An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Diuitethe Airithe Custum.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. Forálacha den Acht Airgid, 1932 a Leasuítear no le n-a gCuirtear Deireadh.)

34 1932

ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (UIMH. 4), 1932

DARA SCEIDEAL.

Diuitethe Airithe Eile Custum.

Uimh. Thag.

An Saghas Earraí is ionchurtha fé Dhiúité

Ráta an Diúité

Ráta an Diúité Thosaíochta

Forálacha Speisialta

1

(a) Muic-fheoil (ach amháin cínn, crúibíní, croiceann, agus guairí muc nuair is ar leithligh ón gcuid eile den chonablach a hiomportálfar iad) agus gach toradh muic-fheola, ach gan ispíní d'áireamh ná fós earraí bheidh déanta as croiceann muice no as guaírí muice;

an cmt. 84s.

an cmt. 56s.

Déanfar, sa dara colún, ag an uimhir thagartha so, an focal “muic-fheoil” do léiriú mar fhocal a fholuíonn iomlán conablaigh mhuice no aon chuid de chonablach muice, pe'ca úr don chéanna no nách eadh agus pe'ca leasuithe no leasuithe go leathrannach do no nách eadh agus pe'c2 fuartha no cuisnithe dho no nách eadh.

Sa mhéid go mbeidh na diúitéthe luaidhtear ag an uimhir thagartha so inéilithe alos earraí is ionchurtha fén diúité forchuirtear leis an Acht Airgid (Diúitéthe Custum), 1932 (Uimh. 5 de 1932) , is in ionad an diúité sin a forchuirtear leis an Acht san agus ní mar bhreis air a bheid.

Más deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim aon chonablach iomlán muice, do bheadh, mara mbeadh an fhoráil seo, ionchurtha fé dhiúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so, do bheith do réir na gcoinníoll uile seo leanas, sé sin le rá:—

(b) cinn mhuc agus crúibíní muc gur ar leithligh ón gcuid eile den chonablach a hiomportálfar iad, pe'ca úr do sna cinn no do sna crúibíní sin no nách eadh agus pe'ca leasuithe no leasuithe go leathrannach dóibh no nách eadh agus pe'ca fuartha no cuisnithe dhóibh no nách eadh;

42s.

28s.

(c) ispíní de gach saghas agus fós clúdaigh ispíní de gach saghas a hiomportálfar folamh.

84s.

56s.

(a) gur o Thuaisceart Éireann agus ag feirmeoir atá ina chomhnaí i dTuaisceart Éireann atá an conablach san á iomportáil, agus

(b) gur leis an bhfeirmeoir sin, díreach sarar marbhuíodh í, an mhuc gurb é a conablach é, agus

(c) gur chun an iomportálaí do dhíol an chonablaigh sin i mbaile mhargaidh atá an conablach san á iomportáil agus gur ar lá is lá margaidh sa bhaile sin atáthar á iomportáil amhlaidh agus

(d) ná deineann an feirmeoir sin, lá an chonablaigh sin d'iomportáil, níos mó ná conablach eile den tsaghas san d'iomportáil amhlaidh,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, a cheadú an conablach san d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha air.

Pé uair is deimhin leis an Aire Airgid, tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, gur gá do dhéantóir aon earraí is ionchurtha fé dhiúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so d'iomportáil chun iad d'úsáid i Saorstát Éireann chun crícheanna déantóireachta agus chúcha san amháin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, le ceadúnas, a údarú don déantóir sin, fé réir cólíonadh pé coinníollacha is oiriúnach leo d'fhorchur, na hearraí sin d'iomportáil gan an diúité sin do bheith íoctha ortha agus an iomportáil sin do dhéanamh gan teora maidir le n-a ham no le n-a méid no maidir le ceachtar acu no go dteora áirithe maidir le n-a ham no le n-a méid, fé mar is dóich leis na Coimisinéirí Ioncuim is ceart.

2

Fearaistí, meaisínteacht, agus árthaigh atá, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, ceaptha, déanta, agus beartuithe chun iad d'úsáid chun cáise do dhéanamh.

75%

50%

Is diúité is inéilithe agus is inghearrtha mar bhreis ar aon diúité eile is inéilithe an diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so.

3

Caoirigh, ar a n-áirmhítear reithí, fóisceacha, muilt, agus uain.

an ceann, 11s. 3d.

an ceann, 7s. 6d.

--

4

Eanlaithe clóis beo, sé sin le rá:—éanlaithe tighis, turcaithe, géanna, agus lachain.

an ceann, 3s.

an ceann, 2s.

--

5

Gach earra is feoil, is éanlaithe clóis no is éan fiain no atá déanta, ar fad no nách mór ar fad, d'fheoil; d'éanlaithe cióis no d'éan fiain agus a hiomportálfar i mbuidéal, i gcrúsca, i stán, i gcanna, no i ngabhadán eile den tsórt san, ach gan sugha ná úscradh ná a leithéidí d'ullmhóidí ná fós anbhruith d'áireamh.

an cmt. 84s.

an cmt. 56s.

Sa dara colún ag an uimhir thagartha so cialluíonn an focal “feoil” aon chuid (agus scartach d'áireamh) de chonablach aon ainmhí dhamhraí no aon chaorach (agus uan d'áireamh) atá ina cuid is féidir do dhaoine do chaitheamh mar bhiadh, agus cialluíonn an focal “éanlaithe clóis” éanlaithe tighis, turcaithe, géanna agus lachain.

6

Uibhe fé n-a bplaosca.

ar gach 120 12s.

ar gach 120 8s.

--

7

(a) Uibhe ina bhfliuchán, ar a n-áirmhítear gealachán ubh ina fhliuchán agus buidheacán ubh ina fhliuchán;

(b) uibhe cuisnithe gan a bplaosca, ar a n-áirmhítear gealachán cuisnithe ubh agus buidheacán cuisnithe ubh;

(c) uibhe tiormuithe ar a n-áirmhítear gealachán tiormuithe ubh;

(d) púdair ubh agus earraí a húsáidtear in ionad ubh, pe'ca bheidh uibhe ionta no ná beidh;

(e) paist de bhuidheacán ubh.

an cmt. 60s.

an cmt. 45s.

Má bhíonn aon earra is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so ina cuid no ina táthchuid d'aon earraí déanta no ullamhuithe a hiomportálfar, ní bheidh feidhm ag an Customs Tariff Act, 1876, ná ag alt 7 den Finance Act, 1901, maidir leis an méid den earra san a bheidh sna hearraí sin.

8

(a) Saill ainmhí agus í leaighte no mínithe no leaighte agus mínithe, agus le n-a n-áirmhítear sughlach, ach gan blonag, geir ná íleacha d'áireamh;

(b) ullmhóidí bheidh déanta, ar fad no nách mór ar fad, d'aon tsaill den tsórt san roimhráite (agus le n-a n-áirmhítear sughlach, ach gan blonag, geir ná íleacha d'áireamh);

(c) ullmhóidí bheidh déanta, ar fad no nách mór ar fad, de ghréis.

an cmt. 84s.

an cmt. 56s.

Má bhíonn aon earra is ionchurtha fén diúité luaidhtear ag an uimhir thagartha so ina cuid no ina táthchuid d'aon earraí déanta no ullamhuithe a hiomportálfar, ní bheidh feidhm ag an Customs Tariff Act, 1876, ná ag alt 7 den Finance Act, 1901, maidir leis an méid den earra san a bheidh sna hearraí sin.

9

Na glasraí úra so leanas, sé sin le rá:—

(a) cabáiste, cóilis, cál, bachlóga bruiséil, lus na smaileog, peirsil, pónairí leathana, caineanna, scailiúin, meacain raidigh (nách meacain rágaim), meacain bhána, turnapaí, biatas, bloinigeán, bliosáin Jerusalem, bliosáin chruinne, glasraí mara, tím, sáiste agus miontas;

an lb. 1s.

an lb. 8d.

In ainneoin éinní contrárdha dho san atá san Acht so ní bheidh diúité inéilithe ná inghearrtha ar earraí luaidhtear i mir (f) sa dara colún ag an uimhir thagartha so agus a hiomportálfar roimh an ladh lá de Mheitheamh, 1933.

(b) leitís gur ar aon 1adh lá de Mhí na Nodlag no dá éis sin, agus roimh an 31adh lá de Mhárta ina dhiaidh sin no ar an lá san, a hiomportálfar í;

3d.

2d.

(c) leitís gur ar aon 1adh lá d'Abrán no dá éi, sin, agus roimh an 30adh lá de Mhí na Samhna ina dhiaidh sin no ar an lá san, a hiomportálfar í;

1s.

8d.

(d) pónairí Franncacha, pónairí reatha, piseanna, agus meacain bhuidhe gur ar aon 1adh lá d'Abrán no dá éis sin, agus roimh an 31adh lá de Bhealtaine ina dhiaidh sin no ar an lá san, a hiomportálfar iad;

3d.

2d.

(e) pónairí Franncacha, pónairí reatha, piseanna, agus meacain bhuidhe gur ar aon 1adh lá de Mheitheamh no dá éis sin, agus roimh an 31adh lá de Mhárta ina dhiaidh sin no ar an lá san, a hiomportálfar iad;

1s.

8d.

(f) tomataí agus cúcumhair;

2d.

2d.

(g) gach glasra úr eile.

6d.

4d.

10

(a) Glasraí tiormuithe seachas piseanna, piseánaigh, pónairí, inniúin, seallóidí, gáirleog, tím, sáiste, agus miontas;

an lb. 1s.

an lb. 8d.

Déanfar, sa dara colún, ag an uimhir thagartha so, an focal “glasraí” do léiriú mar fhocal a fholuíonn tomataí agus cúcumhair, agus is dá réir sin a léireofar focail atá gaolmhar leo.

(b) glasraí seachas glasraí úra agus glasraí tiormuithe;

6d.

4d.

(c) anbhruithí glasraí agus púiréithe glasraí, agus fós gach ullmhóid gur glasraí, ar fad no nách mór ar fad, atá inti.

6d.

4d.

11

Beacáin, gan geinidin beacán d'áireamh.

an lb. 6d.

an lb. 4d.

--

12

Diabhóg.

an lb. 3d.

an lb. 6d.

--