Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

3 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 1989


AN tACHT ÁRACHAIS, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Cionta agus pionóis.

4.

Doiciméid a sheirbheáil.

5.

Cumhacht rialacháin a dhéanamh.

6.

Orduithe.

7.

Táillí.

8.

Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

9.

Aisghairm.

10.

Caiteachais.

CUID II

Maoirsiú Arachóirí

11.

Árachóirí do chur isteach agus d'fhoilsiú tuairisceán agus doiciméad.

12.

Rialacháin maidir le cúlchistí, dliteanais, luacháil sócmhainní, géilltí athárachais agus deimhnithe sócmhainneachta.

13.

Gnóthais do choimeád taifead.

14.

Sócmhainní agus dliteanais is inchurtha i leith gnó árachais saoil a dheighilt.

15.

Cur chun feidhme sócmhainní gnóthais a dhéanann gnó árachais saoil.

16.

Cumhachtaí ginearálta chun faisnéis a éileamh.

17.

Fiosruithe.

18.

Cumhachtaí idirghabhála i gcásanna sócmhainneachta amhrasaí.

19.

Fógra roimh ré i dtaobh téarmaí polasaí agus rátaí préimhe agus iad a chur ar taispeáint.

20.

Cáilíochtaí stiúrthóirí, bainisteoirí agus gníomhaire údaraithe.

21.

Údarú a chúlghairm i gcás nach bhfuil aon ghnó á dhéanamh.

22.

Athárachas.

23.

Ceanglais scairchaipitil íosta.

24.

Cumhacht coinníollacha a chur ag gabháil le húdaruithe.

25.

Gnó árachais tionscail.

26.

Árachú daoine nach n-ainmnítear.

27.

Feidhm Acht 1978.

28.

Leasú ar an Friendly Societies Act, 1896.

29.

Feidhm na ndíolúintí i Rialacháin 1976 agus 1984 ar árachas saoil agus neamh-shaoil.

30.

Árachóirí a fhoirceannadh.

31.

An Ciste Cúitimh Árachais.

32.

Íocaíochtaí tosaíochta fiach as cúlchistí teicniúla gnóthais.

33.

Cumhacht díola an riarthóra.

34.

Ceapachán, dualgas agus cáilíochtaí achtúire.

35.

Dualgais iniúchóra.

36.

Cumhachtaí na Cúirte maidir le cónascadh nó aistriú gnó árachais.

CUID III

Árachóirí d'Íoc Coimisiún

37.

Cumhacht an Aire chun laghdú ar choimisiúin a éileamh.

38.

Íocaíochtaí áirithe coimisiúin a thoirmeasc.

39.

Údarú a chúlghairm.

40.

Srian le fógraíocht.

41.

Cionta arna ndéanamh ag idirghabhálaithe.

42.

Polasaithe áirithe árachais saoil a bheith in-neamhnithe.

43.

Faisnéis a thabhairt don Aire.

CUID IV

Idirghabhálaithe Árachais a Rialáil

44.

Cáilíochtaí bróicéirí.

45.

Árachas slánaíochta idirghabhálaithe.

46.

Idirghabhálaithe árachais a cheapadh agus coimisiún a íoc leo.

47.

Ní mór banna árachais a bheith ag idirghabhálaí.

48.

Cuntais bhainc ar leithligh a choimeád.

49.

Cáilíochtaí gníomhairí árachais.

50.

Clár d'idirghabhálaithe árachais.

51.

Forálacha maidir le raon feidhme gníomhaireachta.

52.

Idirghabhálaí do ghlacadh le tograí árachais.

53.

Mar a dhéileálfar le préimheanna a íoctar le hidirghabhálaithe.

54.

Srian le hidirghabhálaithe a chiontófar i gcion.

55.

Daoine áirithe a bheith dícháilithe chun gníomhú mar idirghabhálaithe.

56.

Cóid chleachtais.

57.

Raon Chuid IV.

CUID V

Ilghnéitheach

58.

Achomharc i gcoinne fionraí nó cúlghairm ar údarú.

59.

Oifigigh údaraithe a cheapadh.

60.

Cumhachtaí oifigeach údaraithe.

61.

Cóid chleachtais i dtaobh dualgais maidir le nochtadh agus barántaí.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

AN DARA SCEIDEAL

Méadú ar Phionóis


Na hAchtanna dá dTagraítear

Assurance Companies Act, 1909

1909, c. 49

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1966

1966, Uimh. 19

Friendly Societies Act, 1896

1896, c. 25

An tAcht Árachais, 1936

1936, Uimh. 45

An tAcht Árachais (Leasú), 1938

1938, Uimh. 31

An tAcht Árachais, 1964

1964, Uimh. 18

An tAcht Árachais (Leasú), 1978

1978, Uimh. 30

An tAcht Árachais (Uimh. 2), 1983

1983, Uimh. 29

Life Assurance Act, 1774.

14 Geo. 3, c. 48

Life Insurance (Ireland) Act, 1866

29 & 30 Vict. c. 42

Public Offices Fees Act, 1879

1879, c. 58

An tAcht Iompair (Tionscnóirí Turas agus Gníomhairí Taistil), 1982

1982, Uimh. 3

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 1989


AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA ÁRACHAIS, 1909 GO 1985. [15 Márta, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: