An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1986) Ar Aghaidh (CUID II)

12 1986

AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1986

FOSCRÍBHINN

CUID I

1. Is é atá beartaithe leis an mBille um an Deichiú Leasú ar an mBunreacht, 1986, fo-alt 2° d'Airteagal 41.3 den Bhunreacht, a deir nach cead dlí ar bith a achtú a bhéarfadh cumhacht chun pósadh a scaoileadh, a scriosadh agus an fo-alt seo a leanas a chur ina ionad:

“2° I gcás gur deimhin le cibé cúirt do bunuigheadh faoin mBunreacht so agus a ordóchar le dligheadh, agus sa chás san amháin—

i.   go bhfuil teipthe ar phósadh,

ii.  gur lean an teip ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad nó tréimhsí cúig bliana ar a laghad san iomlán,

iii.  nach féidir le réasún bheith ag súil le comhréiteach idir na páirtithe sa phósadh, agus

iv.  gur coimhlíonadh aon choingheall eile a bheas ordaithe le dligheadh,

féadfaidh an chúirt, do réir dlighidh, scaoileadh ar an bpósadh do thabhairt ar choingheall gur deimhin leis an gcúirt go ndéanfar socrú imleor cuibhe, ag féachaint do na himthosca, maidir le haon chéile cleitheamhnach agus maidir le haon leanbh de chuid ceachtar céile nó aon leanbh atá i gcleitheamhnas ar cheachtar céile.”.

2. MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

3. MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

4. Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh saor in aisce, agus is féidir é a cheannach ar dhá phingin go leith, in aon Phost-Oifig.