An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Cuid II. Rialachain i dtaobh Ainmhithe do Mharbha agus Feoil Ur agus Scartach d'Ullamhu, etc.) Ar Aghaidh (Cuid IV. Feoil Ur, Scartach, Coinini Marbha agus Eanlaithe Marbha d'Easportail.)

10 1930

ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930

Cuid III.

Scrudu Sreidliaghachta agus Deimhniu ar Fheoil Uir.

Scrúdóirí sréidliaghachta do cheapa.

31. —(1) Féadfaidh an tAire pé scrúdóirí sréidliaghachta (dá ngairmtear scrúdóirí sréidliaghachta san Acht so) agus pé méid acu is dó leis is gá agus a cheadóidh an tAire Airgid do cheapa o am go ham chun crícheanna an Achta so.

(2) Ní foláir do gach scrúdóir sréidliaghachta bheith cáilithe go cuibhe mar mháinliaigh shréidliaghachta.

(3) Beidh gach scrúdóir sréidliaghachta i seilbh oifige ar pé téarmaí agus ar pé coiníollacha agus gheobhaidh pé luach saothair agus liúntaisí cheapfaidh an tAire le ceadú an Aire Airgid.

Leas-scrúdóirí sréidliaghachta.

32. —(1) Pé uair nách féidir do scrúdóir shréidliaghachta, toisc é bheith breoite no as láthair, a dhualgaisí mar scrúdóir shréidliaghachta fén Acht so do chólíona féadfaidh an tAire, le ceadú an Aire Airgid, máinliaigh sréidliaghachta bheidh cáilithe go cuibhe (dá ngairmtear leas-scrúdóir sréidliaghachta san Acht so) do cheapa chun dualgaisí an scrúdóra sréidliaghachta san do chólíona ar feadh pé tréimhse is oiriúnach leis an Aire.

(2) Beidh gach leas-scrúdóir sréidliaghachta i seilbh gach comhachta bronntar agus fé gach oblagáid a forchuirtear ar scrúdóir shréidliaghachta leis an Acht so.

Scrúdóirí sréidliaghachta do cheapa do sheamlaisí.

33. —(1) Ceapfaidh an tAire scrúdóir sréidliaghachta do gach seamlas cláruithe fé leith ach féadfaidh aon scrúdóir sréidliaghachta áirithe do cheapa do dhá sheamlas chláruithe no níos mó.

(2) Beidh sé de dhualgas ar gach scrúdóir sréidliaghachta dul go dtí gach seamlas cláruithe dá mbeidh sé ceaptha pé tráthanna cheapfaidh an tAire tar éis do dul i gcomhairle leis an gceadúnaí, agus scrúdú do dhéanamh ann, do réir an Achta so agus do réir rialachán do rinneadh fé, ar gach ainmhí taisbeánfar do ann chun a scrúduithe.

Rialacháin um scrúdú shréidliaghachta.

34. —Féadfaidh an tAire, le hordú, rialacháin (dá ngairmtear san Acht so rialacháin um scrúdú shréidliaghachta) do dhéanamh i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) an modh agus an chaoi ina ndéanfaidh agus an caighdeán gur dá réir a dhéanfaidh scrúdóirí sréidliaghachta scrúdú ante mortem ar ainmhithe bheidh le marbha;

(b) na galair no an staid gur mar gheall ortha ná féadfaidh scrúdóir sréidliaghachta seaoile le hainmhithe mar ainmhithe ionmharbhtha;

(c) an modh agus an chaoi ina ndéanfaidh agus an caighdeán gur dá réir a dhéanfaidh scrúdóirí sréidliaghachta scrúdú ar chonablaigh agus ar scartach.

Feoil úr do mharcáil.

35. —Cuirfidh scrúdóir sréidliaghachta an marc a bheidh orduithe leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil, cuirfe sé é, sa tslí a bheidh orduithe leis na rialacháin sin, ar chonablach agus ar scartach gach ainmhí thaisbeánfaidh easportálaí ceadúnuithe dho i seamlas cláruithe ar bith chun a scrúduithe no, mara mbeidh le heasportáil de sna hainmhithe sin ach an scartach, ar an scartach san, ach ní dhéanfa sé amhlaidh ach amháin i gcás in ar cólíonadh na coiníollacha uile so leanas, eadhon:—

(a) gur scrúduigh sé an t-ainmhí sin do réir na rialachán um scrúdú shréidliaghachta sarar marbhadh é agus, ar a scrúdú dho amhlaidh, go ndeárna sé, ag féachaint do sna rialacháin sin do, scaoile leis mar ainmhí ionmharbhtha, agus

(b) gur marbhadh an t-ainmhí sin do réir na rialachán chun feoil úr d'ullamhú, agus

(c) go ndeárnadh ina láthair conablach an ainmhí sin d'oscailt agus na hinní do bhaint as, agus

(d) go ndeárna sé scrúdú do réir na rialachán um scrúdú shréidliaghachta ar chonablach agus ar viscera an ainmhí sin no, mara mbeidh le heasportáil ach an scartach, ar viscera an ainmhí sin agus ar a scrúdú dho amhlaidh go bhfuair sé saor o ghalar iad, agus

(e) go raibh an conablach no an scartach san glan, cóirithe sa cheart, úr agus folláin agus an marc san á chur air.

Deimhnithe consighneachta.

36. —Pé uair a chuirfidh easportálaí ceadúnuithe roimhe líon áirithe conablach d'fheoil úir no líon áirithe de scartach, ar ar chuir scrúdóir sréidliaghachta an marc a bheidh orduithe leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil, d'easportáil in aon chnuas amháin no líon áirithe de chonablaigh den tsórt san agus líon áirithe de scartach den tsórt san d'easportáil in aon chnuas amháin agus a chuirfe sé an méid sin in úil don scrúdóir shréidliaghachta san, déanfaidh an scrúdóir sréidliaghachta san, ar iarratas an easportálaí cheadúnuithe sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú consighneachta san Acht so) do thabhairt amach sa bhfuirm orduithe i dtaobh an chnuais sin, á dheimhniú gur cuireadh an marc san go cuibhe ar an líon conablach d'fheoil úir (a luadhfar ann) atá sa chnuas san no ar an líon de scartach (a luadhfar ann) atá sa chnuas san, no ar an líon conablach d'fheoil úir (a luadhfar ann) agus ar an líon de scartach (a luadhfar ann) atá sa chnuas san.

Cad déanfar le feoil no scartach á beidh oiriúnach mar bhia don duine.

37. —(1) Más rud é, ar mharbha ainmhí ar bith a thaisbeánfaidh easportálaí ceadúnuithe do scrúdóir shréidliaghachta i seamlas cláruithe chun a scrúduithe, go bhfuighidh agus go ndeimhneoidh an scrúdóir sin go bhfuil conablach no scartach an ainmhí sin neamh-oiriúnach mar bhia don duine déanfaidh an t-easportálaí ceadúnuithe sin leis an gconablach no leis an scartach san láithreach rud a chuirfidh é ar staid ná féadfar é d'úsáid mar bhia don duine no, má dheineann an t-údarás sláintíochta áitiúil gur laistigh dá líomatáiste fheidhmiúcháin a bheidh an t-áitreabh san suidhte a éileamh go dtabharfaí suas dóibh é, bhéarfar suas don údarás sláintíochta áitiúil sin é chun deighleáil leis do réir forálacha na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, mar do leasuíodh iad le Cuid II. den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 (Uimh. 5 de 1925) .

(2) Más rud é, ar mharbha ainmhí ar bith a thaisbeánfaidh easportálaí ceadúnuithe do scrúdóir shréidliaghachta i seamlas cláruithe chun a scrúduithe, go bhfuighidh agus go ndeimhneoidh an scrúdóir sin go bhfuil aon chuid de chonablach no aon chuid de scartach an ainmhí sin neamh-oiriúnach mar bhia don duine déanfaidh an t-easportálaí ceadúnuithe sin leis an gcuid no leis na coda san den chonablach no den scartach san láithreach rud a chuirfidh iad ar staid ná féadfar iad d'úsáid mar bhia don duine no, má dheineann an t-údarás sláintíochta áitiúil gur laistigh dá líomatáiste fheidhmiúcháin a bheidh an t-áitreabh san suidhte a éileamh go dtabharfaí suas dóibh iad, bhéarfar suas don údarás sláintíochta áitiúil sin iad chun deighleáil leo do réir forálacha na Public Health (Ireland) Acts, 1878 to 1919, mar do leasuíodh iad le Cuid II. den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 (Uimh. 5 de 1925) .

(3) Gach easportálaí ceadúnuithe gur leis aon chonablach no scartach no aon chuid de chonablach no de scartach do gheobhfar agus a deimhneofar, fén alt so, bheith neamh-oiriúnach mar bhia don duine agus a leigfidh i bhfaillí no a dhiúltóidh, no go leigfidh a ghníomhaire i bhfaillí no go ndiúltóidh sé, deighleáil leis no é do thabhairt suas mar is gá do réir an ailt seo, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar fiche púnt do chur air má sé an chéad chionta aige é agus fíneáil ná raghaidh thar caoga púnt má sé an dara cionta aige é no aon chionta ina dhiaidh sin.

(4) Ní tuigfear ní ar bith atá san alt so do chur isteach ar fhorálacha ná do dhéanamh deifre d'fhorálacha alt 131 den Towns Improvement Clauses Act, 1847, no ailt 132 go 135 den Public Health (Ireland) Act, 1878, mar do leasuíodh iad le halt 28 den Public Health Acts Amendment Act, 1890.

Scrúdóir sréidliaghachta do thabhairt fógra i dtaobh galair.

38. —Ag feidhmiú a dhualgaisí do scrúdóir shréidliaghachta fén Acht so beidh air, maidir le fógra do thabhairt i dtaobh galar, an fhreagarthacht chéanna a forchuirtear ar mháinliaigh shréidliaghachta no ar shréidliaigh ina ghairm-chleachta phríobháideach leis an Animals (Notification of Disease) Order of 1919 no a forchuirfear de thurus na huaire le haon ordú den tsórt san a déanfar fé sna Diseases of Animals Acts, 1894 to 1914.

Údarás ag oifigeach shréidliaghachta d'údarás sláintíochta áitiúil gníomhú mar scrúdóir shréidliaghachta.

39. —(1) Féadfaidh an tAire a údarú d'oifigeach shréidliaghachta d'údarás sláintíochta áitiúil na comhachta agus na dualgaisí bronntar no forchuirtear ar scrúdóir shréidliaghachta leis an Acht so d'fheidhmiú agus do chólíona, agus san alt so gairmtear oifigeach sréidliaghachta údaruithe d'oifigeach shréidliaghachta a húdaruítear amhlaidh.

(2) Beidh oifigeach sréidliaghachta údaruithe i seilbh gach comhachta bronntar agus cólíonfaidh gach dualgas a forchuirtear ar scrúdóir shréidliaghachta leis an Acht so no fé.

(3) Déanfaidh an tAire pé airgead a shocróidh an tAire le ceadú an Aire Airgid d'íoc le húdarás sláintíochta áitiúil go mbeidh a n-oifigeach sréidliaghachta ina oifigeach shréidliaghachta údaruithe mar chabhair chun an luach saothair is iníoctha ag an údarás sláintíochta áitiúil sin leis an oifigeach san d'íoc.

(4) Féadfaidh an tAire uair ar bith údarú do rinneadh fén alt so i dtaobh oifigigh shréidliaghachta d'údarás sláintíochta áitiúil do cheiliúra agus leis sin scuirfidh an t-oifigeach sréidliaghachta san de bheith ina oifigeach shréidliaghachta údaruithe.