Ar Aghaidh (An Achmaireacht ar Sceidil (A) agus (B) da dTagartar san Acht so. Sceideal (A). DEONTAISI.)

19 1939


Uimhir 19 de 1939.


ACHT LEITHREASA, 1939.


ACHT CHUN SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍMH-CHISTE DO CHUR CHUN SEIRBHÍSE NA BLIANA DAR CHRÍOCH AN tAONÚ LÁ DÉAG AR FHICHID DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A hOCHT TRIOCHAD AGUS NA BLIANA DAR CRÍOCH AN tAONÚ LÁ DÉAG AR FHICHID DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD AGUS CEATHRACHA AGUS CHUN NA SUIMEANNA DEONADH LEIS AN ACHT PRÍMH-CHISTE, 1939 , AGUS A DEONTAR LEIS AN ACHT SO DO CHUR I LEITHREAS DO SNA SEIRBHÍSÍ SOLÁTHAIR AGUS DO SNA CRÍCHEANNA IS CEART. [19adh Iúl, 1939.]

ACHTUIGHEADH AN tOIREACHTAS MAR LEANAS:—

Deontaisi as an bPrimh-Chiste.

£221 14s. 7d. do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste in aghaidh na bliana 1937-38.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim dhá chéad agus aon phunt fhichead, ceithre scillinge déag agus seacht bpingne do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í do chur chun iomlánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh chun seirbhíse na bliana dar chríoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, míle naoi gcéad a hocht tríochad.

£19,418,167 do thabhairt amach as an bPhrímh-Chiste in aghaidh na bliana 1939-40.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim naoi milleon déag, ceithre chéad agus ocht míle déag, céad agus seacht bpúint seascad do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í do chur chun iomlánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh chun seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, míle naoi gcéad agus ceathracha.

Comhacht don Aire Airgeadais chun méid suas go dti £19,418,388 14s. 7d. d'fháil ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim no suimeanna ná raghaidh a n-iomlán thar naoi milleon déag, ceithre chéad agus ocht míle déag, trí chéad agus ocht bpúint ochtód, ceithre scillinge déag agus seacht bpingne d'fháil ar iasacht o aon duine agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do roimh-íoc leis agus chun críche na hiasachta san féadfaidh an tAire Airgeadais aon urrúis do bhunú agus do thabhairt amach ar an ráta úis sin agus fé réir na gcoinníollacha san i dtaobh aisíoca no fuascailte no éinní eile is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPrímh-Chiste no ar a thoradh fáis a bheidh muirear colna agus úis aon urrús do bhéarfar amach fén Acht so agus muirear na gcostaisí fé n-a raghfar i dtaobh na n-urrús san do thabhairt amach.

(3) Aon airgead a cruinneofar de bharr urrús do bhéarfar amach fén Acht so cuirfear chun creidiúna do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phrímh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí 'na mbeidh an Ciste sin ar fáil.

Deontaisi do Chur i Leithreas.

Suimeanna vótáladh i gcóir seirbhísí soláthair, eadhon, £31,229,569 14s. 7d., do chur i leithreas.

4. —(1) Na suimeanna uile deontar as an bPrímh-Chiste, leis an Acht so agus leis an Acht eile luaidhtear i Sceideal (A) a ghabhann leis an Acht so, chun iomlánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh agus 'na ndeineann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim aon mhilleon tríochad, dhá chéad agus naoi míle fhichead, cúig chéad agus naoi bpúint seascad, ceithre scillinge déag agus seacht bpingne, cuirtear iad i leithreas agus tuigfear iad do bheith curtha i leithreas amhail o dháta rithte na nAchtanna luaidhtear sa Sceideal san (A) chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaidhtear i Sceideal (B) a ghabhann leis sin. An achmaireacht ar sceidil agus na sceidil a ghabhann léi sin, maraon leis na nótaí (más ann dóibh) a ghabhann leis na sceidil sin, tuigfear gur cuid den Acht so iad díreach fé is dá mbeidís i gcorp an Achta so.

(2) I dteanta na suimeanna deontar as an bPrímh-Chiste, agus dá dtagartar sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, féadfar na suimeanna a taisbeántar fé seach sa cholún deiridh de Sceideal (B) a ghabhann leis seo agus 'na ndeineann a n-iomlán, mar is léir ón Sceideal san, suim milleon, cúig chéad agus sé mhíle, trí chéad agus naoi bpúint cheathrachad do chur chun úsáide amach as aon airgead a horduítear fé alt 2 den Public Accounts and Charges Act, 1891, a chur chun úsáide mar leithreasaí i gcabhair do sna deontaisí i gcóir na seirbhísí agus na gcríoch a luaidhtear sa Sceideal san.

Gearr-theideal.

5. —Féadfar, chun gach críche, an tAcht Leithreasa, 1939 , do ghairm den Acht so.