An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Eilithe Bothair Iarainn.) Ar Aghaidh (CUID V. Regleail na mBothar Iarainn.)

29 1924

ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

CUID IV.

Pagh agus Coiniollacha Seirbhise.

Coiníollacha seirbhíse fostaithe bóthair iarainn do regleáil.

55. —(1) O am rithte an Achta so agus dá éis, regleálfar rátaí páigh, trátha diúité, agus coiníollacha eile seirbhíse fostaithe bóthair iarainn do réir margaí atá déanta no a déanfar o am go ham idir ionadaí ceárd-chumann na bhfostaithe sin, ar aon taobh amháin agus, ar an dtaobh eile, na cuideachtana bóthair iarainn agus na daoine eile go bhfuilid ar fostú acu fé seach.

(2) Laistigh de mhí tar éis rithte an Achta so no tar éis déanamh aon mhargaidh den tsórt san a luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo, pe'ca aca is déanaí, fágfar leis an Aire scríbhinn bhunaidh gach margaidh den tsórt san, no có-shamhail do, no cóip de a deimhníodh mar fhíor-chóip ar pé cuma d'orduigh an tAire.

(3) Sa Chuid seo den Acht so cialluíonn an focal “fostaí bóthair iarainn” duine ar fostú ag cuideachta bhóthair iarainn no ag Tigh Eadar-Chuntais Bóithre Iarainn na hÉireann in aon ghrád dá luaidhtear san Ochtú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, agus i pé grádanna eile a cuirfar ina dhiaidh seo laistigh de scóip na margaí dá dtagartar san alt so tré aontú idir pháirtithe na margaí sin, agus go bhfuil a stáisiún, a dhepôt no a áit eile fostaíochta i Saorstát Éireann.

Ceapa chun grádanna cléireachais.

56. —(1) Ach amháin fé mar a foráltar ina dhiaidh seo san alt so, is tré scrúdú comórtais oscailte, do réir rialachán a dhéanfidh an chuideachta chó-nasctha, a déanfar gach ceapa chun aon oifige no ionaid i ngrádanna cléireachais seirbhís na cuideachtan cónasctha. Beidh an Ghaedhilg ina habhar éiginteach sna scrúduithe sin.

(2) Beidh gach scrúdú comórtais oscailte den tsórt san ar oscailt do gach éinne gur mian leis dul fén gcéanna agus go bhfuil gnáth-chomhnaí air in Éirinn agus a íocfidh na táillí agus go mbeidh na cáilíochta san aige maidir le haois, sláinte agus carachtar, a bheidh orduithe sna rialacháin a bhainfidh leis an scrúdú.

(3) Féadfidh an chuideachta chó-nasctha a fhoráil le rialachán speisialta gur tré scrúduithe comórtais teoranta a líonfar pé cion de sna folúntaisí i ngrádanna a sheirbhíse a cheadóidh an tAire, agus ar scrúdú do bheith teoranta amhlaidh ní leigfar fé ach daoine atá no a bhí ar fostú ag an gcuideachtain chónasctha no clann daoine den tsórt san.

Scéim d'ullamhú i gcóir ciste aois-liúntais.

57. —(1) Laistigh de bhliain tar éis an 1adh lá d'Eanair, 1925, no de pé tréimhse eile a shocróidh an tAire, ullamhóidh an chuideachta chó-nasctha scéim chun í phlé leis na ceárd-chumainn a ionaduíonn fostaithe na cuideachtan có-nasctha, scéim chun ciste aois-liúntais do bhunú, ar mhódh rann-íocach, do pé cuid d'fhostaithe na cuideachtan có-nasctha gur féidir, agus aire chuibhe dá thabhairt do chúrsaí rímh-chléireachais, soláthar do dhéanamh dóibh amach as ciste den tsórt san.

(2) Forálfar sa scéim a ullamhóidh an chuideachta chó-nasctha amhlaidh go mbeidh ionadaithe do sna fostaithe páirteach i mbainistí an chiste aois-liúntais.