An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Cuid III. Scrudu Sreidliaghachta agus Deimhniu ar Fheoil Uir.) Ar Aghaidh (Cuid V. Ilghneitheach agus Generalta.)

10 1930

ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930

Cuid IV.

Feoil Ur, Scartach, Coinini Marbha agus Eanlaithe Marbha d'Easportail.

Feoil úr agus scartach d'easportáil

40. —(1) Fé réir na n-eisceacht a luaidhtear san alt so beidh iomlán na feola úire agus an scartaigh ainmhithe, a heasportálfar amach as Saorstát Éireann, do réir na gcoiníollacha so leanas (dá ngairmtear san Acht so na coiníollacha generálta um easportáil). sé sin le rá:—

(a) beidh an fheoil úr agus an scartach san do réir na rialachán um staid feola úire le linn a heasportála, agus

(b) beidh deimhnithe consighneachta ag gabháil leis an bhfeoil úir agus leis an scartach san, agus

(c) beidh ar an bhfeoil úir agus ar an scartach san na marcanna a hordófar leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil, agus

(d) iomprófar an fheoil úr agus an scartach san do réir na rialachán chun feoil úr d'iompar, agus

(e) má bhíonn agus nuair a bheidh ordú ar n-a dhéanamh don Aire fén gCuid seo den Acht so i bhfeidhm, ag toirmeasc conablaigh ainmhithe fé bhun meáchaint áirithe d'easportáil, ní bheidh conablaigh ar bith fé bhun na meáchainte sin mar chuid den fheoil úir sin, agus

(f) má bhíonn agus nuair a bheidh ordú ar n-a dhéanamh don Aire fén gCuid seo den Acht so i bhfeidhm, ag toirmeasc aon tsaghas áirithe feola úire no scartaigh no aon tsaghas áirithe feola úire agus scartaigh d'easportáil, ní bheidh an fheoil úr ná an scartach san den tsaghas san.

(2) Fé réir na n-eisceacht a luaidhtear san alt so beidh iomlán na mairtfheola, na laoighfheola, agus an scartaigh eallaigh, a heasportálfar amach as Saorstát Éireann, do réir na gcoiníollacha so leanas (dá ngairmtear san Acht so na coiníollacha speisialta um easportáil mhairtfheola) chó maith leis na coiníollacha generálta um easportáil, sé sin le rá:—

(a) beidh na mhairtfheoil, an laoighfheoil agus an scartach san ar n-a n-ullamhú agus ar n-a bpacáil i seamlas eallaigh cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú agus na rialachán chun feoil úr do phacáil, fé seach, agus

(b) easportálfar an mhairtfheoil, an laoighfheoil agus an scartach san díreach amach as an seamlas eallaigh cláruithe in ar hullamhuíodh agus in ar pacáladh iad agus isé easportálfaidh amhlaidh iad ná duine is sealbhóir ar cheadúnas easportálaí mhairtfheola ar n-a dheona maidir leis an áitreabh san.

(3) Fé réir na n-eisceacht a luaidhtear san alt so beidh iomlán na muicfheola agus an scartaigh muc, a heasportálfar amach as Saorstát Éireann, do réir na gcoiníollacha so leanas (dá ngairmtear san Acht so na coiníollacha speisialta um easportáil mhuicfheola), chó maith leis na coiníollacha generálta um easportáil, sé sin le rá:—

(a) beidh an mhuicfheoil agus an scartach san ar n-a n-ullamhú agus ar n-a bpacáil i seamlas muc cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú agus na rialachán chun feoil úr do phacáil, fé seach, no, más muicfheoil amháin a bheidh i gceist, beidh sí ar n-a hullamhú i seamlas muc cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú agus ar n-a pacáil in áitreabh crátála cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr do phacáil, agus

(b) easportálfar an mhuicfheoil agus an scartach san díreach amach as an seamlas muc cláruithe in ar pacáladh iad agus isé easportálfaidh amhlaidh iad ná duine is sealbhóir ar cheadúnas easportálaí mhuicfheola ar n-a dheona maidir leis an áitreabh san no, i gcás muicfheola do pacáladh in áitreabh crátála cláruithe, déanfaidh dílseánach cláruithe an áitreibh sin í d'easportáil díreach amach as an áitreabh san thar ceann agus in ainm duine is sealbhóir ar cheadúnas easportálaí mhuicfheola ar n-a dheona maidir leis an seamlas muc cláruithe in ar hullamhuíodh an mhuicfheoil sin.

(4) Fé réir na n-eisceacht a luaidhtear san alt so beidh iomlán na caoirfheola, na huainfheola agus an scartaigh chaorach, a heasportálfar amach as Saorstát Éireann, do réir na gcoiníollacha so leanas (dá ngairmtear san Acht so na coiníollacha speisialta um easportáil chaoirfheola agus uainfheola), chó maith leis na coiníollacha generálta um easportáil, sé sin le rá:—

(a) beidh an chaoirfheoil, an uainfheoil agus an scartach san ar na n-ullamhú agus ar n-a bpacáil i seamlas caorach cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú agus na rialachán chun feoil úr do phacáil, fé seach, no, más caoirfheoil agus uainfheoil amháin a bheidh i gceist, beid ar n-a n-ullamhú i seamlas caorach cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú agus ar n-a bpacáil in áitreabh crátála cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr do phacáil, agus

(b) easportálfar an chaoirfheoil, an uainfheoil agus an scartach san díreach amach as an seamlas caorach cláruithe in ar pacáladh iad agus isé easportálfaidh amhlaidh iad ná duine is sealbhóir ar cheadúnas easportálaí chaoirfheola ar n-a dheona maidir leis an áitreabh san no, i gcás caoirfheola no uainfheola do pacáladh in áitreabh crátála cláruithe, déanfaidh dílseánach cláruithe an aitreibh sin í d'easportáil díreach amach as an áitreabh san thar ceann agus in ainm duine is seal bhóir ar cheadúnas easportálaí chaoirfheola ar n-a dheona maidir leis an seamlas caorach cláruithe in ar hullamhuíodh an chaoirfheoil no an uainfheoil sin.

(5) Fé réir na n-eisceacht a luaidhtear san alt so beidh iomlán na feola capaill agus an scartaigh chapall, a heasportálfar amach as Saorstát Éireann, do réir na gcoiníollacha so leanas (dá ngairmtear san Acht so na coiníollacha speisialta um easportáil feola capaill), chó maith leis na coiníollacha generálta um easportáil, sé sin le rá:—

(a) beidh an fheoil chapaill agus an scartach san ar na n-ullamhú agus ar n-a bpacáil i seamlas capall cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú agus na rialachán chun feoil úr do phacáil, fé seach, agus

(b) easportálfar an fheoil chapaill agus an scartach san díreach amach as an seamlas capall cláruithe in ar hullamhuíodh agus in ar pacáladh iad agus isé easportálfaidh amhlaidh iad ná duine is sealbhóir ar cheadúnas easportálaí feola capaill ar n-a dheona maidir leis an áitreabh san.

(6) Fé réir na n-eisceacht a luaidhtear san alt so beidh iomlán na feola gabhair agus an scartaigh ghabhair, a heasportálfar amach as Saorstát Éireann, do réir na gcoiníollacha so leanas (dá ngairmtear san Acht so na coiníollacha speisialta um easportáil feola gabhair), chó maith leis na coiníollacha generálta um easportáil, sé sin le rá:—

(a) beidh an fheoil ghabhair agus an scartach san ar n-a n-ullamhú agur ar n-a bpacáil i seamlas gabhar cláruithe do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú agus na rialachán chun feoil úr do phacáil, fe seach, agus

(b) easportálfar an fheoil ghabhair agus an scartach san díreach amach as an seamlas gabhar cláruithe in ar hullamhuíodh agus in ar pacáladh iad agus isé easportálfaidh amhlaidh iad ná duine is sealbhóir ar cheadúnas easportálaí feola gabhair ar n-a dheona maidir leis an áitreabh san.

(7) Gach duine dhéanfaidh—

(a) aon mhairtfheoil, laoighfheoil no scartach eallaigh ná beidh do réir iomlán na gcoiníollacha generálta um easportáil agus iomlán na gcoiníollacha speisialta um easportáil mhairtfheola, no

(b) aon mhuicfheoil no scartach muc ná beidh do réir iomlán na gcoiníollacha generálta um easportáil agus iomlán na gcoiníollacha speisialta um easportáil mhuicfheola, no

(c) aon chaoirfheoil, uainfheoil no scartach caorach ná beidh do réir iomlán na gcoiníollacha generálta um easportáil agus iomlán na gcoiníollacha speisialta um easportáil chaoirfheola agus uainfheola, no

(d) aon fheoil chapaill no scartach capaill ná beidh do réir iomlán na gcoiníollacha generálta um easportáil agus iomlán na gcoiníollacha speisialta um easportáil feola capaill, no

(e) aon fheoil ghabhair no scartach gabhar ná beidh do réir iomlán na gcoiníollacha generálta um easportáil agus iomlán na gcoiníollacha speisialta um easportáil feola gabhair,

d'easportáil no tabhairt fé n-a easportáil no a chur fé ndeár é d'easportáil beidh sé ciontach i gcionta fén alt so.

(8) Gach duine iompróidh de thír no de mhuir no d'aer, ar luach saothair, aon fheoil úr no scartach a bheidh á easportáil no go mbeifear ar intinn a easportáil contrárdha don alt so beidh sé, más le linn no chun an fheoil úr no an scartach san d'easportáil a déanfar an t-iompar san, ciontach i gcionta fén alt so mara gcruthuighidh an duine sin ná raibh a fhios aige, agus nárbh fhéidir go réasúnta go mbeadh a fhios aige, go raibh an fheoil úr no an scartach san á easportáil contrárdha don alt so.

(9) Gach duine bheidh ciontach i gcionta fén alt so dlighfear ar a chiontú ann ar an slí achmair fíneáil ná raghaidh thar fiche púnt do chur air má sé an chéad chionta aige é agus fíneáil ná raghaidh thar caoga púnt má sé an dara cionta aige é no aon chionta ina dhiaidh sin no, más rogha leis an gcúirt é, príosúntacht ar feadh aon téarma nách sia ná sé mhí no an fhíneáil sin agus an phríosúntacht san le chéile.

(10) Ní bhainfidh an t-alt so—

(a) le feoil úir a heasportálfar in aon chnuas no consighneacht amháin ná beidh thar ocht bpúnt fichead ar fad ina mhór-mheáchaint, ná

(b) le feoil úir a heasportálfar go Tuaisceart Éireann in aon chnuas no consighneacht amháin nár cuireadh air aon mharc dá mbeidh orduithe leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil agus, i gcás mairtfheola no laoighfheola ná beidh thar ceithre chéad go leith ar fad ina mhór-mheáchaint agus ná beidh níos mó ná conablach amháin ann agus, i gcás caoirfheola no uainfheola, ná beidh thar céad go leith ar fad ina mhór-mheáchaint agus ná beidh níos mó ná dhá chonablach ann agus, gcás muicfheola, ná beidh thar dhá chéad ar fad ina mhór-mheáchaint agus ná beidh níos mó ná aon chonablach amháin ann, ná

(c) le muicfheoil a heasportálfar go Tuaisceart Éireann in aon chnuas no consighneacht amháin nár cuireadh air aon mharc dá mbeidh orduithe leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil agus ná beidh thar dhá thonna ar fad ina mhór-mheáchaint agus nách leis an aon duine amháin níos mó ná ocht gconablaigh dá mbeidh ann, ná

(d) le muicfheoil a heasportálfar agus a consighneofar go dtí leasuitheoir bagúin i dTuaisceart Éireann a bheidh ceaduithe ag an Aire chun na críche sin, ná

(e) le feoil úir a heasportálfar i bpacáiste a consighneofar agus a cuirfear ar aghaidh tré Shaorstát Éireann o áit lasmuich de Shaorstát Éireann go dtí áit eile lasmuich de Shaorstát Éireann ach ná bainfear leis ar aon tslí eile i Saorstát Éireann, ná

(f) le feoil úir a heasportálfar fé réim agus do réir cheadúnais speisialta ar n-a dheona fén gCuid seo den Acht so.

Toirmeasc ar chonablaigh d'easportáil laistigh de theoranta áirithe minimum meáchainte.

41. —(1) Má bhíonn agus pé uair a bheidh an tAire sásta go ndeineann sé dochar don ghnó eallaigh stuic le n-a mbaineann an scéal conablaigh aon tsaghas áirithe ainmhithe bheidh laistigh de theoranta áirithe meáchainte d'easportáil féadfaidh an tAire le hordú a thoirmeasc, faid fhanfaidh an t-ordú san i bhfeidhm, go n-easportálfaí conablaigh an tsaghais sin ainmhithe bheidh laistigh de sna teoranta áirithe sin meáchainte.

(2) Féadfaidh an tAire aon uair, le hordú, aon ordú do rinne sé roimhe sin fén bhfo-alt san roimhe seo agus a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire do leasú, d'atharú, no do cheiliúra.

Toirmeasc ar chineála áirithe feola úire d'easportáil.

42. —(1) Féadfaidh an tAire le hordú, más oiriúnach agus pé uair is oiriúnach leis é, a thoirmeasc, faid fhanfaidh an t-ordú san i bhfeidhm, go n-easportálfaí feoil úr no scartach a bheidh ar aon staid áirithe no go mbeidh aon chuid no ball áirithe den ainmhí ar iarraidh uaidh no ar n-a bhaint de no go mbeidh aon leasú áirithe no abhar áirithe eile ar n-a chur air no ná beidh ann ach coda áirithe deighilte no coda d'aon mhéid áirithe no cáilíocht áirithe eile.

(2) Féadfaidh an tAire aon uair, le hordú, aon ordú do rinne sé roimhe sin fén bhfo-alt san roimhe seo agus a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire do leasú, d'atharú, no do cheiliúra.

Ceadúnaisí speisialta chun feoil úr agus scartach d'easportáil.

43. —(1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas easportálaí cheadúnuithe ar bith, ceadúnas (dá ngairmtear ceadúnas speisialta san Acht so) do dheona don easportálaí sin chun an chonsighneacht d'fheoil úir agus de scartach no d'fheoil úir amháin no de scartach amháin a bheidh luaidhte sa cheadúnas san d'easportáil ar pé bealach agus fé réir pé coiníollacha a bheidh ráite sa cheadúnas san.

(2) Oibreoidh ceadúnas speisialta deonfar fén alt so chun a údarú don té dá ndeonfar é an chonsighneacht d'fheoil úir agus de scartach no d'fheoil úir amháin no de scartach amháin a bheidh luaidhte ann d'easportáil do réir téarmaí an cheadúnais.

(3) Féadfaidh an tAire, aon uair sara n-easportálfar dáiríribh consighneacht d'fheoil úir agus de scartach no de cheachtar acu a bheidh luaidhte i gceadúnas speisialta, an ceadúnas speisialta bhaineann leis an gconsighneacht san do cheiliúra.

(4) Gach duine dá ndeonfar ceadúnas speisialta fén alt so agus a sháróidh aon téarma no coiníoll dá mbeidh sa cheadúnas san agus gach duine (pe'ca bheidh ceadúnas speisialta aige no ná beidh) do bhéarfaidh le tuisgint go bréagach tré mharc do chur ar aon chonsighneacht d'fheoil úir agus scartach no d'fheoil úir amháin no de scartach amháin go bhfuil an chonsighneacht san á heasportáil fé cheadúnas speisialta ar n-a dheona fén alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar fiche púnt do chur air.

Coiníní marbha agus éanlaithe marbha d'easportáil.

44. —(1) Féadfaidh an tAire le hordú rialacháin do dhéanamh i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) an modh agus an chaoi ar fad chun coiníní marbha agus éanlaithe marbha do phacáil maraon leis na habhair agus na pacáistí a húsáidfear i gcóir na pacála san,

(b) glaine na n-abhar agus na bpacáistí sin agus a nglana ó shíol ghalair,

(c) teora mheáchainte aon phacáiste aonair de choiníní marbha no d'éanlaithe marbha.

(2) Déanfar na coiníní marbha uile agus na héanlaithe marbha uile a heasportálfar amach as Saorstát Éireann do phacáil do réir rialachán a bheidh déanta fén alt so.

(3) Gach duine dhéanfaidh no thabharfaidh fé aon choiníní marbha no aon éanlaithe marbha d'easportáil agus gan iad do réir na gcoiníollacha go léir a bheidh déanta fén alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so.

(4) Gach duine a iompróidh de thír no de mhuir no d'aer, ar luach saothair, aon choiníní marbha no éanlaithe marbha bheidh á n-easportáil no go mbeifear ar intinn a n-easportáil contrárdha don alt so beidh sé, más le linn no chun na coiníní marbha no na héanlaithe marbha san d'easportáil a déanfar an t-iompar san, ciontach i gcionta fén alt so mara gcruthuighidh an duine sin ná raibh a fhios aige, agus nárbh fhéidir go réasúnta go mbeadh a fhios aige, go raibh na coiníní marbha no na héanlaithe marbha san á n-easportáil contrárdha don alt so.

(5) Gach duine bheidh ciontach i gcionta fén alt so dlighfear ar a chiontú ann ar an slí achmair fíneáil ná raghaidh thar fiche púnt do chur air má sé an chéad chionta aige é agus fíneáil ná raghaidh thar caoga púnt má sé an dara cionta aige é no aon chionta ina dhiaidh sin no, más rogha leis an gCúirt é, príosúntacht ar feadh aon téarma nách sia ná sé mhí no an fhíneáil sin agus an phríosúntacht san le chéile.

Feoil úr, scartach, coiníní marbha agus éanlaithe marbha d'iniúcha, etc.

45. —(1) Beidh teideal ag cigire ar bith gach tráth réasúnta dul isteach agus saorchead do bheith aige istigh—

(a) in aon áitreabh cláruithe, agus

(b) in áitreabh éinne dheineann earraí d'iompar ar luach saothair, agus

(c) in aon stóras no áitreabh eile le héinne stórálann earraí atá le heasportáil no á n-easportáil, agus

(d) ar aon phiara, céibh, caladh, fánán no dug, no in aon áitreabh duga, agus

(e) in aon luing, bád, bhaigín traenach, laraí mótair, trucail, no árthach no feithcil eile a húsáidtear chun earraí d'iompar.

(2) Féadfaidh cigire ar bith iniúcha do dhéanamh ar aon fheoil úir, scartach, coiníní marbha, agus éanlaithe marbha, no ar aon phacáiste do gheobhar in aon áit go mbeidh aige fén alt so teideal chun dul isteach ann no saorchead istigh no ar no in aon áit phuiblí, agus féadfa sé aon phacáiste den tsórt san d'oscailt go gcreideann sé le réasún no go bhfuil amhras réasúnta aige feoil úr, scartach, coiníní marbha, no éanlaithe marbha do bheith ann agus féadfa sé na nithe seo leanas do thógaint agus do bhreith leis gan íoc asta—

(a) samplaí réasúnta d'fheoil úir no de scartach ar bith do gheobhfar in aon áit den tsórt san pe'ca i bpacáiste don fheoil úir agus don scartach san no nách eadh, agus

(b) samplaí réasúnta d'aon abhair phacála ina bpacáltar aon fheoil úr, scartach, coiníní marbha, no éanlaithe marbha den tsórt san, agus

(c) aon phacáiste áirithe is consighneacht no is cuid de chonsighneacht d'fheoil úir no de scartach do gheobhfar in aon áit den tsórt san.

(3) Má dheineann éinne—

(a) cosc no bac do chur ar chigire ar bith agus é ag feidhmiú aon chomhachta dá mbronntar air leis an alt so, no

(b) agus a fhios aige cad is ainm do chonsighneoir, do chonsighné no d'únaer feola úire, scartaigh, coiníní marbha, no éanlaithe marbha ar bith no pacáiste ar bith go bhfuil cigire i dteideal a n-iniúchta fén alt so, no eolas aige ar nithe eile i dtaobh éinne acu, diúlta don ainm sin no do sna nithe eile sin d'innsint don chigire sin, no

(c) aon ainm no eolas eile, bréagach no mí-theórach, ar aon chonsighneoir, consighné, no únaer den tsórt san do thabhairt don chigire sin go toiliúil no ar nós cumaliom,

beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear pionós ná raghaidh thar cúig púint do chur air má sé an chéad chionta aige é agus pionós ná raghaidh thar deich bpúint má sé an dara cionta aige é no aon chionta ina dhiaidh sin.

(4) Má thógann cigire sampla no pacáiste ar bith fén alt so beidh sé de dhualgas ar an gcigire sin a chur in úil don únaer no don chonsighneoir agus don chonsighné (más rud é agus sa mhéid go bhfuil fios a n-ainmneacha agus a seolta aige no gur féidir do go réasúnta iad d'fháil amach) gur thóg sé an sampla no an pacáiste sin.

(5) Má chítear don Aire, ar phacáiste ar bith a tógfar fén alt so do scrúdú, go ndeárnadh no gur tugadh fé aon cheann d'fhorálacha an Achta so no aon rialacháin do rinneadh fé do shárú maidir leis an gconsighneacht as ar tógadh an pacáiste féadfar an pacáiste do gheallbhruide don Aire, agus mara ngeallbhruidtear amhlaidh é agus in aon chás eile deighleálfar leis an bpacáiste do réir orduithe an chonsighneora, no mara dtuga sé orduithe uaidh díolfar an pacáiste agus íocfar sochar glan a dhíolta leis an gconsighneoir.

(6) Ní bheidh an tAire ná cigire ar bith freagarthach in aon chailliúint ná damáiste thiocfaidh as cigire d'fheidhmiú na gcomhacht a bronntar air leis an alt so agus ní luighfidh aon aicsean i gcoinnibh an chonsighneora ná éinne eile i dtaobh ná alos aon chailliúna ná damáiste den tsórt san roimhráite.

(7) Le linn cigire do bheith ag feidhmiú na gcomhacht a bronntar air leis an alt so, in no ar áitreabh aon chuideachtan bóthair iarainn no loingis, déanfa sé do réir pé éilithe réasúnta ón gcuideachtain sin is gá chun ná déanfaí cosc ná cur isteach ar oibriú an tráchta san áitreabh san.

Comhachta oifigeacha Custum agus Máil.

46. —Beidh ag Oifigigh Chustum agus Máil, maidir le haon chonsighneachtaí agus pacáistí go dtoirmeascthar no go sriantar leis an Acht so iad d'easportáil, na comhachta céanna atá ag na hoifigigh sin do réir dlí maidir le hearraí eile go dtoirmeascthar no go sriantar le dlí iad d'easportáil.