An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989) Ar Aghaidh (CUID II An Banc Ceannais)

16 1989

ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1989

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. —Féadfar Acht an Bhainc Ceannais, 1989 , a ghairm den Acht seo.

Tosach feidhme.

2. —Tiocfaidh an Chuid seo agus Caibidil VII de Chuid II i ngníomh ar dháta rite an Achta seo agus, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt, tiocfaidh na forálacha eile den Acht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus le haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

Léiriú i gcoitinne.

3. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an Banc” Banc Ceannais na hÉireann;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais.

(2) San Acht seo, aon tagairt do Chuid nó do Chaibidil, d'alt nó do Sceideal is tagairt í do Chuid nó do Chaibidil nó d'alt den Acht seo nó do Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, mura léirítear gur tagairt d'achtachán éigin eile atá beartaithe.

(3) San Acht seo, aon tagairt d'fho-alt nó do mhír is tagairt í don fho-alt nó don mhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura léirítear gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

Aisghairm.

4. —Déantar leis seo na hAchtanna a shonraítear sa Sceideal a aisghairm a mhéid a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin.