11 1923

Uimhir 11.


ACHT UM ÚDARÁIS ÁITIÚLA (SÍNE AIMSIRE), 1923.


ACHT CHUN A CHUMASÚ GO SÍNFÍ NA hAIMSEARA ATÁ AG UDARAIS ÁITIÚLA CHUN OIBREACHA PUIBLI DO DHEANAMH AGUS ATA TEORUITHE LE hACHTANNA SPEISIALTA DO DHIN PÁIRLI-MINT NA RÍOCHTA AONTUITHE A BHÍ ANN LE DÉANAÍ AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE A BHAINEAS LEO-SAN. [29adh Márta, 1923.]

DE BHRÍ, le mórán Achtanna Speisialta do dhin Páirlimint Ríochta Aontuithe na Breataine Móire agus na hÉireann a bhí ann le déanaí, gur bronnadh comhachtanna ar Údaráis Áitiúla áirithe i Saorstát Éireann chun oibreacha úsáide puiblí do dhéanamh:

AGUS DE BHRÍ, ina lán de sna cásanna san, gur coisceadh na hUdaráis Áitiúla le nithe a bhí lasmuich dá smacht ar na hoibreacha roimh-ráite do dhéanamh laistigh den am a teoruíodh chuige sin leis na hAchtanna Speisialta agus go bhfuil na comhachtanna a bronnadh leis na hAchtanna san tar éis dul in éag no go raghaid in éag go luath:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil sé oiriúnach go ndéanfaí agus go gcríochnófaí na hoibreacha úsáide puiblí roimh-ráite agus chuige sin go ndéanfaí an aimsir a teoruíodh leis na hAchtanna Speisialta san do shíne chun go bhféadfar na comhachtanna do bronnadh leo san d'fheidhmiú:

ACHTUIGHEADH OIREACHTAS SHAORSTÁIT ÉIREANN AR AN ÁBHAR SAN MAR LEANAS:—

Aimsir chun comhactanna do chur i bhfeidhm do shíne.

1. —(1) In aon chás 'nar bronnadh aon chomhachtanna ar Údarás Áitiúil le hAcht Speisialta agus, de bhua an Achta Speisialta san, ná fuil na comhachtanna san infheidhmithe ach ar feadh tréimhse aimsire a bhí caithte laistigh de thrí bhliana roimh rith an Achta so, no a bheidh caithte laistigh de bhliain tar éis rithte an Achta so, beidh sé dleathach don Aire, má iarrann an t-Údarás Áitiúil sin é, an tréimhse aimsire roimhráite do shíne le hOrdú fé n-a Shéala go dtí aon dáta nách déanaí ná dhá bhliain tar éis rithte an Achta so.

(2) Má dhineann agus nuair a dhéanfaidh an t-Aire Ordú fén Acht so chun aon tréimhse aimsire mar roimh-ráite do shíne, beidh feidhm ag an Acht Speisialta, le n-ar teoruíodh an tréimhse aimsire sin, fé is dá ndintí an tréimhse shínithe aimsire a ainmneofar san Ordú san do chur in ionad na tréimhse aimsire atá luaidhte san Acht Speisialta san.

Tabharfar caoi chun aithris chúise do dhéanamh.

2. —Sara ndéanfaidh an t-Aire Ordú fén Acht so tabharfa sé do gach n-aon 'na mbeidh suim aige in abhar an Orduithe sin caoi réasúnta chun aithris chúise do dhéanamh leis 'na thaobh agus, chuige sin, déanfaidh an t-Údarás Áitiúil a bheidh ag lorg an Orduithe, déanfa sé, sa bhfuirm agus sa tslí agus ar na huaire a órdóidh an t-Aire, pé fógraí a órdóidh an t-Aire d'fhoillsiú sna páipéirí nuachta san agus sna háiteanna san, agus iad do thabhairt do sna daoine sin, a órdóidh an t-Aire.

Orduithe do leaga fé bhráid an Oireachtais.

3. —Gach Ordú a dhéanfaidh an t-Aire fén Acht so leagfar é fé bhráid gach Tighe den Oireachtas láithreach agus mara ndéanfaidh agus go dtí go ndéanfaidh gach Tigh den Oireachtas, laistigh den lá is fiche 'na dhiaidh sin a bheidh aon Tigh den dá Thigh ina shuidhe, rún do rith chun an t-Ordú san do chur ar neamh-ní, beidh feidhm ag an Ordú san fé is dá n-achtófaí san Acht so é, ach ní oibreoidh aon rún den tsórt san chun dochair do dhleathacht éinní a déanfar roimis sin fén Ordú san.

Mínithe.

4. —San Acht so

sé chialluíonn an abairt “an t-Aire” ná an t-Aire um Rialtas Áitiúil;

cialluíonn agus foluíonn an abairt “Acht Speisialta” aon Acht áitiúil no Acht pearsanta a dhin Páirlimint Ríochta Aontuithe na Breataine Móire agus na bEireann a bhí ann le déanaí agus aon Acht a dhin an Pháirlimint roimh-ráite ag daingniú Ordú Sealadach a dhin an Bórd um Rialtas Áitiúil in Éirinn, agus fós cialluíonn agus foluíonn sé aon Acht Puiblí no Acht Generálta a dhin an Pháirlimint roimh-ráite agus a rialuíonn feidhmiú na gcomhachtanna no aon cheann de sna comhachtanna a bronnadh le haon Acht áitiúil no Acht pearsanta den tsórt san no le haon Acht le n-a ndaingnítear Ordú Sealadach mar roimh-ráite pe'ca tá no ná fuil an t-Acht Puiblí no an t-Acht Generálta san incorpálta san Acht áitiúil no san Acht pearsanta san no san Acht san le n-a ndaingnítear Ordú Sealadach;

cialluíonn agus foluíonn an abairt “Údarás Áitiúil” Comhairle Chontae, Comhairle Chontae-Bhuirge, Comhairle Bhaile-Cheanntair, Comhairle Thuath-Cheanntair agus Coimisinéirí Baile.

Gearr Theideal

5. —Féadfar an t-Acht um Údaráis Áitiúla (Síne Aimsire), 1923 , do ghairm den Acht so