An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Bord Cuartaiochta na hÉireann do Bhunu agus a gComhachta Generalta.) Ar Aghaidh (CUID IV. Liomataisti Speisialta do Bhunu.)

24 1939

ACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1939

CUID III.

Aitreabhacha do Chlaru.

Mínithe chun crícheanna Coda III.

23. —Sa Chuid seo den Acht so—

nuair a húsáidtear an focal “clár” gan coinníoll cialluíonn sé clár a bheidh á choimeád fén gCuid seo den Acht so;

nuair a húsáidtear an focal “clárú” gan coinníoll cialluíonn sé clárú i gclár;

cialluíonn an abairt “áitreabh cláruithe” áitreabh a bheidh cláruithe i gclár;

cialluíonn an abairt “dílseánach cláruithe” duine bheidh iontrálta i gclár mar dhílseánach ar áitreabh a bheidh cláruithe sa chlár san.

Na cláir agus a lánas.

24. —(1) Chó luath agus a bheidh caothúil tar éis an Bhúird do bhunú bunóidh an Bord agus cothabhálfaidh agus coimeádfaidh ina dhiaidh sin na cláir seo leanas, sé sin le rá:—

(a) clár ar a dtabharfar mar ainm agus mar theideal agus dá ngairmtear san Acht so an clár de thithe ósta;

(b) clár ar a dtabharfar mar ainm agus mar theideal agus dá ngairmtear san Acht so an clár de thithe aoidheachta;

(c) clár ar a dtabharfar mar ainm agus mar theideal agus dá ngairmtear san Acht so an clár de bhrughanna saoire;

(d) clár ar a dtabharfar mar ainm agus mar theideal agus dá ngairmtear san Acht so an clár de bhrughanna ógraidh;

(e) clár ar a dtabharfar mar ainm agus mar theideal agus dá ngairmtear san Acht so an clár de champaí saoire.

(2) Iontrálfar sna cláir uile agus fé seach na nithe seo leanas i dtaobh gach áitreibh a clárófar ionta, sé sin le rá:—

(a) ainm iomlán, seoladh agus tuairisc dhílseánach an áitreibh;

(b) ainm an áitreibh, agus a sheoladh no a shuidheamh;

(c) pé mion-innste eile a bheidh orduithe de thurus na huaire.

(3) Aitreabh a bheidh cláruithe in aon cheann de sna cláir ní féadfar, faid a bheidh sé cláruithe amhlaidh, é chlárú in aon cheann eile de sna cláir.

An saghas áitreabhacha is ionchláruithe sna cláir uile agus fé seach.

25. —Ordóidh an Bord, le rialacháin a dhéanfaid fén Acht so, na nithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) an carachtar generálta is gá do bheith ag aon áitreabh agus an saghas cóiríochta agus seirbhísí is gá do bheith ar fáil ann agus na cáilíochtaí eile is gá do bheith aige chun é bheith ionchláruithe sa chlár de thithe ósta;

(b) an carachtar generálta is gá do bheith ag aon áitreabh agus an saghas cóiríochta agus seirbhísí is gá do bheith ar fáil ann agus na cáilíochtaí eile is gá do bheith aige chun é bheith ionchláruithe sa chlár de thithe aoidheachta;

(c) an carachtar generálta is gá do bheith ag aon áitreabh agus an saghas cóiríochta agus seirbhísí is gá do bheith ar fáil ann agus na cáilíochtaí eile is gá do bheith aige chun é bheith ionchláruithe sa chlár de bhrughanna saoire;

(d) an carachtar generálta is gá do bheith ag aon áitreabh agus an saghas cóiríochta agus seirbhísí is gá do bheith ar fáil ann agus na cáilíochtaí eile is gá do bheith aige chun é bheith ionchláruithe sa chlár de bhrughanna ógraidh;

(e) an carachtar generálta is gá do bheith ag aon áitreabh agus an saghas cóiríochta agus seirbhísí is gá do bheith ar fáil ann agus na cáilíochtaí eile is gá do bheith aige chun é bheith ionchláruithe sa chlár de champaí saoire.

Iarrataisí ar chlárú.

26. —(1) Féadfaidh dílseánach aon áitreibh a iarraidh ar an mBord an t-áitreabh san do chlárú sa chlár is dóich leis is ceart agus a luadhfaidh ina iarratas.

(2) Maidir le gach iarratas fén alt so á iarraidh go ndéanfaí aon áitreabh do chlárú—

(a) is i scríbhinn, agus sa bhfuirm agus sa tslí orduithe, a déanfar é;

(b) beidh na mion-innste orduithe ann;

(c) beidh ina theanta an táille sin, nach mó ná dhá phunt, a bheidh orduithe, agus

(d) beidh ina theanta, freisin, ráiteas (dá ngairmtear scála d'éilithe san Acht so) sa bhfuirm orduithe ar na héilithe bheidh beartuithe ag an iarratasóir a éileamh ar sheomraí, ar bhéilí, agus ar sheirbhísí bheidh ar fáil san áitreabh san i gcaitheamh na tréimhse idir an clárú san (má deontar é) agus an chéad 31adh lá de Mhí na Nodlag ina dhiaidh sin.

Aitreabhacha do chlárú.

27. —(1) Pé uair a hiarrfar go cuibhe ar an mBord áitreabh do chlárú i gclár, cuirfidh an Bord an t-áitreabh san dá iniúchadh ag oifigeach don Bhord.

(2) Pé uair a déanfar iniúchadh fé fho-alt (1) den alt so ar áitreabh gur hiarradh go cuibhe ar an mBord é do chlárú i gclár agus a bheidh an Bord ar an tuairim an t-áitreabh san do bheith ionchláruithe sa chlár san, cuirfidh an Bord in úil don iarratasóir go gclárófar an t-áitreabh san aige sa chlár san ar an táille orduithe oiriúnach d'íoc leis an mBord.

(3) Pé uair a déanfar iniúchadh fé fho-alt (1) den alt so ar áitreabh gur hiarradh go cuibhe ar an mBord é do chlárú i gclár agus a bheidh an Bord ar an tuairim gan an t-áitreabh san do bheith ionchláruithe sa chlár san, beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) seirbheálfaidh an Bord fógra ar an iarratasóir á rá gurb é tuairim an Bhúird gan an t-áitreabh san do bheith ionchláruithe sa chlár san agus go bhféadfaidh an t-iarratasóir cúis do phlé i scríbhinn leis an mBord fé cheann cheithre lá déag tar éis dáta seirbheála an fhógra d'fhonn a thaisbeáint go bhfuil an t-áitreabh san ionchláruithe sa chlár san;

(b) mara bhfuighidh an Bord aon phlé cúise den tsórt san i scríbhinn i rith na gceithre lá déag san diúltóidh an Bord don iarratas san;

(c) má gheibheann an Bord plé cúise den tsórt san i scríbhinn i rith na gceithre lá déag san, cuirfidh an Bord an t-áitreabh san dá ath-iniúchadh ag oifigeach eile don Bhord;

(d) má thárlann, d'ainneoin an ath-iniúchta san agus tar éis breithniú do dhéanamh ar an bplé cúise sin i scríbhinn a fuarthas mar adubhradh, gurb é tuairim an Bhúird i gcomhnaí gan an t-áitreabh san do bheith ionchláruithe sa chlár san, diúltóidh an Bord don iarratas san;

(e) másé tuairim an Bhúird, de thoradh an ath-iniúchta san agus tar éis breithniú do dhéanamh ar an bplé cúise sin i scríbhinn a fuarthas mar adubhradh, an t-áitreabh san do bheith ionchláruithe sa chlár san, cuirfidh an Bord in úil don iarratasóir go gclárófar an t-áitreabh san aige sa chlár san ar an táille orduithe oiriúnach d'íoc leis an mBord.

(4) Aon duine a bheidh á iarraidh go gclárófaí áitreabh i gclár agus 'na gcuirfidh an Bord in úil dó go gclárófar an t-áitreabh san sa chlár san ar an táille orduithe oiriúnach d'íoc leis an mBord, féadfa sé an táille sin d'íoc leis an mBord agus, air sin, cláróidh an Bord an t-áitreabh san sa chlár san.

(5) Na tagairtí atá san alt so don Bhord do bheith ar an tuairim gan áitreabh áirithe do bheith ionchláruithe in aon chlár áirithe léireofar iad mar thagairtí don Bhord féin do theacht ar an tuairim sin agus ní don Bhord do theacht ar an tuairim sin ag gníomhú dhóibh tré aon oifigeach no seirbhíseach leis an mBord.

(6) Na táillí a hordófar chun crícheanna an ailt seo féadfar iad d'ordú amhlaidh i slí go n-atharóid ina méid do réir an chláir ina mbeidh an t-áitreabh a bheidh i gceist le clárú agus do réir aon nithe eile is ceart dar leis an mBord.

Ré an chláruithe.

28. —(1) Leanfaidh gach clárú áitreibh i gclár i bhfeidhm go dtí an chéad 31adh lá de Mhí na Nodlag ina dhiaidh sin (mara bhfoirceanntar é roimhe sin fén Acht so) agus raghaidh in éag ansan mara n-athnuaitear fén Acht so é.

(2) Lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt leis an Acht so féadfar clárú aon áitreibh i gclár (pe'ca bun-chlárú é no clárú i bhfuirm athnuachainte) d'athnuachaint amhail ón 31adh lá de Mhí na Nodlag ar a raghadh sé in éag mara mbeadh an athnuachaint sin.

(3) Pé uair a déanfar clárú aon áitreibh i gclár d'athnuachaint fén Acht so leanfaidh clárú an áitreibh sin sa chlár san go dtí an chéad 31adh lá de Mhí na Nodlag tar éis an lae ar a dtosnóidh an athnuachaint sin (mara bhfoirceanntar é roimhe sin fén Acht so) agus raghaidh in éag ansan mara n-athnuaitear arís é fén Acht so.

Iarrataisí um chlárú d'athnuachaint.

29. —(1) Féadfaidh dílseánach cláruithe aon áitreibh a bheidh cláruithe i gclár a iarraidh ar an mBord i mí Dheireadh Fómhair no, le toiliú an Bhúird, i mí na Samhna bliain ar bith clárú an áitreibh sin d'athnuachaint amhail ón gcéad 31adh lá de Mhí na Nodlag ina dhiaidh sin.

(2) Maidir le gach iarratas fén alt so á iarraidh go ndéanfaí clárú aon áitreibh d'athnuachaint—

(a) is i scríbhinn, agus sa bhfuirm agus sa tslí orduithe, a déanfar é,

(b) beidh na mion-innste orduithe ann,

(c) beidh an táille orduithe ina theanta, agus

(d) beidh ina theanta freisin ráiteas (dá ngairmtear scála d'éilithe san Acht so) sa bhfuirm orduithe ar na héilithe bheidh beartuithe ag an iarratasóir a éileamh ar sheomraí, ar bhéilí, agus ar sheirbhísí bheidh ar fáil san áitreabh san i rith na tréimhse bheidh an clárú san, má hathnuaitear é, i bhfeidhm de bhuadh na hathnuachainte sin.

(3) Na táillí a hordófar chun crícheanna an ailt seo féadfar iad d'ordú amhlaidh i slí go n-atharóid ina méid do réir an chláir ina mbeidh an t-áitreabh a bheidh i gceist cláruithe agus do réir aon nithe eile is ceart dar leis an mBord.

Clárú d'athnuachaint.

30. —(1) Pé uair a hiarrfar go cuibhe ar an mBord clárú áitreibh i gclár d'athnuachaint déanfaidh an Bord, má bhíd ar an tuairim ná fuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san, clárú an áitreibh sin sa chlár san d'athnuachaint roimh an gcéad 31adh lá de Mhí na Nodlag i ndiaidh dáta an iarratais sin.

(2) Pé uair a hiarrfar go cuibhe ar an mBord clárú áitreibh i gclár d'athnuachaint agus a bheidh an Bord ar an tuairim go bhfuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san cuirfidh an Bord an t-áitreabh san á iniúchadh ag oifigeach don Bhord.

(3) Pé uair a déanfar iniúchadh fé fho-alt (2) den alt so ar áitreabh gur hiarradh go cuibhe ar an mBord a chlárú i gclár d'athnuachaint agus a bheidh an Bord, de thoradh an iniúchta san, ar an tuairim ná fuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san, déanfaidh an Bord, roimh an gcéad 31adh lá de Mhí na Nodlag i ndiaidh dáta an iarratais sin, clárú an áitreibh sin sa chlár san d'athnuachaint.

(4) Pé uair a déanfar iniúchadh fé fho-alt (2) den alt so ar áitreabh gur hiarradh go cuibhe ar an mBord a chlárú i gclár d'athnuachaint agus a bheidh an Bord ar an tuairim i gcomhnaí, d'ainneoin an iniúchta san, go bhfuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san, beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) seirbheálfaidh an Bord fógra ar an iarratasóir á rá gurb é tuairim an Bhúird go bhfuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san agus go bhféadfaidh an t-iarratasóir, fé cheann cheithre lá déag tar éis dáta seirbheála an fhógra san, cúis do phlé i scríbhinn leis an mBord d'fhonn a thaisbeáint ná fuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san;

(b) mara bhfuighidh an Bord aon phlé cúise den tsórt san i scríbhinn i rith na gceithre lá déag san diúltóidh an Bord don iarratas san;

(c) má gheibheann an Bórd plé cúise den tsórt san i scríbhinn i rith na gceithre lá déag san cuirfidh an Bord an t-áitreabh san dá ath-iniúchadh ag oifigeach eile don Bhord;

(d) má thárlann, d'ainneoin an ath-iniúchta san agus tar éis breithniú do dhéanamh ar an bplé cúise i scríbhinn do fuarthas mar adubhradh, gurb é tuairim an Bhúird i gcomhnaí go bhfuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san diúltóidh an Bord don iarratas san;

(e) má thárlann, de thoradh an ath-iniúchta san agus tar éis breithniú do dhéanamh ar an bplé cúise i scríbhinn do fuarthas mar adubhradh, gurb é tuairim an Bhúird ná fuil scurtha ag an áitreabh san de bheith ionchláruithe sa chlár san déanfaidh an Bord, roimh an gcéad 31adh lá de Mhí na Nodlag i ndiaidh dáta an iarratais sin, clárú an áitreibh sin sa chlár san d'athnuachaint.

(5) D'ainneoin éinní atá sna fo-ailt sin roimhe seo den alt so, féadfaidh an Bord diúltú d'iarratas a déanfar go cuibhe chun an Bhúird a d'iarraidh athnuachainte ar chlárú aon áitreibh áirithe másé tuairim an Bhúird—

(a) i gcás gurb é an t-iarratas san an chéad iarratas a d'iarraidh athnuachainte ar an gclárú san, gur fhailligh an t-iarratasóir, i rith na tréimhse idir dháta an chláruithe sin agus dáta an iarratais sin ar athnuachaint agus gan cead ón mBord, claoi le héilithe nach mó ná na héilithe do luadhadh sa scála d'éilithe do chuir sé isteach i dteanta a iarratais ar an gclárú san, no

(b) i gcás nach é an t-iarratas san an chéad iarratas a d'iarraidh athnuachainte ar an gclárú san, gur fhailligh an t-iarratasóir, i rith na bliana a bheidh á caitheamh an uair sin agus gan cead ón mBord, claoi le héilithe nach mó ná na héilithe do luadhadh sa scála d'éilithe do chuir sé isteach i dteanta an iarratais dheiridh roimhe sin uaidh a d'iarraidh athnuachainte ar an gclárú san.

(6) Na tagairtí atá san alt so don Bhord do bheith ar an tuairim go bhfuil scurtha ag áitreabh áirithe de bheith ionchláruithe in aon chlár áirithe no gur fhailligh iarratasóir claoi le haon éilithe áirithe, léireofar iad mar thagairtí don Bhord féin do theacht ar an tuairim sin agus ní don Bhord do theacht ar an tuairim sin ag gníomhú dhóibh tré aon oifigeach no seirbhíseach leis an mBord.

Deimhnithe clárathachta.

31. —(1) Pé uair a dhéanfaidh an Bord aon áitreabh áirithe do chlárú no a chlárú d'athnuachaint, bhéarfaidh an Bord deimhniú (dá ngairmtear deimhniú clárathachta san Acht so) i dtaobh an chláruithe sin don dílseánach cláruithe in aisce.

(2) Má chuireann dílseánach cláruithe aon áitreibh chláruithe ina luighe ar an mBord go ndearnadh an deimhniú clárathachta do bhí i bhfeidhm de thurus na huaire alos an áitreibh sin do dhíthiú tré thionóisc féadfaidh an Bord deimhniú clárathachta nua do thabhairt amach don dílseánach cláruithe sin in ionad an deimhnithe do díthíodh amhlaidh.

(3) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le gach deimhniú clárathachta, sé sin le rá:—

(a) is sa bhfuirm orduithe bheidh an deimhniú san agus beidh ann ráiteas ar an áitreabh le n-a mbainfidh, ainm dhílseánaigh chláruithe an áitreibh sin, an dáta ar a raghaidh clárú no athnuachaint ar chlárú an áitreibh sin in éag agus pé nithe eile is gá do réir na fuirme orduithe;

(b) beidh an deimhniú san sighnithe ag oifigeach don Bhord go n-údarás aige chuige sin ón mBord;

(c) beidh an deimhniú san, ach amháin i rith aon tréimhse bheidh sé curtha thar n-ais chun an Bhúird do réir an Achta so, ar taisbeáint in áit fheiceálach ag an bprímhshlí isteach san áitreabh san no ina haice ar feadh ré an chláruithe no na hathnuachainte ar chlárú bheidh deimhnithe leis;

(d) bhéarfar an deimhniú san thar n-ais don Bhord díreach ar dhul in éag dó.

(4) Pé uair a fhailleoidh dílseánach cláruithe aon áitreibh chláruithe an deimhniú clárathachta bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire i dtaobh an áitreibh sin do thaisbeáint do réir míre (c) den fho-alt deiridh sin roimhe seo den alt so beidh sé ciontach i gcionta fén bhfo-alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar fiche punt do chur air maraon le fíneáil bhreise ná raghaidh thar punt in aghaidh gach lae leanfaidh an cionta.

(5) Pé uair ná tabharfar deimhniú clárathachta thar n-ais don Bhord díreach ar dhul in éag dó beidh an té dar tugadh an deimhniú san ciontach i gcionta fén bhfo-alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar cúig púint do chur air maraon le fíneáil bhreise nach mó ná deich scillinge in aghaidh gach lae leanfaidh an cionta.

Clár do leasú i gcásanna áirithe.

32. —Féadfaidh an Bord, uatha féin no ar iarratas ón dílseánach cláruithe, clárú aon áitreibh do leasú maidir le héinní go bhfeicfear don Bhord an clárú san do bheith earráideach no mí-threorach ina thaobh agus féadfaid, i gcás san do bheith oiriúnach, an deimhniú clárathachta i dtaobh an áitreibh sin do leasú dá réir sin.

Srian le tigh ósta do ghairm d'áitreabh.

33. —(1) Ní dleathach do dhílseánach aon áitreibh tigh ósta do ghairm den áitreabh san ná a thabhairt le tuigsint gur tigh ósta é, ná a cheadú do dhuine ar bith san do dhéanamh, mara mbeidh an t-áitreabh san cláruithe sa chlár de thithe ósta agus go mbeidh an dílseánach san cláruithe sa chlár san mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san.

(2) Duine ar bith a dhéanfaidh éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

(3) Tiocfaidh an t-alt so i ngníomh an lá a ceapfar chuige sin le hordú ón Aire.

Srian le tigh aoidheachta do ghairm d'áitreabh.

34. —(1) Ní dleathach do dhílseánach aon áitreibh tigh aoidheachta do ghairm den áitreabh san ná a thabhairt le tuigsint gur tigh aoidheachta é, ná a cheadú do dhuine ar bith san do dhéanamh, mara mbeidh an t-áitreabh san cláruithe sa chlár de thithe aoidheachta agus go mbeidh an dílseánach san cláruithe sa chlár san mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san.

(2) Duine ar bith a dhéanfaidh éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

(3) Tiocfaidh an t-alt so i ngníomh an lá a ceapfar chuige sin le hordú ón Aire.

Srian le brugh saoire, etc., do ghairm d'áitreabh.

35. —(1) Ní dleathach do dhílseánach aon áitreibh brugh saoire ná teaghlach saoire do ghairm den áitreabh san ná a thabhairt le tuigsint gur brugh saoire no teaghlach saoire é, ná a cheadú do dhuine ar bith san do dhéanamh, mara mbeidh an t-áitreabh san cláruithe sa chlár de bhrughanna saoire agus go mbeidh an dílseánach san cláruithe sa chlár san mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san.

(2) Duine ar bith a dhéanfaidh éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

(3) Tiocfaidh an t-alt so i ngníomh an lá a ceapfar chuige sin le hordú ón Aire.

Srian le brugh ógraidh do ghairm d'áitreabh.

36. —(1) Ní dleathach do dhílseánach aon áitreibh brughógraidh do ghairm den áitreabh san ná a thabhairt le tuigsint gur brugh ógraidh é, ná a cheadú do dhuine ar bith san do dhéanamh, mara mbeidh an t-áitreabh san cláruithe sa chlár de bhrughanna ógraidh agus go mbeidh an dílseánach san cláruithe sa chlár san mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san.

(2) Duine ar bith a dhéanfaidh éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

(3) Tiocfaidh an t-alt so i ngníomh an lá a ceapfar chuige sin le hordú ón Aire.

Srian le campa saoire do ghairm d'áitreabh.

37. —(1) Ní dleathach do dhílseánach aon áitreibh campa saoire do ghairm den áitreabh san ná a thabhairt le tuigsint gur campa saoire é, ná a cheadú do dhuine ar bith san do dhéanamh, mara mbeidh an t-áitreabh san cláruithe sa chlár de champaí saoire agus go mbeidh an dílseánach san cláruithe sa chlár san mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san.

(2) Duine ar bith a dhéanfaidh éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

(3) Tiocfaidh an t-alt so i ngníomh an lá a ceapfar chuige sin le hordú ón Aire.

Eisceachtaí.

38. —(1) Más deimhin leis an mBord aon áitreabh áirithe do bheith á sheoladh ag cóghléasadh carthannachta, féadfaidh an Bord, más oiriúnach leo é ar a gcomhairle féin, a dhearbhú le hordú aon cheann áirithe de sna ceithre hailt sin roimhe seo do bheith gan feidhm maidir leis an áitreabh san agus, faid a bheidh an t-ordú san i ngníomh, ní bheidh feidhm ag an alt san maidir leis an áitreabh san.

(2) Féadfaidh an Bord aon ordú déanfar fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so do cheiliúradh le hordú.

Grádanna.

39. —(1) Féadfaidh an Bord o am go ham na háitreabhacha bheidh cláruithe in aon chlár do ghrádáil ar pé slí is ceart dar leo.

(2) Má bhíonn na háitreabhacha bheidh cláruithe in aon chlár grádálta fén alt so féadfaidh an Bord tráth ar bith, más ceart san dar leo, an grád a bheidh dáilithe an tráth san d'aon áitreabh acu san do tharrac siar agus grád eile do dháiliú dhó.

(3) Má bhíonn na háitreabhacha bheidh cláruithe in aon chlár grádálta fén alt so, ní dleathach do dhílseánach chláruithe aon áitreibh acu san a rá ná a thabhairt le tuigsint an t-áitreabh san do bheith de ghrád seachas an grád a bheidh dáilithe dhó de thurus na huaire.

(4) Má dheineann dílseánach cláruithe aon áitreibh chláruithe éinní contrárdha don fho-alt deiridh sin roimhe seo den alt so beidh sé ciontach i gionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga punt do chur air.

Aitreabh cláruithe do thuitim no d'aistriú chun duine eile.

40. —(1) Má éagann dílseánach cláruithe áitreibh chláruithe beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) ní dhéanfaidh éag an dílseánaigh chláruithe sin ann féin deireadh do chur le clárú an áitreibh sin;

(b) beidh ionadaí pearsanta an dílseánaigh chláruithe éagtha san no, le toiliú an ionadaí phearsanta san, aon duine eile i dteideal, ar n-a iarraidh san sa bhfuirm agus sa tslí orduithe ar an mBord, go gclárófaí é mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san;

(c) o éag an dílseánaigh chláruithe éagtha san go dtí clárú duine eile mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san, is tuigthe gurb é an té bheidh ag coimeád an áitreibh sin ar siúl is dílseánach cláruithe air chun crícheanna an mhéide sin den Acht so bhainfidh le nithe bheidh le déanamh san áitreabh san no le linn an áitreibh sin do choimeád ar siúl mar adubhradh.

(2) Má dheineann dílseánach cláruithe áitreibh chláruithe (dá ngairmtear an t-aistritheoir sa bhfo-alt so) an t-áitreabh san agus an gnó bheidh á dhéanamh ann d'aistriú, ar díol no eile, chun duine eile (dá ngairmtear an t-aistrí sa bhfo-alt so) beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) ar é dá iarraidh san sa bhfuirm agus sa tslí orduithe ar an mBord agus ar é dá chur ina luighe ar an mBord go bhfuil sé tagtha chun bheith ina dhílseánach ar an áitreabh san, beidh an t-aistrí i dteideal go gclárófaí é mar dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san;

(b) ar é chlárú mar adubhradh beidh teideal ag an aistrí chun tairbhe aon iarratais do rinne an t-aistritheoir chun an Bhúird i dtaobh an áitreibh sin agus a bheidh ar feitheamh an uair sin agus beidh sé i dteideal dul ar aghaidh leis an iarratas san amhail is gurbh é féin do dhéanfadh é;

(c) go dtí go gclárófar an t-aistrí mar adubhradh leanfaidh an t-aistritheoir, d'ainneoin an aistrithe sin, de bheith ina dhílseánach chláruithe ar an áitreabh san chun crícheanna uile an Achta so.

(3) Beidh feidhm ag an bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so i ngach cás ina raghaidh glacadóir no bainisteoir, ar n-a cheapadh ag cúirt, no morgáistí i seilbh áitreibh chláruithe amhail is go mbeadh dílseánach cláruithe an áitreibh sin tar éis an áitreibh sin d'aistriú chun an ghlacadóra no an bhainisteora no an mhorgáistí sin (do réir mar a bheidh).

Iniúchadh.

41. —(1) Beidh cigire i dteideal gach tráth réasúnta (ach é do thaisbeáint a cheapacháin i scríbhinn mar chigire má hiarrtar air é) dul isteach in aon áitreabh chláruithe no in aon áitreabh go mbeifear tar éis a iarraidh é chlárú agus an t-áitreabh san d'iniúchadh agus a cheangal ar an dílseánach cláruithe no ar neach iarrtha an chláruithe (do réir mar a bheidh) no ar dhuine ar bith ar fostú san áitreabh san an t-eolas san i dtaobh an áitreibh sin do thabhairt don chigire sin is gá, do réir réasúin, chun na gcrícheanna bhaineann leis an Acht so do riaradh.

(2) Gach duine—

(a) a bhacfaidh no a choiscfidh cigire agus é ag feidhmiú aon chomhachta dá mbronntar leis an alt so, no

(b) a fhailleoidh no a dhiúltóidh aon eolas do thabhairt do chigire air san d'éileamh is eolas a bheidh an cigire sin i dteideal a éileamh fén alt so, no

(c) do bhéarfaidh do chigire go toiliúil no go neamh-aireach eolas a bheidh bréagach no mí-threorach i bponc táchtach,

beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar cúig púint do chur air.

(3) San alt so cialluíonn an focal “cigire” oifigeach don Bhord ar n-a cheapadh ag an mBord chun bheith ina chigire chun crícheanna an ailt seo.

Fianaise ar lánas na gclár.

42. —(1) Maidir le gach clár—

(a) tuigfear é bheith sa choimeád cheart nuair a bheidh sé i gcoimeád an Bhúird no aon oifigigh don Bhord go n-údarás chuige sin ón mBord, agus

(b) beidh sé ionghlactha i bhfianaise gan a thuilleadh cruthúnais ar é do thabhairt i láthair as an gcoimeád ceart.

(2) Féadfar fianaise prima facie ar aon iontráil i gclár ar bith do thabhairt in aon chúirt no in aon imeachta dlí tré chóip den iontráil sin do thabhairt i láthair do bhéarfaidh le tuigsint í bheith deimhnithe bheith ina cóip dhílis ag oifigeach don Bhord go n-údarás chuige sin ón mBord agus ní gá sighniú an oifigigh sin do chruthú ná a chruthú gurbh é an t-oifigeach san é ná go raibh an t-údarás san aige.

(3) Deimhniú bhéarfaidh le tuigsint é bheith sighnithe ag oifigeach don Bhord go n-údarás chuige sin ón mBord agus é á dheimhniú go bhfuil aon áitreabh a bheidh luaidhte sa deimhniú san gan bheith iontrálta sa chlár a bheidh luaidhte sa deimhniú san beidh sé ina fhianaise dho-chlaoite ar na nithe deimhneofar amhlaidh agus ní gá sighniú an oifigigh sin do chruthú ná a chruthú gurbh é an t-oifigeach san é ná go raibh an t-údarás san aige.

(4) Féadfaidh duine ar bith—

(a) aon chlár d'iniúchadh ar íoc na táille sin, nach mó ná scilling an t-iniúchadh, a bheidh orduithe;

(b) cóip, a bheidh deimhnithe sa tslí luaidhtear anso roimhe seo bheith ina cóip dhílis, d'aon iontráil in aon chlár d'fháil ar íoc táille reulach an fólio de dhá fhocal sheachtód den chóip;

(c) deimhniú den tsórt a luaidhtear anso roimhe seo, á dheimhniú go bhfuil aon áitreabh áirithe gan bheith cláruithe i gclár áirithe, d'fháil ar íoc táille dhá scilling agus reul an deimhniú.

Eilithe do thaisbeáint.

43. —(1) Féadfaidh an Bord a cheangal ar dhílseánach chláruithe áitreibh chláruithe go gcoimeádfa sé ar taisbeáint, i pé áiteanna san áitreabh san is dóich leo is ceart, pé liosta so-léighte agus pé méid liosta so-léighte is dóich leo is ceart de sna héilithe a bheidh á n-éileamh de thurus na huaire ar sheomraí, ar bhéilí, no ar sheirbhísí eile bheidh ar fáil san áitreabh san.

(2) Má fhaillíonn dílseánach cláruithe áitreibh chláruithe éinní do dhéanamh a ceanglófar air fén alt so do dhéanamh beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar deich bpúint do chur air maraon le fíneáil bhreise nach mó ná punt in aghaidh gach lae leanfar den chionta.

Comharthaí lasmuich.

44. —(1) Féadfaidh an Bord comhartha do thabhairt do dhílseánach chláruithe áitreibh chláruithe, comhartha bheidh oiriúnach le bheith ar taisbeáint ar an taobh amuich den áitreabh san agus, leis sin, coimeádfaidh an dílseánach cláruithe sin an comhartha san ar taisbeáint in áit fheiceálach ar an taobh amuich den áitreabh san agus ag an bprímh-shlí isteach ann no ina haice.

(2) Má fhaillíonn dílseánach cláruithe áitreibh chláruithe dá dtabharfaidh an Bord comhartha fén alt so an comhartha san do choimeád ar taisbeáint in áit fheiceálach ar an taobh amuich den áitreabh san agus ag an bprímh-shlí isteach ann no ina haice, beidh an dílseánach cláruithe sin ciontach i gcionta fén bhfo-alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil nach mó ná deich bpúint do chur air.

(3) Ní dleathach do dhílseánach chláruithe áitreibh chláruithe, ach amháin le toiliú an Bhúird i scríbhinn, aon chomhartha á chur in úil cad is caighdeán don áitreabh san do chur ar taisbeáint ar an taobh amuich den áitreabh san seachas comhartha do bhéarfaidh an Bord dó fén alt so.

(4) Má dheineann duine ar bith éinní contrárdha don fho-alt deiridh sin roimhe seo den alt so beidh sé ciontach i gcionta fén bhfo-alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil nach mó ná deich bpúint do chur air.

(5) Féadfaidh comhartha do bhéarfar do dhílseánach chláruithe fén alt so bheith i pé fuirm, agus féadfaidh pé eolas do bheith ann i dtaobh an áitreibh le n-a mbainfidh, is dóich leis an mBord is ceart.

Liost bliantúil d'áitreabhacha cláruithe.

45. —(1) Foillseoidh an Bord no cuirfid fé ndeár go bhfoillseofar, uair amháin ar a laighead gach bliain, liost d'áitreabhacha cláruithe ar n-a chóiriú i slí go dtaisbeánfar ar leithligh áitreabhacha bheidh cláruithe sa chlár de thithe ósta, áitreabhacha bheidh cláruithe sa chlár de thithe aoidheachta, áitreabhacha bheidh cláruithe sa chlár de bhrughanna saoire, áitreabhacha bheidh cláruithe sa chlár de bhrughanna ógraidh, agus áitreabhacha bheidh cláruithe sa chlár de champaí saoire.

(2) D'ainneoin éinní atá sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo, má iarrann dílseánach cláruithe aon áitreibh chláruithe ar an mBord an t-áitreabh san d'fhágaint ar lár as an liost fén alt so i leith aon bhliana áirithe féadfaidh an Bord an t-áitreabh san d'fhágaint ar lár as an liost san más dóich leo gur ceart é ag féachaint do chúrsaí uile an cháis.

(3) Féadfar an t-eolas san is ceart dar leis an mBord i dtaobh caighdeáin aon áitreibh a luadhfar i liost fén alt so agus i dtaobh na n-éilithe bheidh á n-éileamh ann agus i dtaobh éinní eile ina mbeadh suim ag cuairteoirí do chur sa liost san alos an áitreibh sin.

Fógraí do sheirbheáil.

46. —(1) I gcás inar gá do réir na Coda so den Acht so fógra do sheirbheáil ar aon iarratasóir ar chlárú no athnuachaint chláruithe, seirbheálfar an fógra i slí éigin acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) tríd an bhfógra do sheachadadh don iarratasóir,

(b) tríd an bhfógra do sheachadadh do dhuine ar bith, nach lugha ná sé bliana déag d'aois, a bheidh ar fostú ag an iarratasóir, agus

(c) tríd an bhfógra do chur tríd an bpost i leitir roimh-íoctha a bheidh dírithe, i gcás iarratasóir ar chlárú, chun na háite ina mbíonn gnó ar siúl aige no chun na háite comhnaithe is déanaí is eol do bheith aige nó, i gcás iarratasóir ar athnuachaint chláruithe, chun an áitreibh le na mbainfidh an t-iarratas.

(2) Chun crícheanna an ailt seo is tuigthe gnó do bheith ar siúl ina oifig chláruithe ag cólucht corparuithe a bheidh cláruithe sa Stát fé sna hAchtanna Cuideachtan, 1908 go 1924, agus is tuigthe gnó do bheith ar siúl ina phríomh-oifig no áit ghnótha sa Stát ag gach cólucht corparuithe eile agus ag gach cólucht neamh-ionchorparuithe.

Ciontaí.

47. —(1) Féadfaidh an Bord no féadfar ar agra an Bhúird, mar chúisitheoir, aon chionta fé aon alt den Chuid seo den Acht so do chúiseamh.

(2) Má dheineann cólucht corparuithe cionta fé aon alt den Acht so agus so gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú no le ceadú éinne no gur hurasuíodh a dhéanamh le haon fhaillí i bpáirt éinne is stiúrthóir no bainisteoir ar an gcólucht chorparuithe sin no is rúnaí no oifigeach eile dhó is tuigthe an stiúrthóir, an bainisteoir, an rúnaí no an t-oifigeach eile sin do bheith ciontach sa chionta san freisin, agus dlighfear imeachta do bhunú ina choinnibh agus é phionósú dá réir sin.