An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT CÁIRDE TIONNSCAIL, 1933)

25 1933

ACHT CÁIRDE TIONNSCAIL, 1933

SCEIDEAL.

Coinniollacha go nDeanfaidh an Chuideachta da Reir.

1. Ní mór aontú an Aire, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Tionnscail agus Tráchtála, d'fháil le Memorandum agus Airtiogail Chomhlachais na Cuideachtan.

2. Forálfar le Memorandum Comhlachais na Cuideachtan—

(a) gurb é ainm a bheidh ar an gCuideachtain ná Cuideachta an Cháirde Thionnscail, Teoranta;

(b) gur i mBaile Atha Cliath a bheidh oifig chláruithe na Cuideachtan;

(c) go mbeidh ar phríomh-chuspóirí na Cuideachtan dul in urrús ar scaireanna, stuic, debentiúirí, agus urrúis eile do cheannach, do bhéarfaidh aon Chuideachta amach a bheidh cláruithe i Saorstát Éireann fé sna hAchtanna Cuideachtan, 1908 go 1924, agus dar príomh-chuspóir bheidh ag gabháil d'aon chéird no tionnscal i Saorstát Éireann, agus an céanna d'fháil, do shealbhú, agus do dhíol, agus deighleáil leo ar shlí eile agus beidh ar na príomh-chuspóirí sin freisin airgead, ar pé urrús is ceart dar le stiúrthóirí na Cuideachtan, do thabhairt ar iasacht do dhuine ar bith no do roimh-íoc le duine ar bith a bheidh ag gabháil no chun bheith ag gabháil d'aon chéird no tionnscal i Saorstát Éireann chun na céirde no an tionnscail sin do bhunú, do bheith ar siúl aige, no do leathnú;

(d) go mbeidh teora le fiachas ball na Cuideachtan;

(e) gur cúig milleoin púnt a bheidh mar scair-chaipital ag an gCuideachtain agus go mbeidh san roinnte ina scaireanna de phúnt an scair no de pé méid eile no de pé méideanna luadhfar sa Mhemorandum san.

3. Luadhfar in Airtiogail Chomhlachais na Cuideachtan líon stiúrthóirí na Cuideachtan (agus an cathaoirleach d'áireamh ar an líon san) agus isé líon a luadhfar amhlaidh ná seachtar no cúigear.

4. Forálfar le hAirtiogail Chomhlachais na Cuideachtan—

(a) faid a bheidh an tAire i seilbh leath ar a laighead (in ainm-luach) de sna scaireanna leis an gCuideachtain a bheidh tugtha amach go ndéanfaidh an tAire—

(i) i gcás gur seachtar is líon do stiúrthóirí na Cuideachtan, ceathrar de sna stiúrthóirí sin d'ainmniú o am go ham fé mar is gá,

(ii) i gcás gur cúigear is líon do stiúrthóirí na Cuideachtan, triúr de sna stiúrthóirí sin d'ainmniú o am go ham fé mar is gá,

(iii) Cathaoirleach na stiúrthóirí d'ainmniú o am go ham as líon na stiúrthóirí bheidh ainmnithe ag an Aire féin;

(b) go mbeidh stiúrthóir bainisteoireachta ar an gCuideachtain agus, fé réir na céad fo-mhíre ina dhiaidh seo, go ndéanfaidh stiúrthóirí na Cuideachtan duine dá líon do cheapadh o am go ham mar stiúrthóir bainisteoireachta ar an gCuideachtain;

(c) gurb é bheidh mar chéad stiúrthóir bainisteoireachta ar an gCuideachtain ná an duine sin de stiúrthóirí na Cuideachtan a cheapfaidh an tAire, agus go mbeidh an duine sin i seilbh oifige mar stiúrthóir bainisteoireachta ar feadh pé tréimhse, nách sia ná cúig bliana, agus ar pé téarmaí, agus fé réir pé coinníollacha ordóidh an tAire;

(d) go mbeidh comhacht ag an gCuideachtain airgead do chruinniú, tré dhebentiúirí, chun crícheanna na Cuideachtan, ach san fé réir na nithe seo leanas:—

(i) nách mó aon uair an méid a cruinneofar amhlaidh ná scair-chaipital íoctha na Cuideachtan, agus

(ii) ná beidh an chomhacht san, gan toiliú an Aire, infheidhmithe aon uair faid bheidh an tAire i seilbh níos mó ná an cúigiú cuid (in ainm-luach) de sna scaireanna leis an gCuideachtain a bheidh tugtha amach;

(e) faid a bheidh aon scaireanna leis an gCuideachtain ar seilbh ag an Aire, nách féidir duine ar bith do cheapadh mar iniúchóir don Chuideachtain mara mbeidh aontuithe ag an Aire leis an duine sin d'ainmniú chun oifige mar iniúchóir.