine eile as bpainéal “B” de mheastóirí) chun gníomhú mar mheastóirí den tsórt san agus gníomhóidh na daoine a hainmneofar amhlaidh mar mheastóirí sa chúrsa.

(4) Cinnfidh an Árd-Chúirt luach saothair aon duine ghníomhós mar mheastóir in aon chúrsa fán alt so, agus, do réir mar ordóidh an Árd-Chúirt, íocfaidh pé páirtí sa chúrsa a ordóidh an Árd-Chúirt an luach saothair sin nó íocfaidh gach páirtí fá leith sa chúrsa é i pé scaireanna mheasfaidh an Árd-Chúirt is ceart.

Ceart ag an Aire Talmhaíochta teacht os comhair na hÁrd-Chúirte.

109. —(1) Féadfaidh an tAire Talmhaíochta, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, pé ní mheasfaidh is ceart do dhéanamh chun é do theacht i láthair ina ghearánaí thar ceann aon duine bheas mí-shásta maidir le cúrsa ar bith (seachas cúrsa bhainfeas leis an Aire Poist agus Telegrafa) a mbeidh dlínse ag an Árd-Chúirt, de bhuaidh an Achta so, chun é d'éisteacht agus do chinneadh.

(2) I dteannta na gcumhacht do bheirtear don Aire Talmhaíochta le fó-alt (1) den alt so agus gan dochar d'fheidhmiú na gcumhacht san, beidh ceart éisteachta os comhair na hÁrd-Chúirte ag an Aire sin i dtaobh aon chúrsa a mbeidh dlínse ag an Árd-Chúirt, de bhuaidh an Achta so, chun é d'éisteacht agus do chinneadh.