An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Sceimeanna Talmhaiochta agus Foraoiseachta.) Ar Aghaidh (CUID IV. Ilghneitheach.)

8 1931

ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

CUID III.

Foralacha Diombuana.

Maoin d'aistriú chun coistí talmhaíochta.

41. —(1) Gach maoin, réalta no pearsanta (agus rudaí ar fiunraoi d'áireamh), a bheidh, díreach roimh thosach feidhme an Achta so, dílsithe i gcoiste do cheap comhairle chontae fé Acht 1899 no sa chomhairle sin i dtaobh no i gcóir feidhmeanna, comhacht, agus dualgas a chólíonann an chomhairle sin tríd an gcoiste sin, tiocfa sí chun bheith agus beidh sí, i dtosach feidhme an Achta so, dílsithe sa choiste talmhaíochta don chontae sin agus san gan leithliú ná sanna ar bith do dhéanamh uirthe ach go ndéanfar, i gcás in ar gá é, í d'aistriú i leabhair aon bhaine, corparáide, no cuideachtan.

(2) Más airgead, stoc, scaireanna, no urrúis i leabhair bhainc, chorparáide, no chuideachtan a bheidh i maoin ar bith a haistrítear leis an alt so, ansan, ar iarratas an choiste thalmhaíochta chun a n-aistrítear an t-airgead, an stoc, na scaireanna agus na hurrúis sin leis an alt so, déanfaidh an banc, an chorparáid, no an chuideachta san an céanna d'aistriú chun ainm an choiste sin.

(3) Gach rud ar fiunraoi a haistrítear leis an alt so féadfaidh an coiste talmhaíochta chun a n-aistrítear amhlaidh é dul chun dlí mar gheall air no é do bhaint amach no do chur i bhfeidhm ina n-ainm féin agus ní gá don choiste sin fógra i dtaobh an aistrithe deintear leis an alt so do thabhairt don té ar a mbeidh an rud ar fiunraoi sin ina cheangal.

(4) Gach airgead do cruinníodh tré ráta do bhuail comhairle chontae chun seirbhíse na bliana dar thosach an 1adh lá d'Abrán, 1930, agus do híocfaí, mara mbeadh an tAcht so, leis an gcoiste do cheap an chomhairle sin fé Acht 1899 agus d'fhéadfadh an coiste sin d'úsáid i dtaobh no i gcóir na bhfeidhmeanna, na gcomhacht, agus na ndualgas a chólíonann an chomhairle sin tríd an gcoiste sin íocfaidh an chomhairle sin é (sa mhéid ná beidh an t-airgead san íoctha leis an gcoiste sin roimh thosach feidhme an Achta so) leis an gcoiste talmhaíochta don chontae sin agus nuair a híocfar amhlaidh é cuirfidh an coiste talmhaíochta san chun críche é fé is dá mba airgead an t-airgead san do chruninneodh an chomhairle sin tríd an ráta talmhaíochta.

Fiacha agus fiachaisí d'aistriú chun coisti talmhaíochta.

42. —(1) Na fiacha agus na fiachaisí eile go léir (ar a n-áirítear fiachaisí nea-shocruithe tháinig as tort no as sáruithe connartha) a bheidh, díreach roimh thosach feidhme an Achta so, ar an gcoiste do cheap comhairle chontae fé Acht 1899 no ar an gcomhairle sin agus fé n-a ndeaghaidh an céanna, agus a bheidh gan íoc agus gan glana ag an gcéanna i dtaobh no i gcóir feidhmeanna, comhacht, agus dualgas a fheidhmíonn an chomhairle sin tríd an gcoiste sin, tiocfaid chun bheith agus beid, lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt anso ina dhiaidh seo, ina bhfiacha no ina bhfiachas, i dtosach feidhme an Achta so, ar an gcoiste talmhaíochta don chontae sin, agus déanfaidh an coiste sin iad d'íoc no do ghlana agus féadfar a mbaint de no a gcur i bhfeidhm ina aghaidh dá réir sin.

(2) In ainneoin éinní atá sa bhfo-alt san roimhe seo, gach pinsean, aois-liúntas, no aisce bheidh no thiocfaidh chun bheith iníoctha, díreach roimh thosach feidhme an Achta so, ag comhairle chontae le duine toisc gurbh oifigeach é do choiste do cheap an chomhairle sin fé Acht 1899 no don chomhairle sin i dtaobh no i gcóir feidhmeanna, comhacht agus dualgas a fheidhmíonn an chomhairle sin tríd an gcoiste sin, déanfaidh an chomhairle sin, i dtosach feidhme an Achta so agus dá éis sin, é do chruinniú agus d'íoc sa tslí chéanna in ar ghá é do chruinniú agus d'íoc dá mba ná rithfí an tAcht so agus ná tiocfadh sé i ngníomh.

Oifigigh d'aistriú chun coistí talmhaíochta.

43. —(1) Gach duine bheidh, an lá roimh thosach feidhme an Achta so, ina oifigeach do choiste do cheap comhairle chontae fé Acht 1899 no don chomhairle sin i dtaobh no i gcóir feidhmeanna, comhacht, agus dualgas a fheidhmíonn an chomhairle sin tríd an gcoiste sin aistreofar é chun an choiste thalmhaíochta don chontae sin, agus tiocfaidh chun bheith agus beidh ina oifigeach don choiste sin i dtosach feidhme an Achta so.

(2) Gach oifigeach a haistrítear leis an alt so cólíonfa sé, fé réir forálacha an ailt seo agus i seirbhís an choiste thalmhaíochta chun a n-aistrítear amhlaidh é, dualgaisí den tsórt do chólíonadh sé sa tseirbhís o n-a n-aistrítear amhlaidh é.

(3) Gach oifigeach a haistrítear leis an alt so, ní bhfagha sé, i seirbhís an choiste thalmhaíochta chun a n-aistrítear amhlaidh é, luach saothair is lugha ná an luach saothair chun a raibh teideal aige sa tseirbhís o n-a n-aistrítear amhlaidh é ná, fé réir forálacha an ailt seo, ní bheidh sé fé choinníollacha seirbhíse is lugha tairbhe ná na coinníollacha seirbhíse fé n-a raibh sé sa tséirbhís sin.

(4) Féadfaidh coiste talmhaíochta, le haontú an Aire, na dualgaisí bheidh le cólíona ag oifigigh a haistrítear chuige leis an alt so d'ath-roinnt no d'ath-shocrú agus beidh ar gach oifigeach den tsórt san na dualgaisí leagfar amach do de dhruim aon ath-roinnte no ath-shocruithe den tsórt san do chólíona, agus chun crícheanna na n-achtachán a bhaineann le haois-liúntais agus le cúiteamh i gcailliuint oifige, ní tuigfear gurb ionann aon ath-roinnt no athshocrú den tsórt san agus oifigeach do chur as oifig no deire do chur le n-a oifig.

(5) Féadfaidh coiste talmhaíochta, le ceadú an Aire, agus déanfaidh, nuair ordóidh an tAire dho é, deire do chur le hoifig oifigigh ar bith a haistrítear chun an choiste sin leis an alt so agus, chun críche na n-achtachán a bhaineann le haois-liúntas agus le cúiteamh i gcailliuint oifige, tuigfear gach oifigeach den tsórt san go gcuirfear deire le n-a oifig amhlaidh do bheith curtha as oifig ag an gcoiste sin ar chúis seachas mí-iompar no mí-chumas.