An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Roinn Talmhaiochta agus Cheard-Oideachais na hÉireann do Scur agus a Feidhmeanna d'Aistriu.) Ar Aghaidh (CUID III. Foralacha Diombuana.)

8 1931

ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931

CUID II.

Sceimeanna Talmhaiochta agus Foraoiseachta.

Coiste talmhaíochta do bhunú.

13. —Beidh i ngach contae coiste, dá ngairmfear coiste talmhaíochta, chun na feidhmeanna ceaptar do choistí talmhaíochta leis an gCuid seo den Acht so do chólíona maidir leis an gcontae sin.

Coistí talmhaíochta atá ann anois.

14. —(1) An coiste is ionann i gcontae, i dtosach feidhme an Achta so, agus an coiste do ceapadh fé alt 14 d'Acht 1899 don chontae sin isé bheidh mar choiste talmhaíochta don chontae sin chun crícheanna an Achta so go dtí an chéad chruinniú bliantúil de chomhairle na contae sin a comórfar tar éis tosach feidhme an Achta so.

(2) Faid a leanfaidh coiste do ceapadh fé alt 14 d'Acht 1899 de bheith ina choiste thalmhaíochta chun crícheanna an Achta so leanfaidh na hachtacháin, na rialacha agus na horduithe uile a rialuíonn ceapa agus ballraíocht an choiste sin, agus do bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an Achta so, de bhaint do bheith acu leis an gcoiste sin d'ainneoin éinní atá san Acht so.

Ceapa agus ballraíocht choistí talmhaíochta.

15. —Fé réir na bhforálacha den Acht so le n-a ndeintear coiste talmhaíochta chun crícheanna an Achta so de choiste do ceapadh fé alt 14 d'Acht 1899, isiad a cheapfaidh an coiste talmhaíochta do chontae ná comhairle na contae sin agus bainfidh na forálacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so le ceapa agus le ballraíocht gach coiste den tsórt san agus rialóid na nithe sin.

An nósimeachta ag cruinnithe de choistí talmhaíochta.

16. —(1) Ceathrar ball i láthair i bpearsain is quorum ag cruinniú de choiste thalmhaíochta.

(2) Féadfaidh coiste talmhaíochta gníomhú d'ainneoin folúntas no folúntaisí do bheith ina bhallraíocht agus d'ainneoin gur scuir an coiste sin, de bhíthin an fholúntais no na bhfolúntas san, de bheith có-dhéanta do réir an Achta so.

(3) Ag cruinniú ar bith de choiste féadfaidh an duine toghfar chun gníomhú mar chathaoirleach air vóta réitigh do thabhairt uaidh má bhíonn có-ionnanas vótanna ann.

(4) Fé réir forálacha an Achta so agus forálacha rialachán a déanfar fé, rialóidh gach coiste talmhaíochta, le buan-orduithe no ar shlí eile, an nós-imeachta leanfar agus an gnó déanfar ag a chruinnithe.

Cruinnithe tréigfear cheal quorum.

17. —Pé uair a tréigfear cruinniú de choiste thalmhaíochta toisc gan quorum do bheith i láthair breacfar láithreach ainmneacha na mball do tháinig ar an uair agus san áit do ceapadh don chruinniú san agus, chun crícheanna na bhforálacha den Acht so maidir le baill do theacht fé dhí-cháilíocht tré bheith as láthair o chruinnithe agus na bhforálacha den Acht so maidir le costaisí taistil d'íoc le baill de choistí, tuigfear go raibh cruinniú den choiste sin san áit sin an uair sin agus go raibh na baill go bhfuil a n-ainmneacha ar breaca amhlaidh i láthair ag an gcruinniú san.

Costaisí taistil d'íoc le baill de choistí.

18. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo, íocfaidh gach coiste talmhaíochta le gach ball den choiste sin, chó luath agus is féidir é tar éis an 31adh lá de Mhí na Nodlag agus an 30adh lá de Mheitheamh gach bliain, pé rann-íoc (más ann do) a húdaruítear leis na rialacha atá sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so mar chabhair chun íoctha na gcostas fé n-a ndeaghaidh an ball san i rith na leath-bhliana roimhe sin tré bheith i láthair ag cruinnithe an choiste sin.

(2) Ní bheidh rann-íoc ar bith iníoctha fén alt so in aghaidh aon tréimhse leath-bhliana dar críoch an 31adh lá de Mhí na Nodlag bliain ar bith no an 30adh lá de Mheitheamh bliain ar bith le ball de choiste thalmhaíochta ar son a bheith i láthair ag cruinnithe den choiste sin do bhí ann i rith na tréimhse sin mara raibh sé i láthair ag leath na gcruinniú san ar a laighead.

(3) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, maidir leis an tréimhse dar tosach an 1adh lá d'Abrán, 1931, agus dar críoch an 30adh lá de Mheitheamh, 1931, sé sin le rá:—

(a) tuigfear chun crícheanna an ailt seo gur tréimhse leathbhliana an tréimhse sin; agus

(b) ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt san roimhe seo maidir leis an tréimhse sin.

(4) Einne dhéanfaidh ráiteas bréagach go feasach no a leigfidh go feasach a leithéid do dhéanamh chun go n-íocfaí suim leis féin no le duine eile fén alt so no dá réir, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneail ná raghaidh thar caoga púnt do chur air no, más rogha leis an gcúirt é, príosúntacht i dteanta no d'éamais daor-oibre ar feadh téarma nách sia ná bliain.

(5) Einne ciontófar i gcionta fén alt so beidh sé as san amach fé dhí-cháilíocht ná leigfidh é thogha ná é bheith mar bhall d'aon choiste talmhaíochta ná d'aon choiste oideachais ghairme beatha, ná d'aon chomhairle, cólucht, ná coiste is údarás áitiuil do réir bhrí Acht 1925 agus fós fé dhí-cháilíocht ná leigfidh é bheith i seilbh aon oifige ná fostaíochta fé aon choiste talmhaíochta ná fé aon choiste oideachais ghairme beatha ná fé aon chomhairle, cólucht, ná coiste mar adubhradh.

Cuid IV. d'Acht 1925 do chur i mbaint.

19. —(1) Tuigfear gach coiste talmhaíochta do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí Chuid IV. d'Acht 1925 agus bainfidh an Chuid sin den Acht san le coistí talmhaíochta agus le n-a gcuid oifigeach dá réir sin fé réir na n-atharuithe luaidhtear anso ina dhiaidh seo.

(2) Ní bhainfidh alt 50 d'Acht 1925 le cás coistí talmhaíochta agus a gcuid oifigeach agus ina ionad san achtuítear leis seo gurb iad íocfaidh gach suim is iníoctha fén gCuid sin IV. d'Acht 1925, mar a cuirtear i mbaint í tríd an alt so, ar scór liúntais no aisce deonfar fén gCuid sin do dhuine dob oifigeach roimhe sin do choiste talmhaíochta do chontae ná comhairle na contae sin agus go déanfar an tsuim sin do chruinniú tríd an ráta céanna tré n-a gcruinneofar an ráta talmhaíochta a chruinneoidh an chomhairle sin agus d'íoc amach as na cistí céanna as a n-íocfar an ráta san agus do mhuirearú ar an líomatáiste céanna ar a muirearófar an ráta san, ach ní háireofar aon tsuim den tsórt san chun crícheanna achtacháin ar bith (agus an tAcht so d'áireamh) tré n-a gcuirtear teora le méid an ráta san.

(3) Ní bhainfidh alt 47 d'Acht 1925, mar a leasuítear é le halt 9 d'Acht 1927, le eás coistí talmhaíochta agus a gcuid oifigeach, agus ina ionad san achtuítear leis seo mar leanas:—

(a) pé uair a bheidh liúntas no aisce iníoctha, do réir fo-alt (2) den alt so, ag comhairle chontae (dá ngairmtear an cólucht íocach sa bhfo-alt so) le duine ar bith, fé Chuid IV. d'Acht 1925 mar a cuirtear i mbaint í tríd an alt so, mar gheall ar é do scur de bheith i seilbh oifige fé choiste talmhaíochta agus, le linn na seirbhíse bhí tugtha ag an oifigeach san ar dháta an scuir sin do dhéanamh amach, go ndéanfar aon tseirbhís fé údarás áitiuil eile (dá ngairmtear an cólucht rann-íocach san alt so) do chur le chéile agus d'áireamh, aisíocfaidh an cólucht rann-íocach leis an gcólucht íocach cuid den liúntas no den aisce sin, cuid a háireofar do réir sheirbhíse agus phágha an oifigigh sin fén gcólucht rann-íocach agus do réir chúise a scurtha de bheith i seilbh oifige fén gcólucht íocach, agus socrófar an chuid sin tré chó-aontú idir an dá chólucht no mara gcó-aontuíd socróidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí í, agus

(b) chun crícheanna na míre sin roimhe seo tuigfear seirbhís oifigigh fé choiste de chólucht rann-íocach do bheith ina seirbhís fén gcólucht rann-íocach san agus tuigfear seirbhís oifigigh fé chó-choiste de dhá chólucht ranníocacha no níos mó do bheith ina seirbhís fé gach cólucht rann-íocach acu san.

Forálacha áirithe d'Acht 1925 mar a leasuítear iad do chur i mbaint.

20. —(1) Tuigfear gach coiste talmhaíochta do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí alt 60 d'Acht 1925 mar a leasuítear é le halt 13 d'Acht 1927 agus do réir bhrí altanna 61, 62, 70 agus 71 d'Acht 1925, agus bainfidh na hailt sin 60 (mar a leasuítear amhlaidh é), 61, 62, 70 agus 71 le coistí talmhaíochta agus le n-a gcuid ball agus le n-a gcuid oifigeach dá réir sin fé réir na n-atharuithe seo leanas, sé sin le rá, san alt san 60 mar a leasuítear é amhlaidh ciallóidh an abairt “an tAire” an tAire Talmhaíochta, agus san alt san 71 cuirfear an abairt “Aire Talmhaíochta” in ionad na habairte “Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí” i ngach áit ina bhfuil an abairt deiridh sin.

(2) Lasmuich de chás dá bhforáltar a mhalairt go soiléir leis an Acht so, ní tuigfear chun crícheanna achtacháin ar bith (agus Acht 1925, mar a leasuítear é le hAcht 1927, d'áireamh) aon choiste talmhaíochta do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí an Achta san 1925 mar a leasuítear é amhlaidh ná ina choiste de chomhairle chontae.

Achtanna na nUdarás nAitiuil (Comhar-Arachas), 1926 agus 1928, do chur i mbaint.

21. —Chun crícheanna Achtanna na nUdarás nAitiuil (Comhar-Arachas), 1926 agus 1928, tuigfear gach coiste talmhaíochta do chontae do bheith ina choiste de chomhairle na contae sin agus bainfidh na hAchtanna san le coistí talmhaíochta dá réir sin.

Oifigigh do choistí talmhaíochta.

22. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo, ceapfaidh gach coiste talmhaíochta pé oifigigh agus seirbhísigh is dóich leis o am go ham is gá chun a chomhacht agus a dhualgas do chólíona go cuibhe fén Acht so.

(2) Beidh líon, cáilíochta, tuarastail no luach saothair, agus ceapa na n-oifigeach uile fé réir aontú an Aire.

inphinsin do réir bhrí alt 42 d'Acht 1925, mara mbeidh aontú comhairle na contae sin le bunú na hoifige sin agus le scála an luach saothair a bheidh ag gabháil léi faighte roimh ré.

(3) Ní bhunóidh coiste talmhaíochta do chontae aon oifig

(4) Féadfaidh coiste talmhaíochta seirbhíseach ar bith don choiste sin do bhrise agus, le haontú an Aire, oifigeach ar bith don choiste sin do chur as seilbh a oifige.

(5) Tuigfear coiste talmhaíochta do bheith ina údarás áitiuil do réir bhrí Achta na nUdarás nAitiuil (Oifigigh agus Fostaithe), 1926 (Uimh, 39 de 1926), agus chun na críche sin ciallóidh an abairt “an tAire” san Acht san maidir le coiste talmhaíochta an tAire Talmhaíochta.

An tAire do chur oifigeach agus seirbhíseach as seilbh.

23. —(1) Féadfaidh an tAire le hordú, ar mhola no ar ghearán o choiste talmhaíochta no dá éamais sin, aon oifigeach no seirbhíseach íoctha do choiste talmhaíochta do chur as a oifig no as a fhostaíocht ná beidh oiriúnach no ná beidh inniuil, dar leis, chun a dhualgaisí do chólíona no a dhéanfaidh uair ar bith diúlta dá dhualgaisí no d'aon cheann áirithe acu do chólíona no faillí do thabhairt ionta no in aon cheann áirithe acu go toiliuil agus féadfa sé a ordú duine ceart oiriúnach do cheapa ina áit do réir na dlí bhaineann le daoine do cheapa chun na hoifige no na fostaíochta san.

(2) Sara ndéanfaidh an tAire oifigeach no seirbhíseach do choiste talmhaíochta do chur as a oifig no as a fhostaíocht fén alt so bhéarfaidh i scríbhinn don choiste sin agus fós don oifigeach no don tseirbhíseach san fógra coicíse ar a laighead go bhfuil sé chun an oifigigh no an tseirbhísigh sin do chur as oifig no as fostaíocht amhlaidh, agus má dheineann an coiste sin no an t-oifigeach no an seirbhíseach san, sara mbeidh téarma an fhógra san caithte, a iarraidh i scríbhinn ar an Aire fiosrúchán áitiuil do dhéanamh fén Acht so i dtaobh an oifigigh no an tseirbhísigh sin do chólíona a dhualgas mar oifigeach no mar sheirbhíseach den tsort san, ní chuirfidh an tAire an t-oifigeach no an seirbhíseach san as oifig no as fostaíocht amhlaidh mara ndeinidh ná go dtí go ndéanfaidh a chur fé ndeár an fiosrúchán áitiuil sin do dhéanamh agus tuarasgabháil an té dhéanfaidh an fiosrúchán áitiuil sin do bhreithniú.

(3) Féadfar fógra go bhfuil an tAire chun oifigigh no seirbhísigh do choiste talmhaíochta do chur as a oifig no as a fhostaíocht fén alt so do sheirbheail ar an gcoiste sin tré n-a chur tríd an bpost go dtí príomh-oifigeach feidhmiúcháin an choiste sin agus ar an oifigeach no ar an seirbhíseach san tré n-a sheachada dho no tré n-a chur chuige tríd an bpost chun na háite comhnaithe is déanaí is eol do bheith aige.

An tAire do dhéanamh fiosrúchán n-áitiúil.

24. —(1) Féadfaidh an tAire uair ar bith a chur fé ndeár fiosrúchán (dá ngairmtear fiosrúchán áitiuil san Acht so) do dhéanamh i dtaobh oifigeach no seirbhíseach do choiste talmhaíochta do chólíona a dhualgas mar oifigeach no mar sheirbhíseach den tsórt san agus chuige sin féadfaidh an tAire duine dá oifigigh do cheapa chun an fhiosrúcháin áitiúla san do dhéanamh.

(2) Má chuireann an tAire fé ndeár fiosrúchán áitiuil do dhéanamh, féadfaidh ordú do dhéanamh á ordú go ndéanfadh an coiste talmhaíochta le n-a mbaineann an fiosrúchán san na costaisí fé na ndeachthas ina thaobh d'íoc, agus deimhneoidh aon ordú den tsórt san méid na gcostas san agus an méid a deimhneofar amhlaidh beidh ina fhiacha ag an Aire ar an gcoiste sin agus féadfaidh an tAire a bhaint den choiste sin mar fhiacha síbhialta i gcúirt dlighinse inniúla.

(3) Chun crícheanna an ailt seo áireofar ar chostaisí aon fhiosrúcháin áitiúla pé costaisí réasúnta, d'fhínnithe bheidh ag an bhfiosrúchán san, a lomhálfaidh an tAire.

Fínnithe ag fiosrúcháin áitiúla.

25. —(1) Le gairm sa bhfuirm orduithe fé n-a láimh féadfaidh oifigeach a cheapfaidh an tAire chun fiosrúcháin áitiúla do dhéanamh a cheangal ar dhuine ar bith teacht i láthair san am agus san áit (nách áit is sia ná triocha míle o áit chomnaithe an duine sin) a hainmneofar sa ghairm sin agus, ansan, fianaise do thabhairt uaidh no scríbhinn ar bith a bheidh fé n-a chomhacht no ar seilbh no ar fáil aige agus a bhaineann le héinní bheidh i gceist ag an bhfiosrúchán san do thabhairt i láthair, no an dá ní sin do dhéanamh.

(2) Gairm do bhéarfar amach fén alt so, seirbheálfar í tré n-a seachada don té go mbeidh a sheola uirthe no tré n-a fágaint do le duine in aois a shé mblian déag no nios mó ag gnáth-áit chomhnaithe an chéad duine sin a luaidhtear.

(3) Má dheineann éinne—

(a) ar a sheirbheail go cuibhe le gairm fen alt so, raillí ar theacht i láthair do réir na gairme sin; no

(b) ar bheith i láthair do ag fiosrúchán áitiuil mar fhínné, diúltú do mhionn do thabhairt a cheanglóidh oifigeach déanta an fhiosrúcháin sin air do réir dlí do thabhairt no do scríbhinn ar bith bheidh fé n-a chomhacht no ar seilbh no ar fáil aige do thabhairt i láthair a cheanglóidh an t-oifigeach san air do réir dlí do thabhairt i láthair, no d'aon cheist áirithe do fhreagairt gur féidir don oifigeach san do réir dlí a cheangal air freagra do thabhairt uirthi,

beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneail ná raghaidh thar fiche púnt do chur air.

(4) Le linn fínné do bheith i láthair oifigigh dhéanta fhiosrúcháin áitiúla beidh sé i dteideal na saoirsí agus na bpríbhléidí céanna do bheadh aige dá mba fhínné i láthair na hArd-Chúirte é.

(5) San alt so cialluíonn an focal “orduithe” orduithe le rialacháin ar n-a ndéanamh ag an Aire fén alt so.

Daoine do chur fé mhionn ag fiosrúcháin áitiúla.

26. —Beidh ag oifigeach a cheapfaidh an tAire chun fiosrúcháin áitiúla do dhéanamh comhacht chun fianaise fé mhionn do ghlaca agus chuige sin féadfa sé daoine thiocfaidh ina láthair mar fhínnithe do chur fé mhionn.

Scálaí de thuarastail d'oifigigh.

27. —(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin a déanfar fén alt so, na scálaí de thuarastail d'ordú do sna saghsanna uile oifigeach a bheidh ar fostú ag coistí talmhaíochta.

(2) Ní íocfaidh coiste talmhaíochta le hoifigeach ar bith a bheidh ar fostú aige tuarastal is lugha ná an tuarastal chun a mbeidh teideal ag an oifigeach san do réir an scála a hordófar leis na rialacháin sin don tsaghas oifigeach gur de an t-oifigeach san.

Costaisí taistil d'oifigigh.

28. —Féadfaidh an tAire, le rialacháin a déanfar fén alt so, a ordú cadiad na cásanna ina lomhálfar costaisí taistil agus cothuithe d'oifigigh do choistí talmhaíochta go mbeidh ortha taisteal do dhéanamh chun a ndualgaisí do chólíona agus fós rátaí na gcostaisí taistil agus cothuithe sin.

Comhar idir coistí.

29. —Féadfaidh aon dá choiste thalmhaíochta no níos mó, ach aontú an Aire do bheith acu chuige sin, socrú do dhéanamh chun aon chuid dá gcomhachta fén gCuid seo den Acht so do chófheidhmiú ar pé téarmaí agus coiníollacha ar a gcó-aontóid, agus má eiríonn ceist ar bith ann idir na coistí sin i dtaobh an tsocruithe sin cuirfear an ní bheidh i gceist fé bhráid an Aire agus ní bheidh dul thar a bhreith sin air.

Connartha dhéanfaidh coistí talmhaíochta.

30. —(1) Féadfaidh coiste talmhaíochta connartha do dhéanamh le daoine chun oibreacha do dhéanamh go n-údaruítear do choiste talmhaíochta leis an Acht so no go n-údarófar do fén Acht so iad do dhéanamh no chun earraí no abhair do sholáthar no chun aon chríche eile bhainfidh go riachtanach no le ceart leis an gcoiste sin d'fheidhmiú a bhfeidhmeanna fén gCuid seo den Acht so, agus gach connra den tsórt san a dhéanfaidh coiste talmhaíochta do réir an ailt seo beidh sé chó dleathach agus chó héifeachtúil, ar gach slí agus chun gach críche, is dá mba chólucht chorparáideach an coiste sin le linn gach trátha bhunúsaigh.

(2) Bainfidh na forálacha so leanas le gach connra dhéanfaidh coiste talmhaíochta, sé sin le rá:—

(a) is i scríbhinn a bheidh gach connra dhéanfaidh coiste talmhaíochta chun aon oibre do dhéanamh agus luadhfar ann an obair a bheidh le déanamh, na habhair (más ann dóibh) a bheidh le soláthar, na fiacha bheidh le n'íoc ag an gcoiste ar an obair sin agus ar na habhair sin fé seach, an aimsir gur laistigh de a cólíonfar an connra, agus na pionóis a gheobhaidh le teip no le moill i gcólíona an chonnartha;

(b) gach connra dhéanfaidh coiste talmhaíochta agus a bheidh i scríbhinn déarfar ann gurb í an chomhairle do cheap an coiste sin do rinne é agus cuirfear leis sin (i ndiaidh ainm na comhairle sin) na focail “ag gníomhú tríd an gcoiste talmhaíochta” agus is leor mar chríochnú air thar ceann na comhairle sin agus an choiste sin é do bheith fé lámha beirt bhall ar a laighead den choiste sin agus iad ag gníomhú ar ordú an choiste sin agus fós fé láimh oifigigh don choiste sin;

(c) aon chonnra dhéanfaidh coiste talmhaíochta agus nách gá do réir an ailt seo ná do réir dlí ar aon tslí eile é dhéanamh i scríbhinn féadfaidh beirt bhall ar a laighead den choiste sin agus iad ag gníomhú ar ordú an choiste sin é dhéanamh fé n-a mbriathar;

(d) aon chonnra dhéanfaidh coiste talmhaíochta féadfaidh an coiste sin é d'atharú no é do chur ar ceal sa tslí agus sa bhfuirm is gá do réir an ailt seo maidir leis an gconnra san;

(e) sara ndéanfaidh coiste talmhaíochta aon chonnra tré n-a mbeadh ar an gcoiste sin suim chéad púnt no aon tsuim is mó ná san d'íoc cuirfidh an coiste sin fé ndeár fógra puiblí deich lá ar a laighead do thabhairt tré fhógraíocht no ar aon tslí eile á rá cadé an saghas agus cad chuige an connra san agus ag iarraidh tairisgintí chun a chólíonta;

(f) ar dhéanamh connartha tré n-a mbeidh ar choiste talmhaíochta suim chéad púnt no aon tsuim is mó ná san d'íoc, éileoidh agus tógfaidh an coiste sin ón té 'na mbeidh an connra san le cólíona aige leor-urrús go gcólíonfar an connra san go cuibhe;

(g) féadfaidh coiste talmhaíochta socrú ar pé slí is dóich leo is ceart le duine ar bith maidir le haon phionós no fiachas eile fé n-a raghaidh an duine sin agus a bheidh ag an gcoiste sin air mar gheall ar theip no ar mhoill i gcólíona connartha do rinne an coiste sin pe'ca fén gconnra san no fé bhanna no urraíocht a ghabhann leis an gconnra san no mar dhamáiste no ar aon tslí eile eireoidh an pionós no an fiachas san.

Cuntaisí coistí talmhaíochta d'iniúcha.

31. —(1) Iniúchfar cuntaisí gach coiste talmhaíochta ag iniúchóir a cheapfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí agus na hachtacháin seo leanas, sé sin le rá, ailt 11 go 15 den Local Government (Ireland) Act, 1871, fo-alt (2) d'alt 63 den Local Government (Ireland) Act, 1898, agus ailt 20 agus 21 den Local Government (Ireland) Act, 1902, mar do leasuíodh no do hoiriúnuíodh iad le haon achtachán no fé aon achtachán ina dhiaidh sin, bainfid le hiniúcha agus le hiniúchóir cuntaisí na gcoistí sin fé mar a bhaineann na hachtacháin sin, agus iad leasuithe no oiriúnuithe amhlaidh, le hiniúcha agus le hiniúchóir cuntaisí na gcóluchtaí puiblí luaidhtear ionta.

(2) Déanfaidh an tAire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí o am go ham fé mar a bheidh gá leis a fháil amach agus a shocrú cadé an cion den tuarastal a híocfar leis an iniúchóir a ceapfar chun cuntaisí coiste talmhaíochta d'iniúcha ba cheart d'éileamh ar scór an iniúchta san, agus íocfaidh an coiste sin méid an cheana san den tuarastal san leis an Aire sin.

Imeachta dlí.

32. —Imeachta dlí chuirfidh coiste talmhaíochta ar bun no ar siúl is in ainm na comhairle do cheap an coiste sin agus na focail “ag gníomhú tríd an gcoiste talmhaíochta” i ndiaidh ainm na comhairle sin a cuirfear ar bun no ar siúl iad agus imeachta dlí a cuirfear ar bun no ar siúl i gcoinnibh coiste talmhaíochta is i gcoinnibh na comhairle do cheap an coiste sin agus na focail “ag gníomhú tríd an gcoiste talmhaíochta” i ndiaidh ainm na comhairle sin a cuirfear ar bun no ar siúl iad.

Scéimeanna talmhaíochts.

33. —(1) Déanfaidh gach coiste talmhaíochta gach bliain scéim (dá ngairmtear scéim thalmhaíochta san Acht so) d'ullamhú chun cabhrach agus teagaise do thabhairt chun crícheanna talmhaíochta agus tionnscal eile tuatha i gcontae an choiste sin.

(2) Beidh gach scéim thalmhaíochta fé réir aontú an Aire agus má aontuítear agus sa mhéid go n-aontófar léi amhlaidh bhéarfaidh an coiste talmhaíochta d'ullamhuigh í éifeacht di agus cuirfid i ngníomh í.

Alt 12 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments)Order, 1898 do chur i mbaint.

34. —Chun crícheanna Airtiogail 12 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, tuigfear gach coiste talmhaíochta do chontae do bheith ina choiste de chomhairle na contae sin agus bainfidh an tAirtiogal san le coistí talmhaíochta agus le n-a mbaill dá réir sin fé réir an atharuithe seo, eadhon, d'ainneoin éinní atá i mír (e) d'fho-airtiogal (4) den Airtiogal san 12 má bhíonn duine cáilithe ar gach slí eile ní bheidh sé dí-cháilithe chun a thoghtha ná chun a roghnuithe ná chun bheith ina bhall de choiste ar bith (seachas coiste talmhaíochta) ná de chó-choiste ar bith do cheap comhairle chontae no bord sláinte i bpáirt no go híomlán toisc go bhfuair sé féin no a pháirtnéir no go ndearna ceachtar acu connra tré n-a bhfaghadh aon tairbhe no buntáiste do thairg coiste talmhaíochta don phuiblíocht chun crícheanna talmhaíochta agus tionnscal eile tuatha do réir scéime talmhaíochta do bhí á riara ag an gcoiste sin.

Scéimeanna foraoiseachta.

35. —(1) Más dóich leis an Aire, ar a chur san fé n-a bhráid do chomhairle chontae agus don choiste talmhaíochta don chontae sin le chéile, gur fearr beart do dhéanamh chun coillte atá sa chontae sin anois do bhuan-chimeád féadfaidh an tAire le hordú (dá ngairmtear ordú scéime foraoiseachta san Acht so) a dhearbhú gur contae gur fearr scéim foraoiseachta fén alt so do chur in éifeacht inte an chontae sin.

(2) Má dheineann an tAire ordú scéime foraoiseachta maidir le contae, déanfaidh an coiste talmhaíochta don chontae sin gach bliain airgeadais áitiuil tar éis dáta an orduithe sin scéim (dá ngairmtear scéim foraoiseachta san Acht so) d'ullamhú chun coillte sa chontae sin do bhuan-chimeád agus (fé réir aontú an Aire) an scéim sin do chur in éifeacht.

Rátaí talmhaíochta agus foraoiseachta.

36. —(1) Gach bliain airgeadais áitiuil (agus an bhliain airgeadais áitiuil dar tosach an 1adh lá d'Abrán, 1931, d'áireamh) déanfaidh gach comhairle chontae suim is có-ionann le ráta dhá phingin fén bpúnt ar a laighead ar an luach ionrátuithe bheidh ar an gcontae sin i dtosach na bliana san do chruinniú go cothrom o iomlán a gcontae (lasmuich d'aon bhailecheanntair atá inte) tríd an ráta dealbhais agus féadfaid, más oiriúnach leo é, aon bhliain airgeadais áitiuil (agus an bhliain airgeadais áitiuil dar tosach an 1adh lá d'Abrán, 1931, d'áireamh) suim bhreise is có-ionann le ráta pingne fén bpúnt ar a mhéid ar an luach ionrátuithe bheidh ar an gcontae sin i dtosach na bliana san do chruinniú tríd an meán céanna agus sa tslí chéanna, agus gairmtear an ráta talmhaíochta san Acht so de gach suim a cruinneofar de bhua an fho-ailt seo.

(2) Má dheineann an tAire ordú scéime foraoiseachta maidir le contae déanfaidh comhairle na contae sin, gach bliain airgeadais áitiuil tar éis dáta an orduithe sin, má cheanglann an tAire ortha é i rith na bliana airgeadais áitiúla roimhe sin, ach ní hin aon chás eile, suim (dá ngairmtear an ráta foraoiseachta san Acht so) is có-ionann le ráta leath-phingne fén bpúnt ar a mhéid ar an luach ionrátuithe bheidh ar an gcontae sin i dtosach na bliana san do chruinniú go cothrom o iomlán a gcontae (lasmuich d'aon bhailecheanntair atá inte) tríd an ráta dealbhais.

(3) Gach gníomh agus ní do rinne comhairle chontae roimh thosach feidhme an Achta so maidir le ráta dealbhais do bhuala in aghaidh na bliana airgeadais áitiúla dar tosach an 1adh lá d'Abrán, 1931, beid (más cuid den tsuim a bheidh le cruinniú tríd an ráta dealbhais sin suim an ráta thalmhaíochta) chó dleathach agus chó héifeachtúil is dá mbeadh fo-alt (1) den alt so i bhfeidhm agus na gníomhartha no na nithe sin á ndéanamh.

Comhairlí contae d'fháil iasachtaí.

37. —(1) Féadfaidh comhairle chontae airgead d'fháil ar iasacht chun crícheanna scéime talmhaíochta no scéime foraoiseachta fé is dá mba chrícheanna na crícheanna san chun a mbeadh údarás acu airgead d'fháil ar iasacht fé Airtiogal 22 den Sceideal a ghabhann leis an Local Government (Application of Enactments) Order, 1898, agus ní déanfar airgead do gheobhaidh comhairle chontae ar iasacht fén alt so chun crícheanna aon scéime den tsórt san d'áireamh mar chuid d'fhiacha iomlána na comhairle sin chun crícheanna an Airtiogail sin.

(2) Airgead do gheobhaidh comhairle chontae ar iasacht fén alt so chun crícheanna scéime talmhaíochta déanfaidh an coiste talmhaíochta don chontae sin é d'aisíoc leis an gcomhairle sin pé tráthanna agus i pé slí agus le pé ús a ceapfar le rialacháin a dhéanfaidh an tAire tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí.

(3) Airgead do gheobhaidh comhairle chontae ar iasacht fén alt so chun crícheanna scéime foraoiseachta déanfaidh an coiste talmhaíochta don chontae sin é d'aisíoc leis an gcomhairle sin pé tráthanna agus i pé slí agus le pé ús a ceapfar le rialacháin a dhéanfaidh an tAire tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí.

Conus a cuirfear airgead a cruinneofar fén Acht so.

38. —(1) Déanfar an t-airgead a chruinneoidh comhairle chontae tríd an ráta talmhaíochta d'íoc leis an gcoiste talmhaíochta don chontae sin gan baint de agus cuirfidh an coiste sin é chun gach críche no aon chríche acu so leanas agus ní chun críche ar bith eile, sé sin le rá:—

(a) chun íoctha caithteachais fé n-a raghaidh an coiste sin fé scéim thalmhaíochta le n-a n-aontóidh an tAire, agus do réir na scéime sin;

(b) chun íoctha costaisí riaracháin agus fo-chostaisí fé n-a raghaidh an coiste sin le haontú an Aire;

(c) chun aon airgid a chruinneoidh an chomhairle sin tré iasachtaí d'fháil fén Acht so chun crícheanna scéime talmhaíochta agus a cuirfear ar chur an choiste sin d'aisíoc leis an gcomhairle sin do réir an Achta so agus do réir rialachán a déanfar fé;

(d) chun íoctha aon íocaíocht go mbeidh ar an gcoiste sin iad d'íoc fé sna forálacha den Acht so bhaineann le costaisí taistil d'íoc le baill de choistí;

(e) chun íoctha aon fhiach a bheidh ag an Aire ar an gcoiste sin maidir leis an Aire do dhéanamh fiosrúcháin áitiúla;

(f) chun íoctha aon íocaíochta a cheanglann an tAcht so ar an gcoiste sin d'íoc leis an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí maidir le cuntaisí an choiste sin d'iniúcha.

(2) Déanfar an t-airgead a chruinneoidh comhairle chontae tríd an ráta foraoiseachta d'íoc leis an gcoiste talmhaíochta don chontae sin gan baint de agus cuirfidh an coiste sin é chun gach críche no aon chríche acu so leanas agus ní chun críche ar bith eile, sé sin le rá:—

(a) chun íoctha caithteachais fé n-a raghaidh an coiste sin fé scéim fhoraoiseachta le n-a n-aontóidh an tAire, agus do réir na scéime sin;

(b) chun íoctha costaisí riaracháin agus fo-chostaisí fé n-a raghaidh an coiste sin le haontú an Aire;

(c) chun aon airgid a chruinneoidh an chomhairle sin tré iasachtaí d'fháil fén Acht so chun crícheanna scéime foraoiseachta agus a cuirfear ar chur an choiste sin d'aisíoc leis an gcomhairle sin do réir an Achta so agus do réir rialachán a déanfar fé.

(3) Airgead a chruinneoidh comhairle chontae tré iasachtaí d'fháil fén Acht so chun crícheanna scéime talmhaíochta no chun crícheanna scéime foraoiseachta cuirfear é ar chur an choiste thalmhaíochta don chontae sin agus caithfidh an coiste sin é do réir na scéime talmhaíochta san no do réir na scéime foraoiseachta san (pe'ca aca é) agus ní har aon tslí eile.

Conus a cuirfear deontaisí páirliminteacha.

39. —Cuirfear ar chur an Aire agus cuirfidh seisean chun crícheanna scéimeanna talmhaíochta no scéimeanna foraoiseachta pé airgead a sholáthróidh an tOireachtas o am go ham chun na crícheanna san.

Rialacháin.

40. —(1) Féadfaidh an tAire le hordú an dá ní seo leanas no ceachtar acu do dhéanamh, sé sin le rá:—

(a) rialacháin do dhéanamh i dtaobh cuntaisí coistí talmhaíochta agus iniúchta na gcuntaisí sin;

(b) rialacháin do dhéanamh i dtaobh nós-imeachta coistí talmhaíochta maidir leis an ngnó cuirtear ortha no a haistrítear chúcha leis an Acht so.

(2) Má bhaineann agus sa mhéid go mbainfidh rialacháin a dhéanfaidh an tAire fén alt so le cuntaisí no le hiniúcha cuntaisí coistí talmhaíochta ní déanfar iad ach tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí.