An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. ILGHNEITHEACH AGUS GENERALTA.) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. RATAI DIUITE AR DHEIMHNIU AIRM TEINE)

28 1925

ACHT AIRGID, 1925

CEAD SCEIDEAL.

Rátaí Diúitéthe, Ais-tarraicí, agus Liúntaisí Siúicre, etc.

CUID I.

DIUITETHE.

Earraí

Diúité Custum.

Diúité Máil.

s.

d.

s.

d.

Siúicre a thaisbeánann pólarú is mó ná ocht ngrád nochad nuair a tástáltar leis an

bpólariscóip é

an céad

9

4

9

4

Siúicre de phólarú nách mó ná sé gráid

sheachtód

an céad

4

6

4

6

Siúicre de phólarú—

Is mó ná

76 agus nách mó ná

77

an céad

4

7.5

4

7.5

77

78

4

9.3

4

9.3

78

79

4

11.1

4

11.1

79

80

5

0.9

5

0.9

80

81

5

2.7

5

2.7

81

82

5

4.5

5

4.5

82

83

5

6.3

5

6.3

83

84

5

8.3

5

8.3

84

85

5

10.3

5

10.3

85

86

6

0.3

6

0.3

86

87

6

2.3

6

2.3

87

88

6

4.6

6

4.6

88

89

6

6.8

6

6.8

89

90

6

9.5

6

9.5

90

91

7

0.2

7

0.2

91

92

7

2.9

7

2.9

92

93

7

5.6

7

5.6

93

94

7

8.2

7

8.2

94

95

7

10.9

7

10.9

95

96

8

1.6

8

1.6

96

97

8

4.3

8

4.3

97

98

8

7.0

8

7.0

Molás (ach amháin nuair a tógtar amach é chun a úsáidthe ag stilleuraí ceadúnaithe i ndéanamh biotáille) agus siúicre iompála agus gach siúicre agus súgh siúicre eile nách féidir a thástáil go hiomlán leis an bpólariscóip agus ná muirearuítear diúité air go speisialta tré fheidhm forálacha eile na Coda so den Sceideal so:—

Má bhíonn 70 per cent. no níos mó d'abhar

chun milsithe ionta an céad

an céad

5

11

5

11

Má bhíonn níos lú ná 70 per cent. agus níos mó ná 50 per cent. d'abhar chun

milsithe ionta an céad

an céad

4

3

4

3

Mara mbeidh thar 50 per cent. d'abhar

chun milsithe ionta

an céad

2

1

2

1

Tuigfar go bhfuil an t-abhar chun milsithe chó mór le méid iomlán an tsiúicre chána agus iompála agus an tsiúicre eile atá san earra mar a déanfar san amach tré dheighlteánacht a déanfar fé mar a ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim.

Glúcós:—

Soladach ..............................

an céad

5

11

5

11

Fliuchánach ..........................

an céad

4

3

4

3

Sacairín (le n-a n-áirítear substaintí den chineál chéanna no chun na húsáide

céanna) .................................

an únsa

3

0

3

0

CUID II.

AIS-TARRAICI AGUS LIUNTAISI.

A.—AIS-TARRAICI CUSTUM.

Cineál an Ais-Tarraic.

Méid no Ráta an Ais-Tarraic.

(1) Ais-tarrac nuair a déanfar siúicre no molás ar ar híocadh diúité (le n-a n-áirítear siúicre no molás a dineadh o shiúicre no o mholás ar ar híocadh diúité) agus a ghaibh tré mhonarcha shiúicre i Saorstát Éireann d'easportáil no do chur ar bord luinge no do lóisteáil i mbanna-stóras chun é úsáid mar stóranna luinge.

I gcás moláis a dineadh fé bhanna, suim is có-mhéid leis an diúité do híocadh, agus in aon chás eile suim is có-ionann leis an diúité do bheadh inéilithe nuair a hiomportálfí earra den tsórt chéanna.

(2) Ais-tarrac nuair a lóisteálfar i mbanna-stóras, chun a heasportála, beoir gur húsáideadh ina grúdú siúicre no glúcós ar ar híocadh diúité.

Suim is có-mhéid leis an diúité do híocadh ar scór an tsiúicre no an ghlúcóis.

(3) Ais-tarrac nuair a heasportálfar, no a cuirfar ar bord luinge, no a lóisteálfar i mbanna-stóras, chun a n-úsáidthe mar stóranna luinge, earraí (nách beoir) gur húsáideadh ina ndéanamh no ina n-ullamhú i Saorstát Éireann aon tsiúicre, molás, glúcós no sacairín ar ar híocadh diúité.

Suim is có-mhéid leis an diúité is inéilithe ar scór an méid sin den tsiúicre, den mholás, den ghlúcós no den tsacairín is dó leis na Coimisinéirí Ioncuim do húsáideadh i ndéanamh no in ullamhú na n-earraí, no, i gcás déantúisí fuighligh, a bheith sna hearraí.

(4) Ais-tarrac a lomhálfar do ghlantóir ar mholás a dineadh i Saorstát Éireann, o shiúicre ar ar híocadh an diúité iomportála do réir an ráta reatha, agus a seachadadh do stilleuraí cheadúnaithe chun é úsáid i ndéanamh biotáille

........................................ an céad

s.    d.

2    1.

B.—AIS-TARRAICI MAIL.

Cineál an Ais-Tarraic.

Méid no Ráta an Ais-Tarraic.

(1) Ais-tarrac nuair a déanfar siúicre, molás, glúcós no sacairín ar ar híocadh diúité d'easportáil, no do chur ar bord luinge, no do lóisteáil i mbanna-stórás chun é úsáid mar stóranna luinge.

Suim is có-mhéid leis an diúité do híocadh.

(2) Ais-tarrac nuair a lóisteálfar i mbanna-stórás, chun a heasportála, beoir gur húsáideadh ina grúdú siúicre no glúcós ar ar híocadh diúité.

Suim is có-mhéid leis an diúité do híocadh ar scór an tsiúicre no an ghlúcóis.

(3) Ais-tarrac nuair a heasportálfar, no a cuirfar ar bord luinge, no a lóisteálfar i mbanna-stórás, chun a n-úsáidthe mar stóranna luinge, earraí (nách beoir) gur húsáideadh ina ndéanamh no ina n-ullamhú i Saorstát Éireann aon tsiúicre, molás, glúcós no sacairín ar ar híocadh diúité.

Suim is có-mhéid leis an diúité do híocadh ar scór an méid sin den tsiúicre, den mholás, den ghlúcós no den tsacairín is dó leis na Coimisinéirí Ioncuim do húsáideadh i ndéanamh no in ullamhú na n-earraí.

(4) Ais-tarrac a lomhálfar do ghlantóir ar mholás a dineadh i Saorstát Éireann, o shiúicre ar ar híocadh diúité, agus do seachadadh do stilleuraí cheadúnaithe chun é úsáid i ndéanamh biotáille........... an céad.

s.    d.

2    1.

(5) Ais-tarrac nuair a déanfar glúcós ar ar híocadh diúité do lóisteáil i stórás do mhol na Coimisinéirí Ioncuim fé alt a dó den Manufactured Tobacco Act, 1863, chun tobac cavendish agus tobac negrohead do dhéanamh.

Suim is có-mhéid leis an ais-tarrac do bheadh iníoctha ar easportáil an ghlúcóis.

C.—LIUNTAISI DO GHLANTOIRI AR MHOLAS DO DINEADH I SAORSTAT ÉIREANN AGUS NAR hUSAIDEADH ACH MAR BHIA D'EALLACH STUIC.

Cineál an Liúntais.

Ráta an Liúntais.

(1) Liúntas ar mholás do dineadh o shiúicre ar ar híocadh diúité nuair a hiomportáladh é no ar ar híocadh an diúité máil.......... an céad.

s.    d.

2    1.

CUID III.

SOCRU I dTAOBH DIUITE.

AIS-TARRAICI AGUS LIUNTAISI.

1. Foluíonn muirearú méid áirithe diúité, no deona méid áirithe ais-tarraic no liúntais, ar scór meáchaint áirithe d'aon earra, diúité no ais-tarrac no liúntas, pe'ca aca é, níos lú do réir chothruim, ar scór aon mheáchainte is lú ná san den earra san.

2. Ní dlighfar diúité do chur ar mholás a hiomportálfar isteach no a déanfar fé bhanna i Saorstát Éireann mara n-úsáidtear é ach mar bhia d'eallach stuic agus má có-líontar na coiníollacha orduithe ina thaobh.

3. Ní lomhálfar agus ní híocfar na hais-tarraicí custum agus máil ar scór beorach, an t-ais-tarrac máil an scór glúcóis do lóisteáladh i stóras molta, agus na liúntaisí do ghlantóirí ar mholás ach amháin fé réir cólíona na gcoiníollacha orduithe.

4. Ag lomháil ais-tarraic dóibh ar scór aon earraí déanta no ullamhuithe féadfidh na Coimisinéirí Ioncuim, le haontú ón Aire Airgid, chun trádáil do chur in usacht, éinní do mhaolú a héilítear leis an Customs Consolidation Act, 1876, maidir le hurrús do thabhairt agus leis na hearraí do scrúdú.

5. D'ainneoin éinní san Acht so, is do réir na rátaí a bhí i bhfeidhm roimh an séú lá de Bhealtaine, míle naoi gcéad a cúig fichead, a lomhálfar agus a híocfar ais-tarraicí agus liúntaisí i ngach cás ina gcuirfar ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim gur do réir na rátaí a bhí i bhfeidhm roimh an dáta san a híocadh diúitéthe.

6. Má ghníomhuíonn éinne contrárdha d'aon choiníll orduithe, no d'aon choiníll a forchuireadh ag na Coimisinéirí Ioncuim fé fhorálacha aon Achta roimhe seo maidir le gan molás d'úsáid ach mar bhia d'eallach stuic, dlighfar fíneáil chustum no fíneáil mháil, pe'ca aca é, de chaoga punt do chur air in aghaidh gach cionta fé leith.

7. Sa Sceideal so, mara n-éilíonn an co-théacs rud éigin eile—

(a) cialluíonn an focal “diúité” an diúite custum no an diúité máil, pe'ca aca é, a forchuirtar le hailt 26 no 27 den Acht so.

(b) cialluíonn an focal “ar ar híocadh diúité,” maidir le haon earraí, earraí gur cuireadh ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim gur híocadh diúité ar a scór.

(c) cialluíonn an focal “coiníollacha orduithe” pé coiníollacha a ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim chun an tIoncuim do chosaint maidir le cruthúnas no urrús no éinní eile.