Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

27 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 1998


AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Tosach feidhme.

3.

Léiriú.

4.

Tagairt don Acht in alt 372A(2) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

5.

Cuideachtaí údaraithe.

6.

Caiteachais.

CUID II

Pleananna Limistéar Comhtháite agus Limistéir Cháilitheacha

7.

Pleananna limistéar comhtháite.

8.

Moltaí i leith limistéar cáilitheach chun críocha faoiseamh cánach athnuachana uirbí.

9.

Limistéir cháilitheacha le haghaidh faoiseamh cánach athnuachana uirbí.

10.

Rátaí a mhaitheamh.

11.

Faoisimh áirithe a bheith ag brath ar fhoirgnimh, etc., a bheith i gcomhréir le plean limistéar comhtháite.

12.

Faireachán ar chur i ngníomh pleananna limistéar comhtháite.

CUID III

Forálacha a bhaineann le hÚdarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath

13.

Moltaí ó Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath.

14.

Faoisimh áirithe a bheith ag brath ar fhoirgnimh, etc., a bheith i gcomhréir leis an máistirphlean.

15.

Leasú ar alt 20 d”Acht 1997.

16.

Leasú ar alt 30 d”Acht 1997.

CUID IV

Ilghnéitheach

17.

Deontais d”údaráis áitiúla agus do chomhlachtaí eile.

18.

Leasú ar ailt 370 agus 372E den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

19.

Leasú ar Chaibidlí 7 agus 8 de Chuid 10 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

20.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le Limistéar Duganna Theach an Chustaim.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1994

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte

Bhaile Átha Cliath, 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais, 1998

1998, Uimh. 3

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1946

1946, Uimh. 24

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 27 de 1998


AN tACHT UM ATHNUACHAN UIRBEACH, 1998

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ NUA CHUN LIMISTÉIR UIRBEACHA ÁIRITHE A ATHNUACHAN, CHUN NA CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÚDARÁIS ÁITIÚLA NÓ CUIDEACHTAÍ A BHEIDH ÚDARAITHE ACU d”ULLMHÚ PLEANANNA (AR A dTABHARFAR PLEANANNA LIMISTÉAR COMHTHÁITE) I nDÁIL LE LIMISTÉIR DEN SÓRT SIN AGUS DO CHUR NA bPLEANANNA SIN FAOI BHRÁID AN AIRE COMHSHAOIL AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL, DO MHÍNIÚ FEIDHMEANNA ÚDARÁS ÁITIÚIL NÓ CUIDEACHTAÍ DEN SÓRT SIN I nDÁIL LEIS NA PLEANANNA SIN A ULLMHÚ AGUS A CHUR FAOI BHRÁID AN AIRE AGUS DE DHROIM AN CHÉANNA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE RÁTAÍ A MHAITHEAMH LAISTIGH DE LIMISTÉIR A mBAINEANN NA PLEANANNA SIN LEO, DO THABHAIRT FEIDHMEANNA ÁIRITHE d”ÚDARÁS FORBARTHA DUGTHAILTE BHAILE ÁTHA CLIATH, DÁ CHUMASÚ DEONTAIS A THABHAIRT d”ÚDARÁIS ÁITIÚLA AGUS DO CHOMHLACHTAÍ ÁIRITHE EILE CHUN CRÍOCHA ATHNUACHANA UIRBÍ AGUS SRÁIDBHAILTE, I MEASC NITHE EILE, DO LEASÚ FORÁLACHA ÁIRITHE DEN ACHT COMHDHLÚITE CÁNACHA, 1997, A BHAINEANN LE FAOISIMH I LEITH CAITEACHAIS CHAIPITIÚIL, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [7 Iúil, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: