Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

20 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 20 de 1988


AN tACHT RAIDIÓ AGUS TEILIFÍSE, 1988


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

CUID II

An Coimisiún um Raidió agus Teilifís Neamhspleách

3.

Bunú an Choimisiúin.

4.

Feidhmeanna an Choimisiúin.

CUID III

Seirbhísí Craolacháin Fuaime

5.

Iarratais ar chonarthaí craolacháin fuaime.

6.

Cinneadh ar iarratais go ndeonófaí conarthaí craolacháin fuaime.

7.

Ceadúnas le haghaidh tarchuradóra craolacháin fuaime a athrú.

8.

Conarthaí le haghaidh seirbhísí craolacháin fuaime sealadacha nó institiúideacha.

9.

Dualgas conraitheora craolacháin fuaime i ndáil le cláir.

10.

Fógráin.

11.

Gearáin ón bpobal.

12.

Feidhm orduithe faoi alt 31 (1) den Acht um Údarás Craolacháin, 1960.

13.

Gnóthaí conraitheora craolacháin fuaime a fhiosrú.

14.

Téarmaí agus coinníollacha conartha craolacháin fuaime.

15.

Maolú ar cheanglais a bhaineann le cláir nuachta agus cúrsaí reatha.

16.

Comhar le Radio Telefís Éireann in úsáid suiteála craolacháin.

CUID IV

Seirbhís Clár Teilifíse

17.

Iarratais ar chonradh seirbhíse clár teilifíse.

18.

Feidhm fhorálacha áirithe de Chuid III maidir le conradh seirbhíse clár teilifíse.

CUID V

Ilghnéitheach

19.

Leasú ar an Acht Radio-Thelegrafaíochta, 1926.

20.

Méideanna a bheidh le híoc ag an Aire leis an gCoimisiún.

21.

Caiteachais.

AN SCEIDEAL


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Údarás Craolacháin, 1960

1960, Uimh. 10

An tAcht um Údarás Craolacháin (Leasú), 1976

1976, Uimh. 37

Na hAchtanna um Údarás Craolacháin, 1960 go 1979

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Radio-Thelegrafaíochta, 1926

1926, Uimh. 45

Na hAchtanna Raidio-Theileagrafaíochta, 1926 go 1972

An tAcht um Chosaint Taibheoirí, 1968

1968, Uimh. 19

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

/images/harp.jpg


Uimhir 20 de 1988


AN tACHT RAIDIÓ AGUS TEILIFÍSE, 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ D'FHONN COIMISIÚN UM RAIDIÓ AGUS TEILIFÍS NEAMHSPLEÁCH A BHUNÚ A mBEIDH D'FHEIDHM AIGE CONARTHAÍ A DHÉAN-AMH CHUN SEIRBHÍSÍ CRAOLACHÁIN FUAIME AGUS SEIRBHÍS CLÁR TEILIFÍSE DE BHREIS AR NA SEIRBH-ÍSÍ A SHOLÁTHRAÍONN RADIO TELEFÍS ÉIREANN A CHUR AR FÁIL; DO LEASÚ AN ACHTA RADIO-THEL-EGRAFAÍOCHTA, 1926 ; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [3 Iúil, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: