Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

30 1987

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 1987


AN tACHT EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1987


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Tosach feidhme.

3.

Ainm na Gníomhaireachta.

4.

Mínithe.

5.

Orduithe.

6.

Aisghairm.

7.

Caiteachais.

CUID II

Feidhmeanna Breise de Chuid na Gníomhaireachta

8.

Feidhmeanna i ndáil leis an eolaíocht agus leis an teicneolaíocht.

9.

Buiséad Eolaíochta.

10.

Cláir a athbhreithniú.

11.

Faisnéis a thabhairt a éileoidh an Ghníomhaireacht.

12.

Cumhacht taighde a dhéanamh.

13.

Treoracha don Ghníomhaireacht.

14.

Teorainn caiteachais ar aireagáin.

CUID III

Riaradh

15.

Príomhfheidhmeannach.

16.

Comhalta den Bhord do nochtadh leasa i gconradh beartaithe.

17.

Comhaltas de Thithe an Oireachtais nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

18.

Caiteachas ag an nGníomhaireacht.

19.

Infheistíocht ag an nGníomhaireacht.

20.

An Ghníomhaireacht do ghlacadh bronntanas.

21.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis don Aire.

22.

Cuntais agus iniúchadh.

23.

Oifigigh agus seirbhísigh.

24.

Cumhacht sainchomhairleoirí a fhostú.

25.

Toirmeasc ar fhaisnéis faoi rún a nochtadh.

26.

Coistí de chuid an Bhoird.

CUID IV

Forálacha Idirlinne

27.

Foireann a aistriú.

28.

Maoin a aistriú.

29.

Cearta agus dliteanais a aistriú agus imeachtaí ar feitheamh a choimeád ar marthain.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977

1977, Uimh. 30

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984

1984, Uimh. 6

An tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán, 1961

1961, Uimh. 20

An tAcht Taighde Tionscail agus Caighdeán (Leasú), 1979

1979, Uimh. 33

An tAcht um Bord Náisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 1977

1977, Uimh. 25

/images/harp.jpg


Uimhir 30 de 1987


AN tACHT EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1987

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHUR FEIDHMEANNA AN BHOIRD NÁISIÚNTA EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA AGUS NA hINSTITIÚIDE TAIGHDE TIONSCAIL AGUS CAIGH-DEÁN LE CHÉILE IN AON CHOMHLACHT AMHÁIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE GAOLMHARA.     [23 Nollaig, 1987]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: