An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Foirceannadh ag Iontaobhaí) Ar Aghaidh (CUID VII Cionta)

27 1988

AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

CUID VI

Eastáit Daoine a Fhaigheann Bás agus iad Dócmhainneach

Achainí chun eastát duine a fhaigheann bás agus é dócmhainneach, a riaradh i bhféimheacht.

(Nua)

115. —(1) Féadfaidh na daoine seo a leanas achainí chun eastát duine éagtha a riaradh faoin gCuid seo a thíolacadh don Chúirt—

(a) aon chreidiúnaí a mbeadh a fhiach leordhóthanach chun tacú le hachainí féimheachta in aghaidh an duine éagtha i gcás é bheith beo, agus

(b) ionadaí pearsanta an duine éagtha.

(2) I gcás gur creidiúnaí a thíolacfaidh an achainí, seirbheálfar fógra ina thaobh ar ionadaí pearsanta an duine éagtha.

(3) I gcás nach eol aon ionadaí pearsanta a bheith ann, féadfaidh an Chúirt a ordú go seirbheálfar fógra ar cibé duine agus ar cibé slí is cuí léi nó féadfaidh sí an tseirbheáil a ligean thar ceal.

(4) Ní dhéanfar achainí le haghaidh riaradh faoin gCuid seo a thíolacadh don Chúirt tar éis tús a bheith curtha le himeachtaí sa Chúirt Chuarda chun eastát an duine éagtha a riaradh, ach féadfaidh an chúirt sin, nuair is deimhin léi nach leor an t-eastát chun na fiacha a íoc, na himeachtaí a aistriú chun na Cúirte agus air sin féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh chun eastát an duine éagtha a riaradh faoin gCuid seo.

Éifeacht fógra faoi achainí a sheirbheáil ar ionadaí pearsanta.

(Nua)

116. —(1) Tar éis fógra faoi thíolacadh achainí a sheirbheáil ar an ionadaí pearsanta, ní oibreoidh aon íocaíocht nó aistriú maoine a dhéanfaidh an t-ionadaí pearsanta mar urscaoileadh dó amhail idir é féin agus an Sannaí Oifigiúil.

(2) Ach amháin mar atá ráite thuas ní chuirfidh aon ní sa Chuid seo ó bhail aon íocaíocht a rinne an t-ionadaí pearsanta, nó aon ghníomh nó ní a rinne sé, de mheon macánta roimh dháta an ordaithe chun eastát an duine éagtha a riaradh faoin gCuid seo.

Ordú le haghaidh riaradh faoi Chuid VI.

(Nua)

117. —(1) Féadfaidh an Chúirt, ar achainí a bheith tíolactha, mura ndealraíonn sé gur dócha le réasún go mbeidh an t-eastát leordhóthan ach chun fiacha an duine éagtha a íoc, ordú a dhéanamh chun eastát an duine éagtha a riaradh faoin gCuid seo nó féadfaidh sí, ar chúis a bheith suite, an achainí a dhíbhe fara nó d'éagmais costas.

(2) I gcás gur creidiúnaí a thíolacfaidh an achainí, cruthóidh sé a fhiach don Chúirt sula ndéanfar ordú.

(3) Féadfar ordú a dhéanamh faoin alt seo d'ainneoin nach eol aon ionadaí pearsanta de chuid an duine éagtha a bheith ann.

Dílsiú agus dáileadh.

(Nua)

118. —(1) Ar ordú a bheith déanta chun eastát an duine éagtha a riaradh faoin gCuid seo, dílseoidh a mhaoin don Sannaí Oifigiúil lena réadú agus lena dáileadh.

(2) Beidh feidhm ag alt 46 (a bhaineann le deimhniú dílseacháin) maidir le maoin a dhílseoidh don Sannaí Oifigiúil faoin alt seo.

Tosaíocht ag caiteachais adhlactha agus tiomnacha.

(Nua)

119. —Le linn eastát an duine éagtha a bheith á riaradh faoin gCuid seo, beidh na caiteachais adhlactha agus tiomnacha cuí a tabhaíodh iníoctha go hiomlán i dtosaíocht ar gach íocaíocht eile, d'ainneoin aon ní contrártha dó sin san achtachán seo nó in aon achtachán eile.

Feidhm an Achta.

(Nua)

120. —Beidh feidhm ag forálacha an Achta seo, a mhéid is infheidhme iad agus maille le modhnuithe iomchuí, i gcás ordú le haghaidh riaradh faoin gCuid seo amhail mar atá feidhm acu i gcás ordú breithnithe ach amháin nach mbeidh feidhm ag ailt 50, 57, 58 agus 59.

Barrachas.

(Nua)

121. —(1) Más rud é, ar eastát an duine éagtha a riaradh faoin gCuid seo, go mbeidh aon mhaoin dílsithe fós don Sannaí Oifigiúil nó ina sheilbh nó faoina rialú, tar éis soláthar a dhéanamh le haghaidh na gcaiteachas, na dtáillí agus na gcostas, maille leis na fiacha agus na dliteanais agus ús de réir an ráta reatha is iníoctha ar fhiacha breithiúnais, ordóidh an Chúirt an mhaoin a íoc le hionadaí pearsanta an duine éagtha, nó a sheachadadh air nó a dhílsiú dó, nó mura bhfuil aon ionadaí pearsanta ann, i cibé slí a ordóidh an Chúirt.

(2) Measfar chun gach críche gur tíolacas, sannadh nó aistriú maoine an t-ordú agus, más iomchuí, féadfar é a chlárú dá réir sin.

Srian le ceart coinneála.

(cf. 27/1965, a. 46)

122. —I gcás go ndéanfar ordú le haghaidh riaradh faoin gCuid seo ní bheidh ceart coinneála ionadaí phearsanta infheidhmithe ach féadfaidh sé cruthúnas a thabhairt i dtaobh aon fhéich a bheidh dlite dó a bheadh inchruthaithe thairis sin.