An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT AIRGID, 1935) Ar Aghaidh (CUID II. Custuim agus Mal.)

28 1935

ACHT AIRGID, 1935

CUID I.

Cain Ioncuim.

Cáin ioncuim agus for-cháin in aghaidh na bliana 1935-36.

1. —(1) In aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1935, éileofar cáin ioncuim do réir ceithre scillinge agus reul fén bpúnt.

(2) In aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1935, éileofar for-cháin ar ioncum aon phearsan gur mó ná míle agus cúig céad púnt iomláine a ioncuim o gach taobh, agus is do réir na rátaí céanna gur dá réir a héilíodh í in aghaidh na bliana dar thosach an 6adh lá d'Abrán, 1934, a héileofar amhlaidh í.

(3) Na forálacha reachtúla agus eile bhí i bhfeidhm ar feadh na bliana dar thosach an 6adh lá d'Abrán, 1934, i dtaobh cánach ioncuim agus for-chánach, beidh éifeacht acu uile agus fé seach, fé réir forálacha an Achta so, i dtaobh na cánach ioncuim agus na for-chánach a héileofar mar adubhradh in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1935.

Cáin ioncuim ar thithe nuathógtha.

2. —Chun a dhéanamh amach, i gcás tighe no foirginte bheidh á rátú den chéad uair, cadé an luach bliantúil gur ina thaobh a bheidh cáin inéilithe, do réir ailt 187 den Income Tax Act, 1918, fé Sceideal A den Acht san, tuigfear na suirbhéireachtaí agus na luachála uile agus fé seach gur ina dtaobh a déanfar an tigh no an fhoirgint sin do rátú amhlaidh do bheith i bhfeidhm i gcóir na bliana cáinmheasa gur ar a feadh a raghfar i seilbh an tighe no na foirginte sin den chéad uair, ach beidh san fé réir aon fhaoisimh is gá in aghaidh na coda san (más ann di) den bhliain sin ná rabhthas i seilbh an tighe no na foirginte sin.

Méadú ar luachála chun crícheanna Sceidil A.

3. —(1) Isé luach bliantúil gur ina thaobh a bheidh cáin fé Sceideal A den Income Tax Act, 1918, le héileamh ar gach tionóntachán agus ar gach ionoighreacht ionrátuithe (seachas tailte agus seachas tithe feirme agus foirgintí feirme bheidh ar seilbh i dteanta tailte chun feirmeoireachta do dhéanamh ar na tailte sin) ná cúig cheathrú dá luach bliantúil mar a déanfar san amach sa tslí ceangaltar le fo-alt (1) d'alt 187 den Acht san in ionad fíormhéide an luacha bhliantúla san, agus beidh éifeacht ag an alt san 187 maidir le cáin d'éileamh fén Sceideal san A ar gach tionóntachán agus gach ionoighreacht ionrátuithe den tsórt san roimhráite fé is dá leasuítí fo-alt (1) den alt san dá réir sin.

(2) Más rud é, nuair a bheidh méid na mbrabús no na sochar á dhéanamh amach chun críche cáinmheasa in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1935, no na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1936, go lomhálfar lascaine alos luacha bhliantúla aon áitreibh i gcóir tréimhse ar bith, déanfar an lascaine sin amach fé is dá mbeadh an leasú ar fho-alt (1) d'alt 187 den Income Tax Act, 1918, a luaidhtear sa bhfo-alt dheiridh sin roimhe seo den alt so, i bhfeidhm ar feadh na tréimhse sin.

(3) Leasófar alt 2 den Acht Airgid, 1934 ( Uimh. 31 de 1934 ), tré sna focail “sé púint agus cúig scillinge” do chur in ionad na bhfocal “cúig púint” i bhfo-alt (2) den alt san, agus léireofar an t-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin.

(4) Beidh éifeacht ag alt 15 den Acht Airgid, 1925 ( Uimh. 28 de 1925 ), agus ag an leathnú deintear air sin le fo-alt (8) d'alt 12 den Acht Rialtais Áitiúla, 1927 ( Uimh. 3 de 1927 ), gus an leasú agus fé réir an leasuithe ar alt 187 den Income Tax Act, 1918, a luaidhtear sa chéad fho-alt den alt so, agus dá réir sin déanfar an tagairt atá san alt san 15 do lán-mhéid na luachála bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire fé sna hAchtanna Luachála do léiriú agus beidh éifeacht aici mar thagairt do chúig cheathrú den luacháil sin.

(5) Más dóich le cigire cánach no le pé oifigeach eile cheapfaidh na Coimisinéirí Ioncuim chuige sin an luach bliantúil gur ina thaobh a deintear cáin do cháinmheas ar aon tionóntachán no ionoighreacht ionrátuithe do réir fo-ailt (1) den alt so do bheith níos mó ná an cíos bliantúil is fiú an tionóntachán no an ionoighreacht ionrátuithe sin ar n-a chur chun duine o bhliain go bliain, ansan, in ainneoin gan aon athchomharc do dhéanamh fé alt 5 den Acht Airgid, 1929 ( Uimh. 32 de 1929 ), i gcoinnibh an cháinmheasa san agus in ainneoin éinní atá i bhfo-alt (6) den alt san 5, féadfaidh, aon tráth roimh dheireadh na bliana cáinmheasa, faoiseamh do dheonadh tríd an gcáinmheas san do laigheadú agus an cháin d'éileamh ar an méid ar a n-éileofaí í dar leis dá ndeintí í do cháinmheas i dtaobh an chíosa bhliantúla san in ionad an luacha bhliantúla san, agus an cáinmheas san agus é laigheaduithe amhlaidh beidh sé, chun gach críche, ina cháinmheas dheiridh gan aon dul thairis.

(6) Má bhíonn sa luach bhliantúil gur ina thaobh a bheidh cáin le héileamh ar aon tionóntachán no ionoighreacht ionrátuithe do réir fo-ailt (1) den alt so codán de phúnt nách cúig scillinge no iolrú ar chúig scillinge (nuair a déanfar amach an luach bliantúil sin do réir an fho-ailt sin) féadfar—

(a) más mó ná deich scillinge an codán san de phúnt, é do laigheadú, chun an luacha bhliantúla san do dhéanamh amach amhlaidh, go dtí an chéad iolrú eile is ísle ar chúig scillinge, no

(b) más mó ná cúig scillinge ach gur lugha ná deich scillinge an codán san de phúnt, é do laigheadú, chun na críche roimhráite, go dtí cúig scillinge, no

(c) más lugha ná cúig scillinge an codán san de phúnt, gan áird do thabhairt air chun na críche roimhráite.

(7) I gcás cánach d'éileamh, do réir fo-ailt (1) den alt so, in aghaidh aon bhliana cáinmheasa ar aon tionóntachán no ionoighreacht ionrátuithe i dtaobh luacha bhliantúla ar an tionóntachán no an ionoighreacht san ar n-a dhéanamh amach do réir an fho-ailt sin, agus na luachála ar an tionóntachán no an ionoighreacht san do bhí i bhfeidhm an bhliain cháinmheasa san chun crícheanna an ráta dhealbhais do laigheadú ina dhiaidh sin, agus an laigheaduithe sin do theacht i ngníomh chun crícheanna ráta dhealbhais trí bliana ar a mhéid tar éis deireadh na bliana cáinmheasa san, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, más dóich leo gur cheart faoiseamh alos na cánach san do héilíodh amhlaidh in aghaidh na bliana cáinmheasa san do dheonadh i dtaobh luacha bhliantúla ar n-a dhéanamh amach do réir cúig cheathrú den luacháil sin agus í laigheaduithe amhlaidh, an faoiseamh san do dheonadh i bhfuirm aisíoca no ar shlí eile.

(8) Ní bhainfidh an t-alt so le Contae-Bhuirg Phortláirge ná ní bheidh éifeacht aice inti, agus dá réir sin déanfar cáin fé Sceideal A den Income Tax Act, 1918, do cháinmheas agus d'éileamh ar thionóntacháin agus ar ionoighreachtaí ionrátuithe atá i gContae-Bhuirg Phortláirge fé is dá mba ná hachtófaí an t-alt so.

Cáin ioncuim ar choiréil áirithe.

4. —Léireofar alt 8 den Acht Airgid, 1929 ( Uimh. 32 de 1929 ), agus Cuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht san agus beidh éifeacht acu fé is dá mbeadh feidhm le linn an Achta san do rith ag na rialacha d'Uimh. III de Sceideal A den Income Tax Act, 1918, maidir le coiréil no puill ghainimhe, ghairbhéil, no chré, agus dá bhrí sin tuigfear go bhfoluíonn na tailte, na tionóntacháin, na hionoighreachtaí no na hoighreachtaí luaidhtear sa chéad cholún den Chuid sin I den Sceideal san coiréil no puill den tsórt san roimhráite agus beidh cáin ioncuim mar gheall ortha inéilithe dá réir sin.

Leasuithe ar an Income Tax Act, 1918, maidir le saoránaigh de Shaorstát Éireann.

5. —(1) Déanfar mír 1 de Sceideal D den Income Tax Act, 1918 (mar a leasuítear no a hoiriúnuítear san le haon achtachán no fé) do leasú tré sna focail “citizen of Saorstát Éireann” do chur in ionad na bhfocal “British subject” i gclás (iii) d'fho-mhír (a) den mhír sin 1, agus léireofar an mhír sin agus beidh éifeacht aici dá réir sin.

(2) Déanfar Riail 3 (mar a leasuítear no a hoiriúnuítear san le haon achtachán no fé) de sna Rialacha Generálta bhaineann le Sceidil A, B, C, D, agus E den Income Tax Act, 1918, do leasú tré sna focail “Every person” do chur in ionad na bhfocal “Every citizen of Saorstát Éireann and every British subject” atá anois sa Riail sin 3 no do cuireadh isteach inti le leasú roimhe seo, agus léireofar an Riail sin agus beidh éifeacht aici dá réir sin.

(3) Déanfar Riail 5 (mar a leasuítear no a hoiriúnuítear san le haon achtachán no fé) de sna Rialacha Generálta bhaineann le Sceidil A, B, C, D, agus E den Income Tax Act, 1918, do leasú tré sna focail “citizen of Saorstát Éireann” do chur in ionad na bhfocal “British subject,” agus léireofar an Riail sin agus beidh éifeacht aici dá réir sin.

Brabús foirginteoirí do cháinmheas.

6. —(1) Na tagairtí atá i bhfo-mhír (ii) de mhír (a) de Chlás 1 de Sceideal D den Income Tax Act, 1918, do bhrabús no sochar bhliantúil eiríonn no thagann as aon trádáil folóid brabús no sochar eireoidh no thiocfaidh chun duine ar bith as aon obair fhoirgníochta bheidh ar siúl aige no as díol no as aistriú (ar shlí seachas i gcóir téarma nách sia ná deich mbliana gan fíneáil) aon tailte no ionoighreachtaí thógfa sé le hintinn iad do dhíol no iad d'aistriú amhlaidh no d'fhonn iad d'fhorbairt tré fhoirgintí do thógáil no tré fhoirgintí d'ath-thógáil no tré aon obair fhoirgníochta eile.

(2) Cuirfear an Riail seo leanas leis na Rialacha bhaineann le Cásanna I agus II de Sceideal D den Income Tax Act, 1918, sé sin le rá:—

“18. In the computation of profits assessable under this Schedule and arising from the demise of any lands or hereditaments there shall be included in such profits—

(a) any fine, premium, or other money, by whatever name called, included in the consideration for such demise, and

(b) the capitalised value of the rent reserved on such demise.”

Alt 7 den Acht Airgid, 1932 , do leasú.

7. —(1) Ní bhainfidh alt 7 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), le haon stoc, scair, no urrús do bhéarfar amach tar éis an Achta so do rith, mara ndeimhnighidh an deimhniú ón Aire Airgid fé fho-alt (2) den alt san go bhfuil an stoc, an scair, no an t-urrús san do réir an choinníll seo leanas (i dteanta bheith do réir na gcoinníollacha atá leagtha amach sa bhfo-alt san (2), sé sin le rá:—

(e) gur stoc, scair, no urrús é atá á thabhairt amach no tugtha amach ag cuideachtain—

(i) go bhfuil níos nó ná a leath (in ainm-luach) de sna scaireanna atá tugtha amach aice ar únaeracht chun tairbhe ag duine atá, no ag beirt no níos mó go bhfuil gach duine fé leith acu, ina dhuine cháilithe no ina chuideachtain shealbhaigh cháilithe, agus

(ii) go bhfuil dhá dtrian (in ainm-luach) ar a laighead de gach saghas scaireanna do tugadh amach agus le n-a ngabhann ceartanna vótála (pe'ca láithreach é no le teacht ar chúrsaí áirithe do thárlachtaint amach anso) ar únaeracht chun tairbhe ag duine atá, no ag beirt daoine no níos mó go bhfuil gach duine fé leith acu, ina dhuine cháilithe no ina chuideachtain shealbhaigh cháilithe, agus

(iii) go bhfuil mór-áireamh de sna stiúrthóirí (seachas stiúrthóir bainistíochta chaitheann a chuid aimsire go léir ar a dhualgaisí mar stiúrthóir den tsórt san) ina ndaoine cáilithe.

(2) Gan dochar d'fhorálacha fo-ailt (4) den alt san 7 den Acht Airgid, 1932 , scuirfidh aon stoc, scair, no urrús (do bhéarfar amach tar éis an Achta so do rith) le n-a mbaineann an t-alt san de bheith ina stoc, ina scair no ina urrús (pe'ca aca é) le n-a mbaineann an t-alt san 7 má dheimhníonn agus nuair a dheimhneoidh an tAire Airgid maidir leis an stoc, an scair, no an urrús san gur deimhin leis, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, go bhfuil an chuideachta do thug amach an stoc, an scair, no an t-urrús san tar éis scur de bheith do réir an choinníll atá leagtha amach sa chéad fho-alt san den alt so.

(3) San alt so—

cialluíonn an abairt “duine cáilithe” duine is saoránach de Shaorstát Éireann, agus

cialluíonn an abairt “cuideachta shealbhach cháilithe” cuideachtá—

(i) go bhfuil níos mó ná a leath (in ainm-luach) de sna scaireanna atá tugtha amach aice ar únaeracht chun tairbhe ag duine no daoine cáilithe, agus

(ii) go bhfuil dhá dtrian (in ainm-luach) ar a laighead de gach saghas scaireanna do tugadh amach agus le n-a ngabhann ceartanna vótála (pe'ca láithreach é no le teacht ar chúrsaí áirithe do thárlachtaint amach anso) ar únaeracht chun tairbhe ag duine no daoine cáilithe.

Daoine chomhnuíonn lasmuich de Shaorstát Éireann.

8. —(1) Ach amháin mar a foráltar a mhalairt leis an alt so, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas i gcás pearsan ná comhnuíonn i Saorstát Éireann, sé sin le rá:—

(a) ní bheidh an phearsa san i dteideal aon liúntais alos ioncuim tuillte fé alt 16 den Finance Act, 1920, mar a leasuítear san le fo-alt (1) d'alt 3 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 );

(b) ní bheidh an phearsa san i dteideal aon laigheaduithe o ioncuim ioncháinmheasta díobh san go ndeintear socrú ina gcóir le hailt 18 go 22 den Finance Act, 1920, mar a leasuítear san le fo-ailt (2) agus (3) den alt san 3 den Acht Airgid, 1932 ;

(c) ní bheidh an phearsa san i dteideal tairbhe na forála atá in alt 23 den Finance Act, 1920, mar a leasuítear san le fo-alt (4) den alt san 3 den Acht Airgid, 1932 , le n-a bhforáltar an chéad chéad púnt d'ioncum ioncháinithe do bheith ionchurtha fé cháin do réir leath an ráta chaighdeánaigh cánach i gcásanna áirithe;

(d) ní bheidh an duine sin i dteideal aon fhaoisimh fé alt 32 den Income Tax Act, 1918.

(2) Má chuireann pearsa ná comhnuíonn i Saorstát Éireann ina luighe ar na Coimisnéirí Ioncuim—

(a) gur saoránach de Shaorstát Éireann é, no

(b) go gcomhnuíonn sé lasmuich de Shaorstát Éireann ar mhaithe le n-a shláinte no mar gheall ar a shláinte no ar mhaithe le sláinte no mar gheall ar shláinte dhuine dá líntighe chomhnuíonn ina theanta no mar gheall ar laige éigin chuirp no galar éigin atá air féin no ar aon duine den tsórt san dá líntighe, agus, roimh é bheith ina chomhnaí amhlaidh lasmuich de Shaorstát Éireann, gur chomhnuigh sé i Saorstát Éireann, no

(c) gur saoránach, géilliúnach, no náisiúnach é de thír go dtugtar de thurus na huaire dá saoránaigh, dá géilliúnaigh, no dá náisiúnaigh, le hOrdú ar n-a dhéanamh fé alt 10 d'Acht na nEachtrannach, 1935 ( Uimh. 14 de 1935 ), saoirse o aon fhoráil no forálacha den Acht san no d'ordú eachtrannach ar n-a dhéanamh fé, no

(d) gur duine é le n-a mbaineann ceann de sna míreanna (a) go (e) den phrovísó ghabhann le halt 24 den Finance Act, 1920, in aghaidh a bliana dar críoch an 5adh lá d'Abrán, 1935, no in aghaidh aon bhliana cáinmheasa roimhe sin,

ní bhainfidh an fo-alt san roimhe sin den alt so leis an bpearsain sin, ach ní déanfar aon liúntas, laigheadú, no sochar eile den tsórt a luaidhtear sa mhír sin do thabhairt, i gcás na pearsan san, i slí go laigheadódh sé méid na cánach ioncuim is iníoctha aige fé bhun na méide go mbeidh an coibhneas céanna idir í agus méid na cánach do bheadh iníoctha aige dá mbeadh an cháin inéilithe ar a ioncum iomlán o gach taobh (agus ioncum nách ionchurtha fé cháin ioncuim Shaorstáit Éireann d'áireamh) atá idir an chuid dá ioncum is ionchurtha fé cháin ioncuim Shaorstáit Éireann agus a ioncum iomlán o gach taobh.

(3) Féadfaidh duine ar bith ar a ngoillfidh breith do bhéarfaidh na Coimisinéirí Ioncuim fén alt so athchomharc i gcoinnibh na breithe sin do dhéanamh chun na gCoimisinéirí Speisialta.

(4) Beidh alt 24 den Finance Act, 1920, fé mar bheadh sé athghairmthe ón 5adh lá d'Abrán, 1935, amach.

Oifigigh áirithe do dheonadh liúntaisí, laigheaduithe agus faoiseamh.

9. —Athghairmtear leis seo alt 6 (alt a bhaineann le hoifigigh áirithe do dheonadh liúntaisí, laigheaduithe agus faoiseamh) den Acht Airgid, 1929 (Uimh. 32 de 1929) , agus ina ionad san achtuítear leis seo—

(a) d'ainneoin éinní atá in alt 202 den Income Tax Act, 1918, no in aon achtachán eile de sna hAchtanna Cánach Ioncuim, go bhféadfaidh an cigire cánach no pé oifigeach eile cheapfaidh na Coimisinéirí Ioncuim chuige sin, aon liúntas, laigheadú, no faoiseamh, a húdaruítear leis na hAchtanna Cánach Ioncuim do dheonadh am ar bith maidir le haon cháinmheas (pe'ca rinneadh roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so é no déanfar dá éis sin é) alos cánach is inéilithe in aghaidh aon bhliana cáinmheasa,

(b) pé uair a dhéanfaidh an cigire sin no an t-oifigeach eile sin aon liúntas, laigheadú no faoiseamh den tsórt san do dheonadh amhlaidh maidir le cáinmheas, go dtuigfear an cáinmheas san do bheith leasuithe dá réir sin.