An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT AIRGEADAIS, 1998) Ar Aghaidh (Caibidil 2 Cáin Ioncaim)

3 1998

AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú.

1. —Sa Chuid seo, ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997.