An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Comhshocraíochtaí faoi Rialú na Cúirte) Ar Aghaidh (CUID VI Eastáit Daoine a Fhaigheann Bás agus iad Dócmhainneach)

27 1988

AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

CUID V

Foirceannadh ag Iontaobhaí

Ordú foirceanta.

(1872, ailt 87-122)

110. —Más rud é, ag an suí reachtúil dá dtagraítear in alt 17 (3) nó ag aon atráthú de, go ndéanfaidh trí chúigiú ar a laghad de na creidiúnaithe, ó thaobh lín agus luacha, a vótálann ag an gcruinniú, go pearsanta nó trí dhuine a bheidh údaraithe i scríbhinn chuige sin, a dhearbhú le rún go ndéanfaidh iontaobhaí agus coiste iniúchta eastát an fhéimhigh a fhoirceannadh agus go gceapfaidh siad chun na críche sin iontaobhaí agus coiste iniúchta ar a mbeidh cúigear creidiúnaithe ar a mhéid a bheidh cáilithe chun vótáil ag an gcruinniú, féadfaidh an Chúirt ar iarratas chuici chuige sin a ordú go bhfoirceannfar maoin an fhéimhigh amhlaidh.

Dílsiú d'iontaobhaí.

111. —An mhaoin de chuid an fhéimhigh a dhílsíonn don Sannaí Oifigiúil faoin Acht seo, dídhílseoidh sí de ar ordú a bheith déanta faoi alt 110 agus dílseoidh an mhaoin sin don iontaobhaí.

Cumhachtaí iontaobhaí, etc.

112. —(1) Beidh an t-iontaobhaí faoi réir rialú na Cúirte san fhoirceannadh agus beidh aird aige ar aon ordacháin a thabharfaidh an coiste iniúchta dó nó a thabharfar dó le rún ó na creidiúnaithe ag an suí reachtúil nó ag aon suí dá éis.

(2) Faoi réir fho-alt (1), beidh na cumhachtaí go léir ag an iontaobhaí agus féadfaidh sé na feidhmeanna go léir a chomhlíonadh a thugtar don Sannaí Oifigiúil leis an Acht seo i ndáil le maoin a dhílsítear dó agus beidh feidhm ag forálacha an Achta seo (seachas forálacha Chodanna IV agus VI), fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le foirceannadh maoine féimhigh ag iontaobhaí agus coiste iniúchta amhail mar atá feidhm acu i ndáil le riaradh maoine den sórt sin ag an Sannaí Oifigiúil agus cuirfear an t-iontaobhaí isteach in ionad an tSannaí Oifigiúil sna forálacha sin nuair is iomchuí.

(3) Déanfar socrú ag an suí reachtúil maidir leis na nithe seo:

(a) luach saothair an iontaobhaí,

(b) an t-iontaobhaí do thabhairt tuarascálacha rialta ag suíonna dá éis sin i ndáil leis an bhfoirceannadh,

(c) an nós imeachta a leanfaidh an t-iontaobhaí agus é ag lóisteáil airgid a gheobhaidh sé,

(d) iniúchadh chuntais an iontaobhaí, agus

(e) cibé nithe eile a fhorordófar.

Ordú urscaoilte.

113. —Nuair a bheidh maoin an fhéimhigh réadaithe go hiomlán agus díbhinn dheiridh íoctha leis na creidiúnaithe, tabharfaidh an t-iontaobhaí tuairisc don Chúirt, agus más deimhin leis an gCúirt go bhfuil an t-eastát foirceanta go hiomlán dearbhóidh sí an fhéimheacht a bheith urscaoilte agus ordóidh sí go scaoilfear an t-iontaobhaí.

Cumhachtaí na Cúirte.

114. —I gcás ordú a dhéanamh faoin gCuid seo chun maoin an fhéimhigh a fhoirceannadh ag iontaobhaí agus coiste iniúchta, beidh cumhacht ag an gCúirt, faoi réir fhorálacha na Coda seo, cibé orduithe a dhéanamh agus cibé ordacháin a thabhairt i ndáil leis an bhféimheach, a chreidiúnaithe, a fhéichiúnaithe agus a mhaoin agus i ndáil le scrúdú daoine (lena n-áirítear an féimheach), agus i ndáil le nithe eile, a bheadh aici mura mbeadh iontaobhaí agus coiste iniúchta ceaptha faoin gCuid seo.