An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924) Ar Aghaidh (CUID II. Bunu an Bhinse Bhothair Iarainn.)

29 1924

ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

CUID I.

Ath-choghleasa Suisteam na mBothar Iarainn.

Có-nasca na mbóthar iarainn.

2. —(1) Chun suisteam bóithre iarainn Shaorstáit Éireann d'ath-chóghléasa agus é oibriú níos fearr agus níos saoire códhéanfar an chuideachta chó-nasctha do réir forálacha an Achta so tré sna cuideachtana a luaidhtear sa chéad cholún den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so do chó-nasca, agus tré sna cuideachtana a luaidhtear sa dara colún den Sceideal san do thógaint isteach.

(2) Chun crícheanna an Achta so, déanfidh an chuideachta chónasctha ar an 1adh lá d'Eanair, 1925, no ar pé dáta roimhe sin no ina dhiaidh a cheapfidh an bínse bóthair iarainn tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, Mion-Bhóthar Iarainn Gual-Choiléar Airgne, Bóthar Iarainn Bhaile Ath hI agus Gual-Choiléar Chnocán na Mactíre, agus Bóthar Iarainn Chaisleán an Chumair do thógaint isteach ar théarmaí a socrófar le húnaerí na mbóthar iarainn sin, no, mara socruítear mar sin é, ar théarmaí a shocróidh an bínse bóthair iarainn.

Ullamhú agus socrú na scéime có-nascthachta.

3. —(1) Féadfidh na cuideachtana có-nascthacha, ar an 31adh lá de Lúnasa, 1924, no roimhe sin, scéim chó-nascthachta a cuireadh le chéile do réir forálacha an Achta so agus le n-ar aontuigh na cuideachtana san uile, do chur fé bhráid an Aire.

(2) Cuirfidh an tAire chun an bhínse bhóthair iarainn aon scéim a cuirfar fé n-a bhráid mar sin, agus daingneoidh an bínse an scéim mara bhfeictar dóibh ná fuil an scéim do réir mar a hiarrtar leis an Acht so í bheith no nár có-líonadh na forálacha den Acht so a bhaineas leis an nós-imeachta is inleanta sara gcuirtar fé bhráid an Aire scéim le n-ar haontuíodh.

(3) Mara ndinidh na cuideachtana có-nascthacha scéim chónascthachta le n-ar haontuíodh, agus a cuireadh le chéile do réir forálacha an Achta so, do chur fé bhráid an Aire ar an dáta san no roimhe sin, ullamhóidh agus socróidh an bínse bóthair iarainn do réir an Achta so scéim chun na cuideachtana san do chó-nasca.

Forálacha nách foláir a bheith sa scéim chónascthachta.

4. —I scéim chó-nascthachta fén Acht so—

(a) beidh forálacha chun an chuideachta chó-nasctha d'ionchorporú fé ainm oiriúnach agus comhacht aici chun talamh a bheith ar seilbh aici chun crícheanna na cuideachtan, agus pé forálacha a dheabhróidh bheith riachtanach no oiriúnach i dtaobh caipital scaire agus iasacht na cuideachtan có-nasctha agus dílsiú maoin, ceartanna, comhachtanna, dualgaisí agus fiachaisí, reachtúil no nea-reachtúil, na gcuideachtan gcónascthach; agus

(b) socrófar go generálta i dtaobh téarmaí agus coiníollacha an chó-nasctha agus i gcóir críochnú gnótha na gcuideachtan gcó-nascthach, maraon le hurúsanna ón gcuideachtain chó-nasctha, pé cinn agus pé méideanna ionta a luadhfar sa scéim, do roinnt ar shealbhóirí urúsanna o sna cuideachtana có-nascthacha in ionad na n-urús san agus mar shásamh ar gach éileamh a eireoidh dá mbarr; agus

(c) ionchorporófar Cuid V. den Railways Clauses Act, 1863, fé réir forálacha an Achta so, agus féadfar aon cheann d'fhorálacha an Companies Clauses Consolidation Act, 1845, agus d'fhorálacha na nAcht le n-ar leasuíodh an tAcht san d'ionchorporú fé réir an atharuithe seo: go bhféadfidh daoine atá ina n-únaerí, agus 'na bhfuil pé cáilíochtaí eile acu a forálfar (má foráltar iad) leis an scéim, bheith ar aon choistí a ceapfar fé alt 95 den Companies Clauses Consolidation Act, 1845, bíodh nách stiúrthóirí ar an gcuideachtain na daoine sin; agus

(d) cuirfar in éifeacht na forálacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so i dtaobh stiúrú na cuideachtan có-nasctha, agus féadfar, le toil na n-únaerí, socrú i dtaobh cúiteamh d'íoc amach as sócmhainní cuideachtan có-nascthaighe le héinne de stiúrthóirí na cuideachtan san go mbainfidh cailliúint do tré dheire bheith curtha len' oifig no a eireoidh as oifig toisc é bheith ceaptha mar bhall seasmhach den bhínse bhóthair iarainn, ach sa chás deiridh sin cuimhneofar ar a luach saothair mar bhall seasmhach den tsórt san den bhínse bhóthair iarainn nuair a beifear ag socrú méid aon chúitimh den tsórt san; agus

(e) beidh pé forálacha is gá de dheascaibh an chó-nasctha maidir le bainistí aon chiste no cistí i gcóir aoisliúntais, pinsin, soláthair, baintreacha agus dílleachtaithe agus sochair eile, a bunuíodh ag aon chuideachtain chónascthach, ach san i dtreo go gcimeádfar bainistí na gcistí sin ar gach slí eile gan atharú go dtí go ndéanfidh an tOireachtas socrú eile; agus

(f) ionchorporófar na forálacha atá sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so maidir le sean-oifigigh agus seana-sheirbhísigh; agus

(g) féadfar pé foth-fhorálacha agus forálacha breise do dhéanamh a dheabhróidh bheith riachtanach no oiriúnach chun forálacha na scéime agus crícheanna an Achta so do chur i lán-éifeacht.

Ullamhú agus ceadú scéimeanna tógainteisteach.

5. —(1) Féadfidh na cuideachtana có-nascthacha, ar an 31adh lá de Lúnasa, 1924, no roimhe sin, scéim no scéimeanna do chur fé bhráid an Aire a cuirfar le chéile do réir forálacha an Achta so chun gach ceann no aon cheann de sna cuideachtana tógthaisteach do thógaint isteach sa chuideachtain chó-nasctha, ar théarmaí le n-a n-aontóidh na cuideachtana tógtha-isteach le n-a mbainfidh an scéim no na scéimeanna.

(2) Cuirfidh an tAire chun an bhínse bhóthair iarainn aon scéim a cuirfar fé n-a bhráid mar sin, agus daingneoidh an bínse an scéim mara bhfeictar dóibh ná fuil an scéim do réir mar a hiarrtar leis an Acht í bheith no nár có-líonadh na forálacha den Acht so a bhaineann leis an nós-imeachta is inleanta sara gcuirtar fé bhráid an Aire scéim le n-ar haontuíodh.

(3) Mara gcuiridh na cuideachtana có-nascthacha fé bhráid an Aire, ar an dáta san no roimhe sin, scéim no scéimeanna le n-ar haontuíodh agus a cuireadh le chéile do réir forálacha an Achta so chun gach cuideachta thógtha-isteach do thógaint isteach, ullamhóidh agus socróidh an bínse bóthair iarainn do réir an Achta so scéim chun tógaint-isteach do dhéanamh ar aon chuideachta den tsórt san nár dineadh ina cóir scéim thógainte-isteach le n-ar haontuíodh agus a cuireadh le chéile do réir forálacha an Achta so.

Forálacha a bheidh i scéimeanna tógainteisteach.

6. —I scéim thógainte-isteach fén Acht so—

(a) socrófar ar pé slí a dheabhróidh bheith riachtanach no oiriúnach i dtaobh maoin, ceartanna, comhachtanna, dualgaisí, agus fiachaisí uile, reachtúil no nea-reachtúil, aon chuideachtan tógtha-isteach le n-a mbaineann an scéim, d'aistriú chun na cuideachtan có-nasctha; agus

(b) socrófar i dtaobh na comaoine a tabharfar don chuideachtain no do sna cuideachtana tógtha-isteach, agus go generálta i dtaobh téarmaí agus coiníollacha an aistrithe, agus féadfar a shocrú go mbeidh an chomaoine có-dhéanta, i bpáirt no go hiomlán, d'urúsanna ón gcuideachtain chó-nasctha; agus

(c) socrófar i dtaobh críochnú gnótha na cuideachtan no na gcuideachtana tógtha-isteach agus féadfar a shocrú go bhfuighidh sealbhóir aon urúsanna de chuid na cuideachtan tógtha-isteach, nuair a déanfar aon chríochnú-gnótha den tsórt san, in ionad na n-urús san agus mar shásamh ar gach éileamh a eireoidh dá mbarr, urúsanna de chuid na cuideachtan có-nasctha atá ina gcuid den chomaoine a híocfar as aistriú an ghnótha, pé cinn agus pé méideanna ionta a luadhfar sa scéim, agus féadfar, le toil na n-únaerí, socrú i dtaobh cúiteamh d'íoc amach as sócmhainní cuideachtan tógtha-isteach le héinne de stiúrthóirí na cuideachtan san go mbainfidh cailliúint do tré dheire do bheith curtha len' oifig no a eireoidh as oifig toisc é bheith ceaptha mar bhall seasmhach den bhínse bhóthair iarainn, ach sa chás deiridh sin cuimhneofar ar a luach saothair mar bhall seasmhach den tsórt san den bhínse bhóthair iarainn nuair a beifear ag socrú méid aon chúitimh den tsórt san; agus

(d) ionchorporófar forálacha Cuid V. den Railways Clauses Act, 1863, fé réir forálacha an Achta so; agus

(e) beidh pé forálacha is gá de dheascaibh na tógainteisteach maidir le bainistí aon chiste no cistí i gcóir aois-liúntais, pinsin, soláthair, baintreacha agus dílleachtaithe, agus sochair eile, a bunuíodh ag aon chuideachtain thógtha-isteach le n-a mbaineann an scéim, ach san i dtreo go gcimeádfar bainistí na gcistí sin ar gach slí eile gan atharú go dtí go ndéanfar socrú eile ag an Oireachtas no tré chó-aontú idir na páirtithe le n-a mbaineann an scéal, pe'ca aca is gá sa chás; agus

(f) ionchorporófar na forálacha atá sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so maidir le sean-oifigigh agus seana-sheirbhísigh; agus

(g) féadfar pé foth-fhorálacha agus forálacha breise do dhéanamh a dheabhróidh bheith riachtanach no oiriúnach chun forálacha na scéime agus crícheanna an Achta so do chur i lán-éifeacht.

I gcásanna áirithe ní haistreofar fiachas.

7. —(1) In ainneoin éinní atá san Acht so, ní haistreofar chun na cuideachtan có-nasctha aon fhiachas atá ar chuideachtain tógtha-isteach maidir le haon dividenda no ús no riaráiste dividenda no úis ar aon iasacht no ar aon mhorgáiste, banna, muirear, debentiúir, stoc debentiúra no urús eile ar airgead ar a raibh riaráiste dividenda no úis sé mblian no breis gan íoc ar an 3adh lá d'Abrán, 1924, agus ní bhainfidh leis an bhfiachas san aon fhorálacha san Acht so a bhaineann le scéim thógainte-isteach: Ach ní bhainfidh an fo-alt so leis an bhfiachas atá ar chuideachtain tógtha-isteach maidir le haon dividenda no ús no riaráiste dividenda no úis ar aon mhorgáiste, banna, muirear, debentiúir, stoc debentiúra no urús eile ar airgead, 'na raibh a shealbhóir de bhua an chéanna (pe'ca tríd féin é no tré iontaobhaí thar a cheann, no tré ghlacadóir a cheap sé no tré aon iontaobhaí thar a cheann san), ar an 3adh lá d'Abrán, 1924, i seilbh na maoine no aon chuid den mhaoin gurb é an morgáiste, an banna, an muirear, an debentiúir, no an stoc debentiúra san no an t-urús eile sin ar airgead í.

(2) Mara socruighidh na cuideachtana có-nascthacha agus na cuideachtana tógtha-isteach chun críche scéime tógainte-isteach, cad is luach caipitiúil d'aon iasacht no urús áirithe dá luaidhtear i bhfo-alt (1) den alt so, isé méid a bheidh sa luach ná pé méid (más ann do) a shocróidh an bínse bóthair iarainn tar éis féachaint arbh fhéidir go n-íocfaí aon dividenda no ús ar aon iasacht no urús den tsórt san dá mba ná déanfí an tógaint-isteach.

Forálacha i dtaobh socrú téarmaí agus coiníollacha an chó-nasctha no an aistrithe.

8. —Chun téarmaí agus coiníollacha an chó-nasctha idir na cuideachtana có-nascthacha do shocrú no téarmaí agus coiníollacha aistriú gnó aon chuideachtan tógtha-isteach, breithneoidh an bínse bóthair iarainn gach éinní a bhaineann leis an scéal, go mór mór luach gach cuideachtan de sna cuideachtana có-nascthacha agus de sna cuideachtana tógtha-isteach mar chuideachtain fé leith, do réir an ioncuim glan a thuillid, agus a luach mar fhíor-chuid den chuideachtain chó-nasctha: ach déanfar san gan bacaint le spáráil ná le méadú gnótha ná le nithe eile a raghadh chun a luach do mhéadú mar fhíor-chuid den tsórt san agus ná tiocfadh ach amháin de bharr na bhforálacha den Acht so a bhaineann le cónasca agus le tógaint-isteach:

Ach i gcás líne cuideachtan do bheith á oibriú ag cuideachtain eile fé shocrú tré n-a bhfuil percentáiste d'fháltaisí iomlána an líne a hoibrítear amhlaidh iníoctha leis an gcuideachtain gur leo an líne, ní chuirfidh an bínse bóthair iarainn san áireamh, nuair a bheid ag socrú téarmaí agus coiníollacha an aistrithe, aon chomhachta chun éilithe dhéanamh is aoirde ná iad súd a húdaruítear i gcóir an líne sin fé sna forálacha reachtúla a bhí i bhfeidhm sa bhliain 1913.

Forálacha breise i dtaobh scéimeanna.

9. —(1) Déanfar an scéim chó-nascthachta agus gach scéim thógainte-isteach do chur le chéile i slí go dtiocfid i ngníomh an 1adh lá d'Eanair, 1925, no ar pé dáta roimhe sin no ina dhiaidh a shocróidh an bínse bóthair iarainn tar éis dul i gcomhairle leis an Aire:

Ach tuigfar an scéim chó-nascthachta do theacht i ngníomh láithreach roimh na scéimeanna tógainte-isteach.

(2) Sara gcuirtar chun an bhínse bhóthair iarainn scéim chónascthachta no scéim thógainte-isteach le n-ar haontuíodh, déanfar, ar an gcuma a foráltar sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, an scéim do chur fé bhráid únaerí agus sealbhóirí stuic dhebentiúra gach cuideachtan có-nascthaighe agus gach cuideachtan tógtha-isteach le n-a mbaineann an scéim.

(3) Nuair a bheidh scéim fén gCuid seo den Acht so daingnithe no socruithe ag an mbínse bóthair iarainn, beidh gach duine fé cheangal aici agus beidh éifeacht aici fé mar a hachtófí san Acht so í, agus má foráltar le haon scéim den tsórt san go gcuirfar aon urúsanna ón gcuideachtain chó-nasctha in ionad urúsanna cuideachtan có-nascthaighe no cuideachtan tógtha-isteach beidh ag aon iontaobhaí no ag éinne eile a bheidh ag gníomhú i bhfeidh meanas iontaoibhe, más rud é, ar dháta an chó-nasctha no na tógainte-isteach, go raibh aon urúsanna o chuideachtain chonascthach no o chuideachtain tógtha-isteach ar seilbh aige agus go raibh teideal aige chun iad do bheith ar seilbh aige, beidh aige teideal chun na hurúsanna ón gcuideachtain chó-nasctha a cuirfar ina n-ionad do bheith ar seilbh aige.

(4) Ní bheidh aon diúité stampa iníoctha ar scór aon scéime có-nascthachta no tógainte-isteach.

(5) Cuirfar ar díol, i pé áiteanna agus ar pé praghsanna a ordóidh an tAire, cóipeanna cló-bhuailte den scéim chónascthachta bheartuithe agus de gach scéim thógainte-isteach a cuireadh fé bhráid an Aire no d'ullamhuigh an bínse bóthair iarainn do réir forálacha altanna 3 agus 5 den Acht so, fé seach, agus foillseofar san Iris Oifigiúil fógra á rá go bhfuil na cóipeanna san ar díol agus cá bhfuilid le fáil, agus ní dhéanfidh an bínse bóthair iarainn aon scéim den tsórt san do dhaingniú ná do shocrú go ceann lá is fiche tar éis foillsiú an fhógra san.

(6) Tuigfar gur rialacha reachtúla an scéim chó-nascthachta agus gach scéim thógainte-isteach agus déanfar iad do chlóbhuala, d'uimhriú, d'fhoillsiú agus do dhíol, agus féadfar iad do luadh, fé mar is gá rialacha reachtúla do chló-bhuala, d'uimhriú, d'fhoillsiú, agus do dhíol, agus fé mar is ceaduithe iad do luadh, do réir na dlí de thurus na huaire.

(7) Má chuireann an bínse bóthair iarainn siar go dtí dáta is déanaí ná an 1adh lá san d'Eanair, 1925, dáta na scéimeanna có-nascthachta agus tógainte-isteach do theacht i ngníomh, ansan, faid a beifar ag feitheamh leis an dáta san, déanfar gnóthaí gach cuideachtan có-nascthaighe agus gach cuideachtan tógthaisteach d'úsáid, d'oibriú, do bhainistí, do choinneáil suas agus do dheisiú mar aon chó-ghnó amháin, agus roinnfar fáltaisí glan an chó-ghnótha ar na cuideachtana có-nascthacha agus na cuideachtana tógtha-isteach ar pé téarmaí agus fé réir pé coiníollacha agus do réir pé cionúireachtaí ar a socróidh na cuideachtana uile agus fé leith le cead ón mbínse bóthair iarainn, no, mara ndintar an socrú san, fé mar a cheapfidh an bínse bóthair iarainn, agus déanfar na forálacha so a leanas den Acht so agus a bhaineas leis an gcuideachtain chó-nasctha d'fheidhmiú fé is dá mb'é gnó na cuideachtan có-nasctha an có-ghnó san agus fé is dá mb'é an chuideachta chó-nasctha cólucht rialúcháin an chó-ghnótha.

Roimh-scéim.

10. —(1) Féadfidh aon dá chuideachtain chó-nascthacha no níos mó roimh-scéim i gcóir có-nasca na gcuideachtan san do leaga fé bhráid an Aire aon uair tar éis rithte an Achta so agus roimh an 31adh lá de Lúnasa, 1924, chun í chur chun an Bhínse Bhóthair Iarainn.

(2) Féadfidh cuideachta chó-nascthach no aon dá chuideachtain chó-nascthacha no níos mó roimh-scéim do leaga fé bhráid an Aire aon uair tar éis rithte an Achta so agus roimh an 31adh lá de Lúnasa, 1924, chun í chur chun an Bhínse Bhóthair Iarainn, roimh-scéim chun aon chuideachta no cuideachtana tógthaisteach do thógaint isteach sa chuideachtain na sna cuideachtana có-nascthacha san ar pé téarmaí ar a socrófar idir na cuideachtana san.

(3) Ceadóidh an Bínse Bóthair Iarainn aon roimh-scéim den tsórt san a cuirfar chúcha amhlaidh mara bhfeictar dóibh nár có-líonadh na forálacha den Acht so a bhaineann leis an nósimeachta is inleanta sara gcuirtar scéim fé bhráid an Aire no, tar éis éisteacht le pé cinn de sna cuideachtana có-nascthacha eile gur mian leo go n-éistfí leo, maran dó leis an mBínse Bóthair Iarainn an scéim do bheith bunoscionn leis an scéim chó-nascthachta a déanfar do réir forálacha an Achta so no docharach di.

(4) Láithreach tar éis a ceaduithe tiocfidh gach roimh-scéim den tsórt san i ngníomh fé réir pé forálacha a bheidh inti ina thaobh san.

(5) Fé réir forálacha an ailt seo, bainfidh na forálacha uile atá sa Chuid seo den Acht so i dtaobh scéimeanna có-nascthachta agus scéimeanna tógainte-isteach, tar éis na hoiriúnuithe is gá do dhéanamh ortha, bainfid fé seach le roimh-scéimeanna có-nascthachta agus le roimh-scéimeanna tógainte-isteach ach amháin, in ionad éifeacht do thabhairt, i roimh-scéim chó-nascthachta, do sna forálacha atá sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so i dtaobh stiúrú na Cuideachtan, go gcuirfar inti pé socrú eile ina thaobh ar a socrófar idir na cuideachtana a có-nascfar.

(6) Ag daingniú no ag ullamhú agus ag socrú na scéime conascthachta dóibh, cuirfidh an Bínse Bóthair Iarainn in éifeacht aon roimh-scéim a cheaduíodar, ach déanfid é i slí ná déanfa sé dochar do leasanna na gcuideachtana có-nascthacha eile.

(7) Aon chuideachta a bunófar le roimh-scéim chó-nascthachta tuigfar chun crícheanna an Achta so gur cuideachta chó-nascthach í in ionad na gcuideachtana a có-nascadh tríd an scéim agus ní tuigfar gurb í an chuideachta chó-nasctha do réir brí an Achta so í.

Comhacht d'iontaobhaithe chun urúsanna na cuideachtan có-nasctha do cheannach.

11. —Chun crícheanna forálacha an Trustee Act, 1893, i dtaobh na n-urús go bhfuil sé údaruithe d'iontaobhaithe cistí iontaobhachta do shúncáil ionta, deighleálfar leis an gcuideachtain chónasctha fé is dá mba chuideachta bhóthair iarainn i Saorstát Éireann í a hionchorporófí tré Acht Páirliminte fé leith agus go ndéanfadh sí, i ngach bliain den deich mbliana díreach roimh dháta an chó-nascthachta, dividendum d'íoc do réir ráta nár lú ná trí per centum per annum ar a gnáth-stoc.

Fostaithe Tigh Eadar-Chuntais Bóithre Iarainn na hÉireann.

12. —(1) Bainfidh forálacha an Tríú Sceidil a ghabhann leis an Acht so, agus na hatharuithe a luaidhtear ina dhiaidh seo anso déanta ortha, le gach duine a bhí ar an 3adh lá d'Abrán, 1924, ina oifigeach no ina sheirbhíseach do Thigh Eadar-Chuntais Bóithre Iarainn na hÉireann agus a cuirfar chun siúil toisc deire bheith le n-a oifig no le n-a bhirt de dheascaibh aon ath-chóghléasa a déanfar ar Thigh Eadar-Chuntais Bóithre Iarainn na hÉireann laistigh dé chúig bliana tar éis rithte an Achta so, no go n-éileofar air dá dheascaibh dualgaisí do chó-líona ná fuil có-ghaolmhar do sna dualgaisí a bhíodh air a chó-líona láithreach roimh an dáta roimhráite no atá ina mbreis nea-réasúnta leo.

(2) Chun críche an Tríú Sceidil a ghabhann leis an Acht so do chur i mbaint leis na daoine roimhráite, léireofar an Sceideal san agus beidh éifeacht aige fé is dá gcuirtí Tigh Eadar-Chuntais Bóithre Iarainn na hÉireann sa Sceideal san in ionad na cuideachtan có-nasctha agus fé is dá mb'oifigigh no seirbhísigh do chuideachtain chó-nascthach na daoine roimhráite.