An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Cuid I. Aitreabhacha do Chlaru agus Easportalaithe do Cheadunu.) Ar Aghaidh (Cuid III. Scrudu Sreidliaghachta agus Deimhniu ar Fheoil Uir.)

10 1930

ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930

Cuid II.

Rialachain i dtaobh Ainmhithe do Mharbha agus Feoil Ur agus Scartach d'Ullamhu, etc.

Rialacháin chun feoil úr d'ullamhú.

26. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, rialacháin (dá ngairmtear san Acht so rialacháin chun feoil úr d'ullamhú) do dhéanamh i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas:—

(a) an tslí ina gcruinneofar le chéile agus ina locfar chun a marbhtha ainmhithe go mbeidh a gcuid feola le heasportáil;

(b) slí mharbhtha na n-ainmhithe sin;

(c) na trátha féadfar marbha do dhéanamh;

(d) modh cóirithe, glanta, crochta, fionnfhuartha agus meaidhte feola úire agus scartaigh a bheidh le heasportáil;

(e) na leasuithe (más ann dóibh) a féadfar d'úsáid i bhfeoil úir no i scartach a bheidh le heasportáil.

(2) Forálfar le rialacháin a déanfar fén alt so i dtaobh slí mharbhtha ainmhithe go ndéanfar roimh iad do mharbha gach saghas eallaigh do chlaga go héifeachtúil le gléas inneall-oibrithe éifeachtúil de shaghas a cheadóidh an tAire agus a oibreoidh fear ná beidh fé bhun ocht mblian déag agus a dheimhneoidh an tAire do bheith inniúil ar an ngléas san d'oibriú.

Rialacháin chun feoil úr do mharcáil.

27. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, rialacháin (dá ngairmtear san Acht so rialacháin chun feoil úr do mharcáil) do dhéanamh á ordú cadiad na marcanna cuirfear ar gach saghas feola úire agus scartaigh, a scrúdóidh agus a dheimhneoidh scrúdóir sréidliaghachta i seamlas cláruithe, chun gach ní no éinní acu so leanas do thaisbeáint, sé sin le rá:—

(a) gur scrúduigh agus gur dheimhnigh scrúdóir sréidliaghachta an fheoil úr agus an scartach san do réir an Achta so agus do réir rialachán do rinneadh fé;

(b) an t-áitreabh in ar scrúduíodh agus in ar deimhníodh an fheoil úr agus an scartach san amhlaidh;

(c) únaer na feola úire agus an scartaigh do scrúduíodh agus do deimhníodh amhlaidh;

(d) gur i Saorstát Éireann do hullamhuíodh an fheoil úr agus an scartach san;

(e) éinní eile is dó leis an Aire ba chóir do thaisbeáint ar an bhfeoil úir agus ar an scartach san.

(2) Leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil ordófar conus a cuirfear na marcanna a hordófar leo ar an bhfeoil úir agus ar an scartach le n-a mbainid.

(3) Chun críche pé méid den alt so bhaineann le n-a thaisbeáint le marcanna cadé an t-áitreabh in ar scrúduíodh agus in ar deimhníodh feoil úr agus scartach agus cé hé únaer na feola úire agus an scartaigh sin, féadfaidh an tAire marc fé leith do cheapa do gach seamlas cláruithe fé leith agus fós do gach easportálaí ceadúnuithe fé leith, agus leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil féadfa sé a éileamh go ndéanfar na marcanna ceapfar amhlaidh d'úsáid mar mharcanna chun a thaisbeáint cadé an t-áitreabh in ar hullamhuíodh an fheoil úr agus an scartach san agus cé hé easportálaí na feola úire agus an scartaigh sin.

(4) Pé uair a déanfar leis na rialacháin chun feoil úr do mharcáil marc ar bith d'ordú mar mharc le cur ar fheoil úir no ar scartach d'aon chineál áirithe no as aon áit áirithe ullamhúcháin no do pacáladh in aon áitreabh áirithe no a easportálfaidh aon easportálaí ceadúnuithe áirithe, tuigfear gur thuairisc thrádála bhréagach do réir bhrí na Merchandise Marks Acts, 1887 to 1911, an marc san do chur ar fheoil úir no ar scartach d'aon chineál eile no as aon áit ullamhúcháin eile no do pacáladh in aon áitreabh eile no a easportálfaidh aon duine eile agus bainfidh na hAchtanna san, idir fhorálacha peannaideacha agus eile, leis an gcás dá réir sin.

(5) Chun críche an ailt seo, tuigfear gur cuireadh marc ar rud má cuireadh air é do réir bhrí na Merchandise Marks Acts, 1887 to 1911.

(6) San alt so foluíonn an focal “marc” aon fhocal, leitir, figiúir, no pátrún, no aon fhocail, leitreacha, figiúirí agus pátrúin le chéile no aon cheann no cinn acu.

Rialacháin um staid feola úire le linn a heasportála.

28. —Féadfaidh an tAire, le hordú, rialacháin (dá ngairmtear san Acht so rialacháin um staid feola úire le linn a heasportála) do dhéanamh, á ordú cadé an staid in ar gá feoil úr agus scartach do bheith le linn a n-easportála o áitreabh chláruithe.

Rialacháin chun feoil úr do phacáil.

29. —Féadfaidh an tAire, le hordú, rialacháin (dá ngairmtear san Acht so rialacháin chun feoil úr do phacáil) do dhéanamh i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) an modh agus an chaoi ar fad chun feoil úr agus scartach do phacáil maraon leis na habhair agus na pacáistí a húsáidfear i gcóir na pacála san,

(b) glaine na n-abhar agus na bpacáistí sin agus a nglana o shíol ghalair,

(c) teora mheáchainte aon phacáiste aonair den tsórt san.

Rialacháin chun feoil úr d'iompar,

30. —Féadfaidh an tAire, le hordú, rialacháin (dá ngairmtear san Acht so rialacháin chun feoil úr d'iompar) do dhéanamh i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) clúdach, meain iompartha agus modh iompartha agus láimhseála feola úire agus scartaigh le linn no uair ar bith le linn a n-iompartha ón áitreabh cláruithe go dtí n-a socrú ina n-áit ar bord luinge chun a n-easportála agus le linn a socruithe amhlaidh no ón áitreabh cláruithe go dtí n-a gcur i bhaigíní traenach no i gcóir iompair eile chun a n-easportála, ar chlárú lán-turuis, chun na Breataine Móire via puirt i dTuaisceart Éireann,

(b) oiriúnacht feistisí inmheánacha, gaothrú agus glaine bhaigíní traenach agus long, agus feoil úr agus scartach sna bhaigíní agus sna longa san do chosaint ar thruailliú agus ar lobha.