An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923)

19 1923

ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923

SCEIDEAL.


FUIRM I.


Fuirm Fogra o Thiarna Tighe i dTaobh Meadu Ciosa.

Acht um Méadú Cíosa agus Uis Mhorgáiste (Coscanna), 1923.

FOGRA MEADU CIOSA.

Dáta.....................................

Do

Seola an áitribh le n-a mbaineann an fógra so

Tabhair fe nDeara gurb é cíos a bheidh ort, ón          lá de           

seo chughainn, mar thionónta don áitreabh san a luaidhtear thuas, ná an

cíos méaduithe   £              s.               d.   sa                    .    Mar    seo

leanas isea dineadh amach an cíos méaduithe sin:—

(a) Méid an riail-chíosa in aghaidh na bliana (seachtaine

£

s.

d

no míosa, pe'ca aca san é)

...

...

...

...

(b) Sé (ocht) per cent. de £         s.          d. a chaitheas ó (cuir an dáta isteach) le feabhasuithe agus le hatharuithe ar chreatlach an áitribh 'na bhfuil mioninnsint

ortha ag á bhun so

...

...

...

(c) An méid is iníoctha agam-sa de thurus na huaire mar gheall ar na rátaí a luaidhtear i mír (b) d'fho-alt (1)

d'alt a hocht den Acht i gcoinnibh an áitribh

...

(d) (i) Deich (cúig no fé mar a bheidh) per cent. den riailchíos mar gheall ar mo fhreagharthacht in iomlán (i

gcuid de) deisiúchán an áitribh

...

...

(ii) Cúig déag per cent. den bhreis, ar a bhfuil cuntas i mír (c) (iii) d'fho-alt (1) d'alt a hocht den Acht, sé sin, den bhreis costais a bhí orm ag cur treo réasúnta maith ar an tigh comhnaithe do réir mar

innstear sa mhion-innsint ag á bhun so

...

(e) Deich per cent. den riail-chíos

...

...

...

Iomlán an chíosa mhéaduithe    £

Mion-Innsint ar Fheabhasuithe agus ar Atharuithe ar Chreatiach an Aitribh.


Dáta..................

£

Caithteachas le feabhasú agus le hatharú chreatlach an

áitribh, a críocnuíodh ar an dáta so, eadhon

...

...

Mion-Innsint ar Chaithteachas Deisiuchain.

£

s.

d.

 

 

£

s.

d.

Caithteachas sa bhliain 1922 le

deisiúchán, eadhon

...

...

...

...

Trian an riail-chíosa as san

...

...

Caithteachas, go dtí an dáta so, le deisiúchán sna blianta

1923-1924, eadhon

...

Dhá dtrian an riail-chíosa as san

...

Iomlán costais bhreise an deisiúcháin

...

£

Sighnithe,

Seola,

Nota.—Nuair is cíos seachtainiúil no míosúil an cíos no nuair is lú é ná cíos bliantúil ní foláir na méid anna a luaidhtear mar bhreiseanna do luíodú dá réir sin go dtí méideanna seachtainiúla no míosúla pe'ca aca san é.

FUIRM II.

Fuirm Fogra chun Imeachta agus Fogra Meadu Ciosa i dTeanta a Cheile on Tiarna Tighe.


Acht um Méadú Cíosa agus Uis Mhorgáiste (Coscanna), 1923.


FOGRA CHUN IMEACHTA.

Dáta.................................

Do

Seola an áitribh le n-a mbaineann an fógra so

Tabhair Fe nDeara go gcuirim ort leis seo an tigh agus an t-áitreabh a luaidhtear thuas, maraon le n-a mbaineann leo, nithe atá ar seilbh agat uaimse, mar thionónta dhóibh, d'fhágaint agus seilbh ortha do thabhairt suas an         lá de                   seo chughainn (no ar bheith caithte don bhliain sin ded'thionóntacht a bheidh istigh tar éis leath-bhliana ó am an fógra so do sheirbheáil ort).

Agus Tabhair Fe nDeara fos, más rógha leat seilbh an áitribh sin do chimeád bíodh go ndineann an fógra san thuas chun imeachta do thíonóntacht do chríochnú, gurb é cíos a bheidh ort ón       lá de              seo chughainn mar thionónta don áitreabh san ná an cíos meaduithe £           s.                d. sa                 .   Mar seo leanas a dineadh amach an cíos méaduithe sin:—

(a) Méid an riail-chíosa in aghaidh na bliana (seachtaine no

£

s.

d.

míosa, pe'ca aca san é)

...

...

...

...

(b) Sé (ocht) per cent. de £        s.         d. a chaitheas ó (cuir an dáta isteach) le feabhasuithe agus le hatharuithe ar chreatlach an áitribh 'na bhfuil mioninnsint

ortha ag á bhun so

...

...

...

(c) An méid is iníoctha agam-sa de thurus na huaire mar gheall ar na rátaí a luaidhtear i mír (b) d'fho-alt (1)

d'alt a hocht den Acht i gcoinnibh an áitribh

...

(d) (i) Deich (cúig no fé mar a bheidh) per cent. den riailchíos mar gheall ar mo fhreagharthacht in iomlán

(i gcuid de) deisiúchán an áitribh

...

...

(ii) Cúig déag per cent. den bhreis, ar a bhfuil cuntas i mír (c) (iii) d'fho-alt (1) d'alt a hocht den Acht, sé sin, den bhreis costais a bhí orm ag cur treo réasúnta maith ar an tigh comhnaithe do réir mar

innstear sa mhion-innsint ag á bhun

so ...

...

...

(e) Deich per cent. den riail-chíos

...

...

...

Iomlán an chíosa mhéaduithe £


Mion-Innsint ar Fheabhasuithe agus ar Atharuithe ar Chreatlach an Aitribh.


Dáta............................

£

s.

d.

Caithteachas le feabhasú agus le hatharú chreatlach an

áitribh, a críocnuíodh ar an dáta so, eadhon

...

...


Mion-Innsint ar Chaithteachas Deisiuchain.

£

s.

d.

 

£

s.

d.

 

 

Caithteachas sa bhliain 1922 le

 

 

 

deisiúchán, eadhon

...

...

...

...

 

 

 

Trian an riail-chíosa as san

...

...

 

 

 

 

Caithteachas, go dtí an dáta so, le deisiúchán sna blianta

 

 

1923-1924, eadhon

...

...

 

...

Dhá dtrian an riail-chíosa as san

 

 

 

 

 

Iomlán costais bhreise an deisiúcháin

 

£

 

 

Sighnithe,

Seola,

Nota.—Nuair is cíos seachtainiúil no míosúil an cíos no nuair is lú é ná cíos bliantúil ní foláir na méideanna a luaidhtear mar bhreiseanna do luíodú dá réir sin go dtí méideanna seachtainiúla no míosúla pe'ca aca san é

FUIRM III.

Fuirm Fogra O Thiononta i dTaobh Luiodu ar Chios Mheaduithe.


Acht um Méadú Cíosa agus Uis Mhorgáiste (Coscanna), 1923.


FOGRA I DTAOBH LUIODU AR CHIOS MHEADUITHE

Dáta...................................

Do

Seola an áitribh le n-a mbaineann an fógra so

Tabhair Fe nDeara gurb é cíos a bheidh orm, ón lá de seo chughainn, mar thionónta don áitreabh san a luaidhtear thuas, ná an cíos luíoduithe £              s.               d. sa               .   Mar seo leanas isea dineadh amach an cíos luíoduithe sin:—

(a) Méid an riail-chíosa in aghaidh na bliana (seachtaine no

£

s.

d.

míosa, pe'ca aca san é)

...

...

...

...

(b) Sé (ocht) per cent. de £ s. d. a chaithis ó (cuir an dáta isteach) le feabhasuithe agus le hatharuithe

ar chreatlach an áitribh

...

...

...

(c) An méid is iníoctha agat-sa de thurus na huaire mar gheall ar na rátaí a luaidhtear i mír (b) d'fho-alt (1)

d'alt a hocht den Acht i gcoinnibh an áitribh

...

(d) (i) Deich (cúig no fé mar a bheidh) per cent. den riailchíos mar gheall ar do fhreagharthacht in iomlán

(i gcuid de) deisiúchán an áitribh

...

...

(ii) Cúig déag per cent den bhreis, ar a bhfuil cuntas i mír (c) (iii) d'fho-alt (1) d'alt a hocht den Acht, sé sin, den bhreis costais a bhí ort ag cur treo

réasúnta maith ar an tigh comhnaithe

...

...

(e) Deich per cent. den riail-chíos

...

...

...

Iomlán an chíosa luíoduithe £

Sighnithe,

Seola,