An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Banc Ceannais na hÉireann do Bhunu agus Coimisiun an Airgid Reatha do Dhiochur.) Ar Aghaidh (CUID IV. Notai Bainc Codhluite do Dhiobhadh.)

22 1942

ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942

CUID III.

Bord Stiurthoiri an Bhainc.

An Gobharnóir do cheapadh, a shealbhaíocht oifige, etc.

19. —(1) Ceapfar an Gobharnóir ag an Uachtarán ar chomhairle an Riaghaltais agus gheobha sé pé luach saothair agus liúntais agus beidh sé fé réir pé coinníollacha seirbhíse a chinnfidh an Bord o am go ham.

(2) Isé téarma oifige gach Gobharnóra (marab éag, eirghe as no cur as oifig no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin dó) seacht mbliana ón lá ceaptha i gcás an chéad Ghobharnóra no, i gcás gach Gobharnóra ina dhiaidh sin, ón am a bheidh sealbhaíocht oifige a réamhtheachtaidhe caithte le himeacht aimsire no scurtha roimhe sin ar chúis ar bith (fé mar a bheidh).

(3) Gobharnóir a raghaidh as oifig ar bheith caithte dá théarma oifige le himeacht aimsire, beidh sé ionathcheaptha.

(4) Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le gach Gobharnóir, sé sin le rá:—

(a) beidh sé, ar feadh a théarma oifige, dí-cháilithe óna ainmniú no a thogha agus o shuidhe no o íocaíocht d'fháil mar chomhalta de Dháil Éireann no de Sheanad Éireann no mar Uachtarán;

(b) beidh sé, ar feadh a théarma oifige, neamh-iontoghtha mar stiúrthóir ar bhanc ar bith;

(c) más stiúrthóir ar bhanc ar bith é tráth a cheaptha scarfa sé leis an stiúrthóireacht san fé cheann deich lá tar éis a cheaptha agus mara ndéanaidh amhlaidh beidh sé dícháilithe i gceann an deich lá san o bheith i seilbh oifige an Ghobharnóra;

(d) má thárlann agus aon uair a thárlóidh go mbreithiúnófar ina fhéimhidhe é (sa Stát no in aon tír eile) no go ndéanfaidh socrú no réiteach lena chreidiúnaithe no go ndaorfaidh cúirt dlighinse inniúla é chun príosúntachta no pian-tseirbhíse, tiocfaidh chun bheith agus beidh, láithreach, dí-cháilithe o bheith i seilbh oifige an Ghobharnóra.

(5) Sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so ní fholuíonn an abairt “banc ar bith” banc eadarnáisiúnta ar na chódhéanamh ar fad no go furmhór de bhainc is príomh-údarás airgid reatha ina dtíortha féin fé seach.

Toirmeasc ar an nGobharnóir do shealbhú scaireanna i mbanc.

20. —(1) Gach duine ceapfar ina Ghobharnóir déanfaidh fé cheann trí mí tar éis a cheaptha gach scair a bheidh aige in aon bhanc agus is leis no ina mbeidh leas aige chun tairbhe dhó féin am a cheaptha do dhíol no do chur de láimh ar shlí eile, amuich is amach.

(2) Má thárlann agus aon uair a thárlóidh aon scaireanna i mbanc do theacht chun an Ghobharnóra, no do dhílsiú ann, le huacht no le comharbas chun tairbhe dhó féin, déanfaidh fé cheann trí mí tar éis an céanna do theacht chuige no do dhílsiú ann amhlaidh an céanna no a leas ionta do dhíol no do chur de láimh ar shlí eile, amuich is amach.

(3) Ní dhéanfaidh an Gobharnóir aon scaireanna i mbanc ar bith do cheannach ná do ghlacadh ná leas do ghlacadh ionta chun tairbhe dhó féin.

(4) Má dhéanann an Gobharnóir aon scaireanna i mbanc ar bith do choinneáil no do cheannach no do ghlacadh, no leas ionta do ghlacadh no do choimeád, contrárdha don alt so, tiocfaidh chun bheith agus beidh, láithreach, dí-cháilithe o bheith i seilbh oifige an Ghobharnóra.

(5) San alt so foluíonn an focal “banc” banc arna ionchorprú lasmuich den Stát chó maith le banc arna ionchorprú sa Stát, agus léireofar tagairtí do scaireanna i mbanc mar thagairtí fholuíonn stoc, scaireanna, bintiúirí, stoc bintiúra, bannaí no urrúis eile leis an mbanc san.

An Gobharnóir do chur as oifig.

21. —(1) Má thagann ar an nGobharnóir, de dheascaibh easláinte, éagcumas buan ná leigfidh dó a dhualgais Ghobharnóra do chólíonadh, féadfaidh an tUachtarán é chur as oifig ar chomhairle an Riaghaltais.

(2) Má iarrann an Bord ar an Uachtarán tré vóta aonghuthach na Stiúrthóirí uile an Gobharnóir do chur as oifig ar chúis a luadhfar, is dleathach don Uachtarán an Gobharnóir do chur as oifig ar chomhairle an Riaghaltais.

An Leas-Ghobharnóir.

22. —(1) Aon uair a bheidh an Gobharnóir éagcumasach go sealadach, toisc nea-láithreacht no easláinte no éinní eile, ar dhualgais a oifige do chólíonadh, féadfa sé éinne de na Stiúrthóirí do cheapadh chun gníomhú mar Leas-Ghobharnóir feadh ré an éagcumais sin agus, mara ndéanaidh amhlaidh, féadfaidh an Bord éinne de na Stiúrthóirí do cheapadh chun gníomhú mar adubhradh.

(2) Aon uair a thárlóidh folúntas sa Ghobharnóireacht féadfaidh an Bord éinne de na Stiúrthóirí do cheapadh chun gníomhú mar Leas-Ghobharnóir feadh ré an fholúntais sin, ach Stiúrthóir a ceapfar amhlaidh ní ghníomhóidh mar Leas-Ghobharnóir tar éis trí mhí do bheith caithte ón uair a thárla an folúntas ba chúis lena cheapadh.

(3) Le linn do Stiúrthóir a ceapfar fén alt so chun gníomhú mar Leas-Ghobharnóir bheith ag gníomhú amhlaidh, beidh aige agus feidhmeoidh agus cólíonfaidh an chuid sin de chirt agus comhachta agus dualgais an Ghobharnóra a dhéanfaidh an Gobharnóir no, más é an Bord a cheapfaidh é, an Bord do thairmleigean chuige.

(4) Le linn do Stiúrthóir a ceapfar fén alt so chun gníomhú mar Leas-Ghobharnóir bheith ag gníomhú amhlaidh, íocfar leis pé luach saothair agus liúntais (más ann) a chinnfidh an Bord.

(5) Stiúrthóir a ceapfar fén alt so chun gníomhú mar Leas-Ghobharnóir ní scuirfidh de bhíthin an cheaptha san de bheith ina Stiúrthóir.

Na Stiúrthóirí do cheapadh, a luach saothair, etc.

23. —(1) Ceapfar na Stiúrthóirí ag an Aire.

(2) Ceapfar na Stiúrthóirí bancaerachta as painéal a hullmhófar chuige sin ag ionadaithe do na Bainc Chópháirteacha do réir an Achta so.

(3) Ní bhainfidh Achtanna Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1924 agus 1926, le Stiúrthóir.

(4) Gheobhaidh gach Stiúrthóir pé luach saothair agus liúntais agus beidh fé réir pé coinníollacha seirbhíse a chinnfidh an tAire o am go ham ag féachaint do na caighdeáin a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire ag na Bainc Chópháirteacha agus iad ag ceapadh luach saothair, liúntaisí, agus coinníollacha seirbhíse a stiúrthóirí.

(5) Ní foláir do gach Stiúrthóir bheith ina ghnáth-chomhnaidhe sa Stát agus ní hincheaptha mar Stiúrthóir duine ná beidh ina ghnáth-chomhnaidhe amhlaidh.

(6) Faid a bheidh Stiúrthóir i seilbh na hoifige sin beidh sé dícháilithe óna ainmniú no a thogha agus o shuidhe no o íocaíocht d'fháil mar chomhalta de Dháil Éireann no de Sheanad Éireann no mar Uachtarán.

(7) Faid a bheidh Stiúrthóir (seachas Stiúrthóir bancaerachta) i seilbh na hoifige sin beidh sé neamh-iontoghtha mar stiúrthóir ar bhanc ar bith agus, más stiúrthóir é ar bhanc ar bith tráth a cheaptha, scarfa sé leis an stiúrthóireacht san fé cheann deich lá tar éis a cheaptha agus, mara ndéanaidh amhlaidh, beidh sé dícháilithe i gceann an deich lá san o bheith i seilbh oifige Stiúrthóra.

Sealbhaíocht oifige na Stiúrthóirí.

24. —(1) Maidir leis na Céad-stiúrthóirí bancaerachta—

(a) beidh duine aca, a roghnófar tré chrannchur ar chéadchruinniú an Bhuird, i seilbh oifige, marab éag no eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht níos túisce dhó, go gceann dhá bhlian ón lá ceaptha, agus

(b) beidh duine eile aca, a roghnófar tré chrannchur ar chéadchruinniú an Bhuird freisin, i seilbh oifige, marab éag no eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht níos túisce dhó, go ceann ceithre mblian ón lá ceaptha.

(2) Maidir leis na Céad-stiúrthóirí nach Stiúrthóirí bancaerachta ná Stiúrthóirí seirbhíse—

(a) beidh duine aca, a roghnófar tré chrannchur ar chéad chruinniú an Bhuird, i seilbh oifige, marab éag no eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht níos túisce dhó, go ceann bliana ón lá ceaptha, agus

(b) beidh duine eile aca, a roghnófar tré chrannchur ar chéadchruinniú an Bhuird freisin, i seilbh oifige, marab éag no eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht níos túisce dhó, go ceann trí mblian ón lá ceaptha.

(3) Fé réir forálacha an dá fho-alt san roimhe seo den alt so, beidh gach Stiúrthóir (nach Stiúrthóir seirbhíse ná Stiúrthóir arna cheapadh chun foth-fholúntais) i seilbh oifige, marab éag no eirghe as no teacht fé dhí-cháilíocht níos túisce dhó, go ceann cúig mblian ón lá ceaptha no ón am a bheidh téarma oifige a réamh-theachtaidhe caithte le himeacht aimsire (pé aca is gá sa chás).

(4) Gach Stiúrthóir (seachas Stiúrthóir bancaerachta no Stiúrthóir seirbhíse) a ceapfar, tar éis na Céad-stiúrthóirí do bheith ceaptha, chun críche seachas chun folúntas imeasc na Stiúrthóirí (seachas mar adubhradh) do líonadh beidh sé i seilbh oifige go ceann cúig mblian ón lá gur amhail air agus uaidh a ceapfar é.

(5) Beidh gach Stiúrthóir seirbhíse i seilbh oifige faid is toil leis an Aire agus féadfaidh an tAire é chur as oifig aon uair.

(6) Duine ceapfar chun foth-fholúntas do líonadh in oifig Stiúrthóra (seachas oifig Stiúrthóra sheirbhíse), beidh sé i seílbh oifige go ceann a mbeidh fágtha den téarma do bheadh seilbh oifige ag an Stiúrthóir, ar tréna éag no a eirghe as no a theacht fé dhícháilíocht a tháinig an foth-fholúntas, mara mbeadh é d'éag no d'eirghe as no do theacht fé dhí-cháilíocht.

Stiúrthóirí do dhí-cháiliú.

25. —Má thárlann agus aon uair a thárlóidh do Stiúrthóir seachas Stiúrthóir seirbhíse —

(a) go dtiocfaidh tré easláinte fé éagcumas bhuan ná leigfidh dó a dhualgais mar Stiúrthóir den tsórt san do chólíonadh, no

(b) go mbreithiúnófar ina fhéimhidhe é (sa Stát no in aon tír eile) no go ndéanfaidh socrú no réiteach lena chreidiúnaithe, no

(c) go ndaorfaidh cúirt dlighinse inniúla é chun príosúntachta no pian-tseirbhíse, no

(d) go scuirfidh de bheith ina ghnáth-chomhnaidhe sa Stát, no

(e) go mbeidh as láthair o chruinnithe uile an Bhuird ar feadh tréimhse de shé mhí gan cead ón mBord,

tiocfaidh chun bheith agus beidh, láithreach, dí-cháilithe o bheith i seilbh oifige Stiúrthóra.

Painéal chun na Céadstiúrthóirí bancaerachta do cheapadh.

26. —(1) Tríocha lá ar a mhéid agus deich lá ar a laghad roimh an lá ceaptha, ceapfaidh an tAire am agus ionad (dá ngairmtear an t-am agus an t-ionad ceaptha san alt so) chun ionadaithe do na Bainc Chópháirteacha do chruinniú chun an painéal do thogha óna mbeidh na Céad-stiúrthóirí bancaerachta le ceapadh.

(2) Bhéarfaidh an tAire an t-am agus an t-ionad ceaptha do chur in iúl i scríbhinn do gach Banc Cópháirteach.

(3) Féadfaidh gach Banc Cópháirteach a thabhairt go dtiocfaidh ionadaidhe amháin, agus gan ach ionadaidhe amháin. arna ainmniú aca chuige sin, i láthair san am agus san ionad ceaptha, agus, na hionadaithe uile den tsórt san a thiocfaidh i láthair san am agus san ionad san, déanfaid, ansan no fé cheann trí lá ina dhiaidh sin, painéal do thogha, do réir na Rialacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, de sheisear a bheidh incheaptha agus toilteanach ar ghníomhú mar Stiúrthóirí bancaerachta, agus cuirfid in iúl don Aire láithreach do réir na Rialacha san ainmneacha an tseisir a toghfar amhlaidh.

(4) Má toghtar painéal go cuibhe do réir na bhforálacha san roimhe seo den alt so ceapfar na Céad-stiúrthóirí bancaerachta as na daoine toghfar amhlaidh chun an phainéil sin.

(5) Mara ndéanaidh na hionadaithe sin do no Bainc Chópháirteacha thiocfaidh i láthair san am agus san ionad ceaptha an painéal san de sheisear do thogha do réir an ailt seo no mara dtagaidh aon ionadaithe do na Bainc Chópháirteacha i láthair san am agus san ionad ceaptha, is dleathach don Aire pé triúr daoine incheaptha a mheasfaidh is ceart do cheapadh ina gCéad-stiúrthóirí bancaerachta, ach san fé réir na sriantacht ná ceapfaidh an tAire fén bhfo-alt so duine ar bith nach Stiúrthóir ar Bhanc Chópháirteach más féidir agus sa mhéid gur féidir daoine oiriúnacha incheaptha, a bheidh toilteanach ar ghníomhú, d'fháil imeasc Stiúrthóirí na mBanc Cópháirteach uile agus fé seach, agus ar aon chuma ná ceapfar amhlaidh duine ar bith a bheidh i mbuantseirbhís an Stáit.

Painéal chun Stiúrthóirí bancaerachta seachas na Céadstiúrthóirí bancaerachta do cheapadh.

27. —(1) Tríocha lá ar a mhéid agus deich lá ar a laghad roimh théarma oifige Stiúrthóra bhancaerachta do bheith caithte tré imeacht aimsire agus fós chó luath agus a bheidh caothúil tar éis oifig Stiúrthóra bhancaerachta do theacht chun bheith folamh ar shlí seachas tré imeacht aimsire, bhéarfaidh an Bord fógra i scríbhinn do gach Banc Cópháirteach á rá go mbeidh no go bhfuil an folúntas san ann agus iarrfaidh sa bhfógra san ar an mBanc Cópháirteach san a thabhairt go dtiocfaidh ionadaidhe amháin, agus gan ach ionadaidhe amháin, i láthair in am agus in ionad (dá ngairmtear an t-am agus an t-ionad ceaptha san alt so) a cheapfaidh an Bord agus a luadhfar sa bhfógra san chun painéal de thriúr do thogha as a bhféadfar an folúntas san do líonadh.

(2) Aon uair a thárlóidh dhá fholúntas no trí imeasc na Stiúrthóirí bancaerachta le linn no timpeall an ama chéanna, féadfaidh an Bord, más caothúil leo é, fógra amháin agus gan ach fógra amháin do chur go dtí gach Banc Cópháirteach fén bhfo-alt san roimhe seo den alt so i dtaobh na bhfolúntas uile den tsórt san agus nuair ná cuirfidh an Bord ach fógra amháin den tsórt san amach amhlaidh déarfaid sa bhfógra san go mbeidh ar na hionadaithe thiocfaidh i láthair san am agus san ionad ceaptha, má bhíonn dhá fholúntas den tsórt san agus gan ach san ann, painéal de chúigear do thogha no, má bhíonn trí folúntais den tsórt san ann, painéal de sheisear do thogha as a bhféadfar na folúntais sin do líonadh.

(3) Na hionadaithe uile agus fé seach do na Bainc Chópháirteacha (eadhon, ionadaidhe amháin ar a mhéid o gach Banc aca) a thiocfaidh i láthair san am agus san ionad ceaptha, déanfaid, ansan no fé cheann trí lá ina dhiaidh sin, painéal do thogha, do réir na Rialacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, de dhaoine bheidh incheaptha agus toilteanach ar ghníomhú mar Stiúrthóir bhancaerachta agus cuirfid in iúl don Aire agus don Bhord láithreach ainmneacha na ndaoine a toghfar amhlaidh.

(4) An painéal a toghfar de bhun an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so beidh sé, mara mbeidh ach folúntas amháin le líonadh, ina phainéal de thriúr no, má bhíonn dhá fholúntas agus gan níos mó ná san le líonadh, ina phainéal de chúigear no, má bhíonn trí folúntais le líonadh, ina phainéal de sheisear.

(5) Má toghtar painéal go cuibhe do réir na bhforálacha san roimhe seo den alt so, líonfar an folúntas no na folúntais sin (pé aca ann no le bheith ann dóibh) as na daoine toghfar amhlaidh chun an phainéil sin.

(6) Mara ndéanaidh na hionadaithe sin do na Bainc Chópháirteacha a thiocfaidh i láthair san am agus san ionad ceaptha an painéal san do thogha do réir an ailt seo no mara dtagaidh aon ionadaithe do na Bainc Chópháirteacha i láthair san am agus san ionad ceaptha, is dleathach don Aire pé duine no daoine incheaptha a mheasfaidh is ceart do cheapadh chun an folúntas no na folúntais sin do líonadh, ach fé réir na sriantacht ná ceapfaidh an tAire fén bhfo-alt so duine ar bith nach stiúrthóir ar Bhanc Chópháirteach, más féidir duine oiriúnach incheaptha no más féidir agus sa mhéid gur féidir daoine oiriúnacha incheaptha, a bheidh toilteanach ar ghníomhú, d'fháil imeasc Stiúrthóirí na mBanc Cópháirteach uile agus fé seach, agus ar aon chuma ná ceapfar amhlaidh duine ar bith a bheidh i mbuan-tseirbhís an Stáit.

Fógraí i dtaobh folúntas agus i dtaobh Stiúrthóirí áirithe do cheapadh.

28. —(1) Ní bhaineann an t-alt so ach le Stiúrthóirí nach Stiúrthóirí bancaerachta ná Stiúrthóirí seirbhíse.

(2) Deich lá ar a laghad roimh théarma oifige Stiúrthóra lena mbaineann an t-alt so do bheith caithte tré imeacht aimsire cuirfidh an Bord in iúl don Aire go mbeidh an folúntas san ann.

(3) Chó luath agus is féidir é tar éis don Bhord eolas d'fháil i dtaobh oifig Stiúrthóra lena mbaineann an t-alt so do theacht chun bheith folamh ar shlí seachas tré imeacht aimsire, bhéarfaidh an Bord fógra don Aire i dtaobh an fholúntais sin.

(4) Aon uair a cheapfaidh an tAire duine chun bheith ina Stiúrthóir lena mbaineann an t-alt so, cuirfe sé fé ndear fógra do thabhairt láithreach don Bhord i dtaobh an ceapadh san do bheith déanta agus i dtaobh ainm agus sonnraí eile an duine bheidh ceaptha.

(5) Aon uair a thárlóidh do Stiúrthóir lena mbaineann an t-alt so scur ar aon tslí de bheith i seilbh oifige mar Stiúrthóir den tsórt san agus go gcinnfidh an tAire uimhir na Stiúrthóirí sin do laghdú agus, chuige sin, gan an folúntas a thiocfaidh den scur san do líonadh, is tuigthe chun crícheanna an Achta so (lasmuich den alt so) gan folúntas imeasc ballra an Bhuird do theacht den scur san.

(6) Aon uair a chinnfidh an tAire, d'fhonn uimhir na Stiúrthóirí lena mbaineann an t-alt so do laghdú, gan folúntas a bheidh tagtha imeasc na Stiúrthóirí sin do líonadh, bhéarfaidh an cinneadh sin do chur in iúl don Bhord.

Toirmeasc ar Stiúrthóirí áirithe do shealbhú scaireanna i mbanc.

29. —(1) Baineann an t-alt so le gach Stiúrthóir nach Stiúrthóir bancaerachta.

(2) Déanfaidh Stiúrthóir lena mbaineann an t-alt so gach scair a bheidh aige in aon bhanc agus is leis no ina mbeidh leas aige chun tairbhe dhó féin am a cheaptha do dhíol no do chur de láimh ar shlí eile, amuich is amach, fé cheann trí mí tar éis a cheaptha.

(3) Má thárlann agus aon uair a thárlóidh aon scaireanna i mbanc do theacht chun Stiúrthóra lena mbaineann an t-alt so, no do dhílsiú ann, le huacht no le comharbhas chun tairbhe dhó féin, déanfaidh, fé cheann trí mí tar éis an céanna do theacht chuige no do dhílsiú ann amhlaidh, an céanna no a leas ionta do dhíol no do chur de láimh ar shlí eile, amuich is amach.

(4) Ní dhéanfaidh Stiúrthóir lena mbaineann an t-alt so aon scaireanna in aon bhanc do cheannach ná do ghlacadh ná leas do ghlacadh ionta chun tairbhe dhó féin.

(5) Má dhéanann Stiúrthóir lena mbaineann an t-alt so aon scaireanna i mbanc ar bith do choinneáil no do cheannach no do ghlacadh, no leas ionta do ghlacadh no do choimeád, contrárdha don alt so, tiocfaidh chun bheith agus beidh, láithreach, dí-cháilithe o bheith i seilbh oifige Stiúrthóra.

(6) San alt so foluíonn an focal “banc” banc arna ionchorprú lasmuich den Stát chó maith le banc arna ionchorprú sa Stát, agus léireofar tagairtí do scaireanna i mbanc mar thagairtí fholuíonn stoc, scaireanna, bintiúirí, stoc bintiúra, bannaí, no urrúis eile leis an mbanc san.

Mar oibreoidh dí-cháiliú an Ghobharnóra no Stiúrthóra.

30. —(1) Dí-cháiliú ar bith a bhainfidh don Ghobharnóir no do Stiúrthóir fé aon fhoráil den Acht so ní oibreoidh chun é chur as oifig go dtí go rithfidh an Bord rún á dhearbhú é bheith dí-cháilithe ar chúis a luadhfar ón oifig sin aige do shealbhú.

(2) Ní vótálfaidh aon bhall den Bhord ar rún fén alt so i dtaobh é féin do dhí-cháiliú.

Mionn sicréideachta le tabhairt ag an nGobharnóir, na Stiúrthóirí agus na hoifigigh.

31. —(1) Déanfaidh an Gobharnóir agus gach Stiúrthóir agus fós gach oifigeach don Bhanc, díreach tar éis a cheaptha agus roimh thosnú dhó ar ghníomhú mar Ghobharnóir no Stiúrthóir no mar oifigeach den tsórt san, mionn sa bhfuirm seo leanas do thabhairt agus do shighniú i láthair Feadhmannaigh Shíochána:—

“Bheirim-se,.........................................., mo mhionn go solamanta ná nochtfad faisnéis ar bith a bhainfidh le gnó no breacacháin no leabhair aon bhainc agus a thiocfaidh ar m'eolas. de bhuadh mé bheith im Ghobharnóir no im Stiúrthóir no im oifigeach do Bhanc Ceannais na hÉireann, ach amháin do pé daoine bheidh ag gníomhú i bhfeidhmiú reachtanna rialálta an Bhainc sin agus i gcás ina mbeidh sé riachtanach an céanna do nochtadh dhóibh chun crícheanna aon reachta den tsórt san.”

(2) Gach duine bheidh ceaptha ina Ghobharnóir no ina Stiúrthóir no is oifigeach no bheidh ceaptha ina oifigeach don Bhanc agus a ghníomhóidh mar Ghobharnóir no Stiúrthóir no mar oifigeach den tsórt san (fé mar a bheidh) roimh an mionn is gá do réir an ailt seo do thabhairt, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar céad punt do chur air.

(3) Gach oifigeach don Choimisiún a thiocfaidh ar an lá ceaptha chun bheith ina oifigeach don Bhanc de bhuadh an Achta so, bhéarfaidh an mionn is gá do réir an ailt seo an lá ceaptha no chó luath agus is caothúil ina dhiaidh sin, agus má bheireann an mionn san amhlaidh is tuigthe é do chólíonadh an ailt seo agus ní dlighfear aon phionós do chur air toisc gníomhú mar oifigeach don Bhanc roimh an mionn san do thabhairt.

Nós imeachta an Bhuird.

32. —(1) Féadfaidh an Bord, le rialacha no eile fé mar is oiriúnach leis, a nós imeachta féin do rialáil.

(2) Ceathrar ball den Bhord agus iad i láthair i bpearsain is cuorum ag cruinniú den Bhord.

(3) Féadfaidh an Bord gníomhú d'ainneoin folúntas no folúntais do bheith ina bhallra.

(4) Ar chruinniú ar bith den Bhord féadfaidh an Gobharnóir, má bhíonn có-ionannas vótaí ann, vóta breise no réitigh do chaitheamh.

Cúiteamh agus aoisliúntas don Chathaoirleach, do na Coimisinéirí, don Ghobharnóir agus do na Stiúrthóirí.

33. —(1) Féadfaidh an Coimisiún, aon uair roimh an lá ceaptha, scéim do dhéanamh, le ceadú an Aire, ag socrú i dtaobh na nithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) an Banc do dheonadh cúitimh i gcailliúint oifige don té is Cathaoirleach ar an gCoimisiún díreach roimh an lá ceaptha, mara gceaptar an duine sin ina Ghobharnóir ámhail ar an lá ceaptha agus ón lá san amach, agus

(b) an Banc do dheonadh cúitimh i gcailliúint oifige d'aon duine bheidh, díreach roimh an lá ceaptha, ina bhall den Choimisiún i seilbh oifige ar shlí seachas faid is toil leis an Aire agus ná tiocfaidh chun bheith ina Stiúrthóir i seilbh oifige amhail ar an lá ceaptha agus ón lá san amach, agus

(c) an Banc do dheonadh aoisliúntais no aisce do gach Gobharnóir no chun tairbhe do gach Gobharnóir a scuirfidh de bheith i seilbh oifige ar shlí seachas tréna dhícháiliú, agus

(d) an Banc do dheonadh aoisliúntais no aisce do gach duine no chun tairbhe do gach duine is Stiúrthóir (seachas Stiúrthóir seirbhíse) a bhéarfaidh a chuid ama go léir do na dualgais a bheidh air mar Stiúrthóir den tsórt san agus a scuirfidh de bheith i seilbh oifige ar shlí seachas tréna dhí-cháiliú.

(2) Mara ndéanaidh an Coimisiún fén bhfo-alt san roimhe seo den alt so scéim den tsórt a luaidhtear sa bhfo-alt san, is dleathach don Bhord scéim den tsórt san do dhéanamh an lá ceaptha no aon uair ina dhiaidh le ceadú an Aire.

(3) Cuirfidh an Banc in éifeacht an scéim a déanfar fé na forálacha san roimhe seo den alt so.

(4) Féadfar le scéim a déanfar fén alt so a shocrú go bhféadfaidh Gobharnóir do bhí i seilbh oifige mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún an tréimhse sheirbhíse thug sé mar Chathaoirleach den tsórt san do chur, chun crícheanna na scéime sin, lena thréimhse sheirbhíse mar Ghobharnóir agus an dá thréimhse sin d'áireamh mar aon tréimhse leanúnach amháin sheirbhíse mar Ghobharnóir.