Ar Aghaidh (An Achmaireacht ar Sceidil (A) agus (B) dá dTagartar san Acht so.)

17 1944


Uimhir 17 de 1944.


AN tACHT LEITHREASA, 1944.

[An tionntó oifigiúil.]

ACHT DO CHUR SUIME ÁIRITHE AS AN bPRÍMH-CHISTE CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A CÚIG CEATHRACHAD, AGUS DO LEITHREASÚ NA SUIMEANNA DEONADH LEIS AN ACHT PRÍMH-CHISTE, 1944 , AGUS A DEONTAR LEIS AN ACHT SO CHUN NA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS NA CRÍOCHA CUIBHE. [11ú Iúl, 1944.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontais as an bPrímh-Chiste.

£30,100,444 do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste i gcóir na bliana 1944-1945.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim tríocha milleon, céad míle, ceithre chéad agus ceithre puint cheathrachad do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í chur chun slánuithe an tsoláthair do deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta, míle naoi gcéad a cúig ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim nach mó ná £30,100,444 do thógaint ar iasacht.

2. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná tríocha milleon, céad míle, ceithre chéad agus ceithre puint cheathrachad do thógaint ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do réimhíoc leis an Aire Airgeadais, agus chun an céanna do thógaint ar iasacht féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith do bhunú agus do thabhairt amach agus iad fé pé ráta úis, agus fós fé réir pé coinníollacha i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile, is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPrímh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheidh muirear colla agus úis urrús ar bith do bhéarfar amach fén Acht so agus muirear na gcostas féna raghfar i dtaobh na n-urrús san do thabhairt amach.

(3) Aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna dtabhairt amach fén Acht so, cuirfear i gcreidiúnas do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phrímh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Prímh-Chiste ar fáil.

Deontais do Leithreasú.

Suimeanna vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair,eadhon, £46,013,832, do leithreasú.

3. —(1) Na suimeanna uile deontar as an bPrímh-Chiste, leis an Acht so agus leis an Acht eile luaitear i Sceideal (A) a ghabhann leis an Acht so, chun slánuithe an tsoláthair a deonadh agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim sé mhilleon ceathrachad, trí mhíle dhéag, ocht gcéad agus dhá phunt tríochad, déantar iad do leithreasú agus is tuigthe iad do bheith leithreasaithe amhail ó dháta na nAcht a luaitear sa Sceideal san (A) do rith chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear i Sceideal (B) a ghabhann leis sin. An achmaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhann léi sin, maraon leis an nóta (más ann) a ghabhann leis na sceidil sin, is tuigthe gur cuid den Acht so iad díreach fé is dá mbeidís i gcorp an Achta so.

(2) I dteannta na suimeanna deontar as an bPrímh-Chiste, agus dá dtagartar sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, féadfar na suimeanna taspántar fé seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhann leis seo agus a ndéanann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim dhá mhilleon, trí chéad agus cúig mhíle nóchad, naoi gcéad agus trí puint tríochad do chur chun úsáide amach as aon airgead a hordaítear fé alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, a chur chun úsáide mar leithreasa i gcabhair do na deontais i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a luaitear sa Sceideal san.

Gearr-theideal.

4. —Féadfar an tAcht Leithreasa, 1944 , do ghairm den Acht so.