An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL Cruthúnas ar Fhiacha)

27 1988

AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

AN DARA SCEIDEAL

Aisghairm

Alt 6.

Seisiún agus Caibidil nó Bliain agus Uimhir

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

20 agus 21 Vict. c. 60

Irish Bankrupt and Insolvent Act, 1857

An tAcht go léir

35 agus 36 Vict. c. 57

Debtors Act (Ireland), 1872

Ailt 11 agus 12, agus 14 go 22

35 agus 36 Vict. c. 58

Bankruptcy (Ireland) Amendment Act, 1872

An tAcht go léir

51 agus 52 Vict. c. 44

Local Bankruptcy (Ireland) Act, 1888

An tAcht go léir

52 agus 53 Vict. c. 60

Preferential Payments in Bankruptcy (Ireland) Act, 1889

An tAcht go léir

53 agus 54 Vict. c. 24

Deeds of Arrangement Amendment Act, 1890

An tAcht go léir

1926, Uimh. 27

An tAcht Oifigigh Cúirte, 1926

Alt 12

1937, Uimh. 3

An tAcht Cúirte Cuarda (Breithiúntaisí do Chlárú), 1937

Alt 3

1946, Uimh. 16

An tAcht Fost-Cheannaigh, 1946

Alt 17 (1) a mhéid a thagraíonn sé d'alt 313 den Irish Bankrupt and Insolvent Act, 1857

1947, Uimh. 14

An tAcht Cairde Thalmhaíochta, 1947

Alt 32 (3)

1954, Uimh. 26

An tAcht Eadrána, 1954

In alt 11 (1) na focail ó “agus folaíonn sé” go dtí deireadh an fho-ailt.

1961, Uimh. 39

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

In alt 23: fo-alt (3) agus an tagairt do Chúirt Féimheachta Áitiúil Chorcaí i bhfo-ailt (4), (5) agus (6).

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí, 1963

In alt 286 (1), na focail “tíolacadh achainí féimheachta ar” agus “dá cionn”

Alt 345 (8)

1971, Uimh. 24

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

Alt 28 (2)

1981, Uimh. 11

Acht na gCúirteanna, 1981

Alt 26